Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regulativer og erfaringer med kontrol

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regulativer og erfaringer med kontrol"— Præsentationens transcript:

1 Regulativer og erfaringer med kontrol
Envina Århus den 7. marts 2013 Vandløbshydraulik Regulativer og erfaringer med kontrol Rolf Christiansen, Viborg kommune

2 Generelle forhold Definitioner Terminer
Grødeskæring – beskæring af plantevækst i vandløbet og på kanterne Oprensning – opgravning af aflejringer i bund og sider Regulering – det er noget helt andet Terminer Kontrol af dimensioner/vandføringsevne fornuftigst april-maj Grødeskæring til faste terminer i vækstsæsonen Antal grødeskæringer i sæsonen individuelt Regulativer og erfaringer side 2

3 Vandstanden Regulativer og erfaringer side 3

4 Vandløb øst - vest Regulativer og erfaringer side 4

5 Geometriske regulativer
En anden ”type” geometri er regulativer med bestemmelser om tværsnitsarealer under en kote i stedet for dimensioner Dimensionen gælder i princippet i ethvert punkt i vandløbet Regulativer og erfaringer side 5

6 GPS ved kontrol af vandløbsdimensioner
Regulativer og erfaringer side 6

7 Konverteres til vandføringsevne
Regulativer og erfaringer side 7

8 Vandføringsevne med kravkurver
Regulativer og erfaringer side 8

9 Muligheder med et godt forarbejde
Regulativer og erfaringer side 9

10 Måling af vandføring Regulativer og erfaringer side 10

11 Opmærksomhedspunkter ved kravkurver
• Kravkurver kan kun anbefales til kontrol af dimensioner – ikke styring af grødeskæring • Kravkurven viser ikke hvor problemet er - kan kræve en efterfølgende opmåling • Kræver større aflejring for at slå igennem på kurven, jo længere væk det ligger • Duer ikke opstrøms stemmeværker, søindløb og udløb i hav/fjord (stuvningspåvirkning) • Følsom over for overvintrende grøde • Men det er en effektiv måde at gennemføre kontrol med Ved anvendelse ligger en overvejelse om, hvor meget vægt der ligger i, om kontrollen er let forståelig Regulativer og erfaringer side 11

12 Naturvandløb? Regulativer og erfaringer side 12

13 Erfaring med ophør af grødeskæring i Mønsted Å
Regulativer og erfaringer side 13

14 Mønsted Å om sommeren Regulativer og erfaringer side 14

15 Mønsted Å vandstand Regulativer og erfaringer side 15

16 Skær grøde med omtanke – ellers skal vi bare ud og grave
Regulativer og erfaringer side 16

17 Nye erfaringer på vej fra Karup Å
Regulativer og erfaringer side 17

18 Regulativer og erfaringer
side 18

19 Regulativer og erfaringer
side 19

20 Titel på mødet kan skrives i dette felt


Download ppt "Regulativer og erfaringer med kontrol"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google