Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturvurdering i forbindelse med revurdering af husdyrbrug Thomas Løkkebø Landbrugssagsbehandler v. Esbjerg Kommune Kolding d. 16. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturvurdering i forbindelse med revurdering af husdyrbrug Thomas Løkkebø Landbrugssagsbehandler v. Esbjerg Kommune Kolding d. 16. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Naturvurdering i forbindelse med revurdering af husdyrbrug Thomas Løkkebø Landbrugssagsbehandler v. Esbjerg Kommune Kolding d. 16. maj 2013

2 Esbjerg Kommunes oplevelser i forbindelse med revurdering. Mange er blevet til godkendelsessager Nogle er bortfaldet Nogle (få) er rent faktisk blevet revurderet

3 Hvorfor skal vi foretage en naturvurdering? Hjemmelsgrundlag for revurdering findes i HGL §§ 39, 41 og 103 HGB - Bilag 3 indeholder en væsentlig undtagelse  naturvurdering.

4 HGB bilag 3 og den ”særlige undtagelse” Udgangspunktet i bilag 3 er, at det kun skal anvendes ift. tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16. Revurdering omtales ikke. Afsnittet ”Undtagelser fra beskyttelsesniveauet” i bilag 3, pkt. A. BAT fører til ammoniakbegrænsning. Men : ”Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.”

5 Esbjerg Kommunes praksis for naturvurdering i revurderingssager 1.Ingen arealer 2.Vurderingen følger naturkategorierne i HGB 3.Særlige afsnit om Habitatforpligtigelserne

6 1. Ingen arealer Beskyttelsesniveauet i bilag 3 og 4 gælder ikke i revurderingssag (se NMK-135-00011). Der er heller ikke pligt til habitatvurdering, da habitatdirektivets artikel 6.3 ikke gælder eksisterende virksomhed. Habitatdirektivets artikel 6.2 giver dog mulighed for at gribe ind overfor eksisterende virksomheder – men pas på!

7 2. Naturkategorierne Beskriv hvilke naturværdier der findes omkring anlægget Konkluder at kategori 3 naturen ikke tager skade Undersøg om beskyttelsesniveauet for kategori 1 og 2 er overholdt Fastsæt evt. tidsfrist mht. overholdelse af beskyttelsesniveauet (jf. undtagelsen i bilag 3) Spørgsmål fra Lolland og Vesthimmerland Kommune.

8 3. Habitatdirektivforpligtigelser Udredning om at der ikke findes noget habitatproblem  Da habitatdirektivets artikel 6.3 ikke omfatter eksisterende lovlige aktiviteter. Bilag IV arter (NMK-135-00001)

9 Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "Naturvurdering i forbindelse med revurdering af husdyrbrug Thomas Løkkebø Landbrugssagsbehandler v. Esbjerg Kommune Kolding d. 16. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google