Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Principper for tolkning af data og kritisk stillingtagen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Principper for tolkning af data og kritisk stillingtagen"— Præsentationens transcript:

1 Principper for tolkning af data og kritisk stillingtagen
Af Rikke Schultz

2 Sandhedsværdi Det vigtigste ved en undersøgelse er, at det er muligt for andre at vurdere sandhedsværdien af den Det forudsætter: Præcist undersøgelsesdesign baseret på en velbeskrevne metode Overskueligt datamateriale Gennemskuelige analyser At det er muligt for andre at efterprøve konklusioner

3 Tolkning af (interview)data
Tolkning på 3 niveauer: Selvforståelse (respondenter som validator) Common sense :Hvad udsiger udsagnet om fænomenet :Hvad udsiger udsagnet om respondentens forhold til fænomenet (almen forståelse som validator) Teoretisk tolkning (andre forskere som validatorer)

4 Tolkning af (interview)data
Troværdighed: 2 perspektiver på respondenten som ”sandhedsvidne” (reliabiliteten) Respondenten som informant Respondenten som repræsentant

5 Afprøvning Gyldighed – svarer undersøgelsen på det spørgsmål, der er rejst. Er der f.eks. væsentlige spørgsmål, der ikke er undersøgt? Validering mellem forskere og interviewpersoner Validering mellem forskere og fagfolk

6 Det kritiske perspektiv

7 Kritik af metode Repræsentativitet Anvendelse af teori
Relevante hypoteser Kritik af analysemetode

8 Standardafvisninger af spørgeskemaundersøgelser
Manglende repræsentativitet i udvælgelse Dårligt formulerede spørgsmål Usikkert hvordan respondenten tolker spørgsmålet i forbindelse med besvarelsen Manglende dybde

9 Tre standardafvisninger af kvalitative interviews:
For få interviewpersoner Ledende spørgsmål Subjektive tolkninger Ifølge Steinar Kvale er problemet oftest det modsatte …

10 Husk Husk af beskrive og begrunde metode
Husk at forholde jer kritisk til egen metode: Hvor troværdig er undersøgelsen Hvor gyldig er undersøgelsen


Download ppt "Principper for tolkning af data og kritisk stillingtagen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google