Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cooperative Learning Workshop 4

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cooperative Learning Workshop 4"— Præsentationens transcript:

1 Cooperative Learning Workshop 4
VUC Vingstedkursus

2 Hvad ved vi nu? ved Bjarne Wahlgren
Dagens program Præsentation af programmet Om projektet og evalueringen ved Bjarne Wahlgren Struktur: Quiz og byt ved Debbie Kronsted Struktur: Dobbelt cirkler ved Debbie Kronsted Cooperative Learning ved Debbie Kronsted Brug af strukturer i undervisningen ved Debbie Kronsted Hvad ved vi nu? ved Bjarne Wahlgren Spørgsmål VUC Vingstedkursus

3 Om projektet og evalueringen
Formålet Indholdet Omfanget Evalueringen Kompetencelogs Effektmåling VUC Vingstedkursus

4 Cooperative learning Grundbegreber
Læringssyn CL er baseret på den socialkonstruktivistisk teori: Læringen er en social proces og finder sted i interaktion med andre. Mennesker konstruerer deres sociale verdener og lærer gennem sproget og dialogen VUC Vingstedkursus

5 Leo Vygotsky taler om ”zonen for nærmest udvikling”
For at der skal ske en udvikling, skal kursisten interagere med en anden, som skal hjælpe ham videre fra det, han allerede kan til et andet niveau, hvor han kan løse opgaver, som han ikke i stand til at løse alene. I den traditionelle klasseværelse er denne rolle lærerens. I et CL-klasseværelse er det interaktionen mellem kursisterne, der overtager denne rolle. Dette opnås ved at bruge strukturerne. VUC Vingstedkursus

6 De 7 nøgler i Cooperative Learning
SPIL principper SPIL- Principper Team Strukturer Sociale færdigheder Classbuilding Management Teambuilding VUC Vingstedkursus

7 Hvad er Strukturer Strukturer er gruppearbejde i teams af 4 eller 2
Strukturer er interaktionsmønstre, der foregår mellem kursisterne Hver struktur består af en række trin, som hvert definerer, hvordan kursisten går i dialog med andre og med stoffet Strukturerne er indholdsfrie, og derfor kan de bruges til mange forskellige fag Strukturen er en slags stillads i kursisternes bearbejdning af stoffet VUC Vingstedkursus

8 Eksempel : Dobbeltcirkler
Trin 1: halvdelen af kursisterne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af kursisterne danner en cirkel udenom, således at hver kursist stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen. Trin 2: Læreren stiller et spørgsmål. Trin 3: Partnerne diskuterer i den aftalte tid. Trin 4: Partnerne takker for snakken, og ydercirklen rykker en person til højre. Trin 5: Læreren stiller et nyt spørgsmål og kursisterne diskuterer med deres nye partnere. Hvad kan strukturen bruges til? At udveksle viden og færdigheder: F.eks.: Hvad ved I om jordens rotation? At udvikle tænkefærdigheder: F. eks.: Hvad tror I forfatteren mener, når han siger…? VUC Vingstedkursus

9 Indhold + struktur = aktivitet
Formlen er: Indhold + struktur = aktivitet Et eksempel: Dobbelt cirkler , Quiz og byt VUC Vingstedkursus

10 Sådan vælger man struktur
Struktur vælger man efter formålet med aktiviteten Strukturerne er konstrueret, så de fremmer bestemte læreprocesser, som i CL kaldes læreprocesdomæner: Teambuilding Classbuilding Viden og færdigheder Tænkefærdigheder Videndeling Kommunikation og sociale færdigheder Flere af strukturerne dækker flere af domænerne på én gang VUC Vingstedkursus

11 Et eksempel: Quiz og byt kan bruges til:
Classbuilding – Det I har prøvet i dag – lære hinanden at kende Viden og færdigheder – Spørgsmålene kunne være, ”hvad er en struktur” Tænke færdigheder – Hvad mente den eller den filosof, da han sagde dit og dat Kommunikative og sociale færdigheder – aktiv lytning, feedback, rose, anerkende, takke VUC Vingstedkursus

12 SPIL-principperne Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse For at gruppearbejde skal være CL, skal alle 4 principper være til stede samtidig VUC Vingstedkursus

13 Strukturerne fremmer kommunikation og motivation
Det basale behov for at kommunikere med andre, bliver tilfredsstillet, og der er mindre tendens til at søge negativ kontakt Kommunikationen med andre er meningsfyldt Man får feedback, bekræftelse og anerkendelse Den megen kommunikation fjerner kedsomhed Motivationen opstår fordi: Kursisten bliver følelsesmæssig engageret Kursisten bliver stimuleret af at være på Interaktionen mellem kursisterne skaber spænding og dynamik Det er ganske enkelt sjovt at være med Kursisten får en stor grad af ansvarsfølelse over for teamet VUC Vingstedkursus

14 Team-sammensætning Der arbejdes med basis-team, som er heterogene.
Læreren sammensætter teamene, og placerer dem fysisk som følge: De faste teams arbejder sammen 4-6 uger. Teamdannelse er lærerstyret og er uhyre vigtigt for at opnå højere faglighed og videndeling og for at undgå marginalisering SPIL principper Middel Svag Middel Stærk VUC Vingstedkursus

15 Andre typer teams Uformelle teams: for variationens og dynamikkens skyld til kortvarigt arbejde Homogene teams: gør det ikke for ofte Skiftende teams: når fremmødet af forskellige grunde er uregelmæssigt, men prøv på at opretholde heterogenitet VUC Vingstedkursus

16 Classbuilding Classbuilding er organiserede aktiviteter, hvis mål er at få individer med forskellige baggrunde og forskellige erfaringer til at opleve sig selv som en del af et omsorgsfuldt og aktivt læringsfællesskab Brug strukturer der egner sig til classbuilding. Det forebygger konflikter. Erfaringer viser, at det er tilrådeligt at bruge classbuilding strukturer hver uge. VUC Vingstedkursus

17 Teambuilding Teambuilding gør for teamet, hvad Classbuilding gør for klassen: skaber tryghed i relationerne til dem, man skal lære sammen med. For at opnå gensidig velvilje og hjælpsomhed i teamet, bruger man forskellige teambuilding aktiviteter, der gradvist opbygger tillid og positive relationer. Brug strukturer der egner sig til teambuilding. Erfaringer viser, at det er tilrådeligt at bruge teambuilding strukturer hver uge eller oftere. VUC Vingstedkursus

18 Classroom management Følgende punkter er vigtige for at opnå et velfungerende klasseværelse: Lærerens instruktioner Positiv opmærksomhed Regulering af lyd Tidsrammer Hvem begynder The ”walkabout” VUC Vingstedkursus

19 Hvad ved vi nu? International forskning Danske erfaringer
Udfordrende og engagerende Forudsætninger skal være til stede Øger indstilling til samarbejde VUC Vingstedkursus

20 Hvis du vil vide mere om Cooperative Learning
Spencer Kagan, Jette Stenlev, Cooperative Learning, Alinea 2009 VUC Vingstedkursus

21 Dobbeltcirkler Halvdelen af deltagerne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af deltagerne danner en cirkel udenom, således at hver kursist stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen. Tal med hinanden om hvordan virkede den forrige øvelse på jer. 2 minutter til hver Den yderste cirkel skifter med uret til næste partner


Download ppt "Cooperative Learning Workshop 4"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google