Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udstykningsprocessen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udstykningsprocessen"— Præsentationens transcript:

1 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Semesterstart Praktiske forhold Projektforløbet kortlægning (Karsten Jensen) ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodatabasen (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7. semesterstuderende) Gruppedannelse Check løbende semestret på for generel og specifik studieinformation

2 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Praktiske forhold Sekretær: Charlotte Hansen (FIB 11/9a) Semesterkoordinator: Lars Ramhøj (FIB 11/22) Medkoordinator: Tilmeldte/fremmødte alle: gruppe: (01= gruppenummer) AaU-vejledere: Kopikort: 100 stk.kort til hver Gruppedannelse grupperum nøgler (adgangskontrol, udlevering/depositum)

3 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Gruppenummer, område og placering b

4 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Projektforløbet 3 faser kortlægning (NB! afleveringsfrister for h.h.v. kort og projekt) matrikulær sag afsætning inden den matrikulære sag FER Områder Instrumenter Lodsejerkontakt (brev) Vejledere (2 faglige - 1 special vedr. MIA) Lærebøger (se studievejledningen) skelafsætning (kompendium) matrikulære slides på:

5 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester De tre faser kortlægning (rapportaflevering ultimo nov.) den viden, der oparbejdes, evalueres primært på 6. sem. (hoved-punktsmåling) matrikulære sag er projektarbejdets primære del det selvvalgte problemfelt evalueres som en del af det matrikulære projekt

6 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Semestrets struktur Faste rammer og parallelitet i indhold Klare termnier Skema - pres på lokaler, tilstræbt 2 hele projektdage pr. uge Ikke skemalagt undervisning (selvstudier, læseferie) Praktiske øvelser i fotogrammetri og GIS i det tidl. forår Ekskursion til Kbvn. ultimo feb. rammerne fastlægges af semesterkoordinatoren det praktiske (transport og ophold af jer selv - Charlotte véd hvor-dan)

7 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Projektafgræsning det tildelte område er et bruttoområde I skal derfor foretage den nærmere afgrænsning af jeres projektområde sammen med vejlederne under hensyntagen til de foreliggende (anvendelige måleblade) størrelse: ca. 5 ha indhold: 2-3 gårde huse (afhængig af deres størrelse og til-gængelighed)

8 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Matrikulære projektforløb Forandringer af ejendomme Arbejde digitalt i den udstrækning, det er muligt (MIA) Projekter i det åbne land større vandværk/renseanlæg/varmeværk golfbane råstofindvinding campingplads køreteknisk anlæg … hvad I finder på

9 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester FER - Fast Ejendoms Retsforhold Omfatter om muligt en uddybning af problemstilling fra den matrikulære sag nødvej servitutter bortfald stiftelse ved hævd betingelser for omlægning af private veje erstatning for øget færdsel administrativ praksis vedrørende digebeskyttelse erstatningsareal for ophævelse af fredskovspligt fortrinsstilling

10 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Vejledere Arealforvaltning (matrikelvæsen og fast ejendoms retsforhold) Erik Stubkjær - 3 gr. Lars Ramhøj - 3 gr. Hardy Jensen - 2 gr. (praktiserende lsp.) MIA vejledning: Lars Birk Jensen (praktiserende lsp.)

11 Udstykningsprocessen
Introduktion 5. semester Vejledere Geoinformatik (landmåling m.v.) Peter Cederholm - 2 gr. Karsten Jensen - 2 gr. Anders Brønnum - 1 gr. (praktiserende lsp.) Søren Bagger Jensen - 2 gr. (lsp. assistent) Peter Zacho - 1 gr. (praktiserende lsp.)


Download ppt "Udstykningsprocessen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google