Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontrolopmåling og oprensning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontrolopmåling og oprensning"— Præsentationens transcript:

1 Kontrolopmåling og oprensning
1 Den anden del af vandløbsvedligeholdelsen er opmåling og oprensninger. Sker altid med maskine og om efteråret efter grødeskæring. Mens lodsejer friholdelse af egne drænudløb foretages med håndredskaber. Det materiale der ligger foran og omkring udløb stammer fra drænene. Store dele af det aflejrede sand stammer fra de tilstødende dræn i oplandet til et givent vandløb. Kontrolopmåling og oprensning

2 Normal kontrolopmåling- længde og tværprofiler
2 Forskellige typer af kontrolopmålinger; Totalstation eller Stadie med Gps (Vi benytter udelukkende GPS baseret opmålinger) Normal kontrolopmåling- længde og tværprofiler Afstand på tværprofiler normalt m, samt før og efter faste anlæg, broer, sandfang og styrt, der måles for hver ½m i tværprofiler ( 10 målinger på 5 m vandløbsprofil) Længdeprofiler måles uden fast afstand mellem punkter, men jævnligt og specielt, når vandløbets udseende ændrer karakter. Udstyret kalibreres hvert år og der måles pt. med en nøjagtighed på under 3 cm. Alle kontrolopmålinger foretages uden indblanding fra kommunens side da opmålingen skal vil så uvildig som muligt og afspejle de fysiske forhold i vandløbet på det givne tidspunkt. På baggrund af opmåling laver konsulentfirma en rapport med tilhørende oprensningsskema. Efter vores kvalitetskontrol. Herefter er rapporten tilgængelig for offentligheden. Benyttes denne rapport. efterfølgende oprensning. Bundpejlinger Kontrolopmåling af længde- og tværprofiler. Vingemålinger/vandføringsmålinger Vandføringsberegninger Oprensning efter behov

3 Opmålinger der foretages i 2012
Der er planlagt 20 opmålinger dette forår. Samtlige opmålinger er iværksat efter henvendelse fra enkelt lodsejere og ålaug i 2011/12. Eventuelle oprensninger foretages inden for regulativmæssig termin. Oprensning sker i efteråret inden for gældende termin 3 Opmålinger der foretages i 2012 Vandløbsnavn Opmålt strækning i m Lov Hovedgrøft 2748 Kirkeslyngsrenden 2227 Saltø Å Nedre del 2449 Tornemoserenden 2091 Piber Å 1500 Rødlersbækken 384 Mejeribækken 2016 Afløb fra Brandelev Mose 435 Bjørnebækken/Møllerenden 6558 Møllebækken 260 Ulstrup Mosegrøft 1187 Afl.fra Bonderup Mosejorde 436 Nedre Suså Øvre Suså 11686 Enghavegrøften 1125 Hulebækken 2366 Klinteby Vandløb 1298 Fladså 7616 Totalt 47882 Lov Hovedgrøft Kirkeslyngsrenden Saltø Å Nedre del Tornemoserenden Piber Å Rødlersbækken Mejeribækken Afløb fra Brandelev Mose Bjørnebækken/Møllerenden Møllebækken Ulstrup Mosegrøft Afløb fra Bonderup Mosejorde/Vandløb fra Bonderup Jorder Nedre Suså Enghavegrøften Hulebækken Klinteby Vandløb

4 Mange anerkender ikke opmålingerne, med følgende punkter.
4 Mange anerkender ikke opmålingerne, med følgende punkter. Måler forkerte steder Presser måleudstyr ned i dyndet og sandet Opmålerfirma er i lommen på kommunen Hyre selv et andet firma til at måle op Brug af politiske kanaler

5 Meget besværligt når landmand bestiller opmåling der viser noget andet
5 Meget besværligt når landmand bestiller opmåling der viser noget andet

6 1 eller flere standarder for opmåling Møde den 28/2
6 Arbejdsgruppe med ny standard for opmåling af vandløb 4 kommuner 3 landboforeninger 3 opmålingsfirmaer 1 hydrauliker fra AUC 1 eller flere standarder for opmåling Møde den 28/2

7 7 Opmålingsprincipper: Udstyr, typer, kalibrering
Tæthed af tværprofiler Hyppighed for opmåling ”Plade el. spids” Bund (blød, fast, aflejret materiale) Opmåling i grødeperiode Tæthed af bundmålinger De fire regulativtyper Datamodel: Begrebsforståelse (hvad er et vandløb) Fagtermer Udvekslingsstandard Hvad er et vandløbsprofil Administrationspraksis: Hyppighed Informationer Hvornår skal et regulativ opfyldes Kommunikation Regulativtyper

8 8

9 9


Download ppt "Kontrolopmåling og oprensning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google