Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vegetations – undersøgelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vegetations – undersøgelser."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vegetations – undersøgelser i vandløb

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 2 Disposition  Indledning  Overvågningsprogrammet for Vandløb  Kontrolovervågning, elementer  Operationelovervågning, elementer  Kontrolovervågning, - vegetationsundersøgelser – metode  Databehandling – WinBio (NOVANA – modul)  Planteindeks og vandplaner  Nyttige links

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 3 Miljøministeriets Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen- NOVANA 2010 – 2015 Indsæt nyt billede Format: H19,05 x B25,4 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse 2. Højreklik på billedet og placér det bagerst

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 4 vandkemi og stoftransport økologisk vandløbskvalitet, herunder fysisk og kemisk tilstand miljøfremmede stoffer og tungmetaller naturtyper og arter i vandløb. Overvågningsprogrammet for vandløb

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 5 Overvågning af økologisk tilstand Kontrolovervågning Stationsnet på 814 stationer fordelt på: - 35 år-år stationer/klimastationer - 245 tidsseriestationer - 534 landsnetstationer Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 6 Kontrolovervågning - kvalitetselementer Biologiske - Akvatisk flora (bundlevende alger og makrofytter - Makroinvertebrater (DVFI – NOVANA niveau) - Fisk Hydromorforlogiske - Kontiunitet - Hydrologi - Morfologi (Fysisk Indeks) Fysisk-kemisk - Temperatur, ilt, BI5, salinitet, alkalinitet, jern, næringsstoffer (N,P), pH - Prioriterede stoffer og andre forurenende stoffer (MFS) --

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 7 Overvågning af økologisk tilstand Operationelovervågning Stationsnet på 6600 stationer fordelt på: - 5798 DVFI-stationer - 800 effektvurderingsstationer Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 8 Operationelovervågning- kvalitetselementer Biologiske - Makroinvertebrater (DVFI, DVFI-niveau) Hydromorforlogiske - Morfologi (Fysisk Indeks) Fysisk-kemisk - jern - Prioriterede stoffer og andre forurenende stoffer (MFS) Formål : Identificere vandområder, som er i risiko for ikke at opfylde de definerede miljømål Afgøre om iværksatte miljøforbedrende foranstaltninger har medført opfyldelse af de i vandplanerne fastsatte miljømål.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 9 Undersøgelsesperiode 1. juli – 30. september (maksimal biomasse) Vegetationen i vandløbene beskrives ud fra følgende: Planteregistreringer i mindre kvadrater – inkl. målinger af fysiske parametre (substrat, dybde, og for nogle stationer vandhastighed) Total artsliste for en 100 m vandløbsstrækning Samlet plantedækning for en 100 m vandløbsstrækning. Desuden registreres mikrobiel begroning af planterne, samt beskygningen af disse. Vandplanter i vandløb (TA V17)

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 10 Stationen udgør altid 100 m og er opdelt i faste transekter ved: 0m, 20m, 40m, 60m, 80m, 100m Antal kvadrater (mindre vandløb): Bredde < 3m: 125 kvadrater á 25 cm Bredde >/= 3m : 200 kvadrater Antal kvadrater (store vandløb) 200 kvadrater á 50 cm Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Metode

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteregistrering langs udlagte transekter Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 11 skitse

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteregistrering langs udlagte transekter Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteregistrerings skema Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 13

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteregistrering - dækningsgrader Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 14

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteregistrering i WinBio- NOVANA Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 15

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Planteindeks Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 16 Rapport

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 17 Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Planteindeks, Klassifikations model DCA: Detrended correspondence analysis= multivariabel statistisk analysemetode

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Naturstyrelsen KronjyllandSIDE 18 Overvågning på NST’s hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/ Overvaagning_af_vand_og_natur/ Tekniske Anvisninger: http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt- interesserede/fagdatacentre/fdcfersk/programgrundlag_og_vejledninger/ http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt- interesserede/fagdatacentre/fdcfersk/programgrundlag_og_vejledninger/ novana11-15tekanv/ Planteindeks: http://www2.dmu.dk/Pub/SR60.pdf Links til vandløbsovervågning

19 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Tak for opmærksomheden Aase Rodkjær Biolog Kronjylland, Vand Dir tlf.: (+45) 72 54 38 87 Mobil: (+45) 29 16 01 82 aarod@nst.dk aarod@nst.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vegetations – undersøgelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google