Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Samarbejde mellem Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen Odense, Selandia.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Samarbejde mellem Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen Odense, Selandia."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Samarbejde mellem Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen Odense, Selandia Slagelse og Aalborg Handelsskole. Formål at udvikle en model for landsdækkende praktikpladscentre til sikring af en høj kvalitet i detailuddannelsen i skolepraktik. Målet er, at detailuddannelsen i skolepraktik fremstår mere attraktiv og relevant for både elever og involverede virksomheder. Eleverne tilbydes uddannelse i praktik(plads)centre fire steder i landet. Aftaler med landsdækkende kæder, som sikrer, at eleverne i praktikcentrene får en uddannelse, der kvalitativt matcher den uddannelse, som elever med ordinære uddannelsesaftaler får. Aalborg Handelsskole

2 Statistikken viser, at overgangsfrekvensen fra grund til hovedforløb ligger på ca. 50%. Skolepraktik opfattes negativt pga. den lave ydelse. Karensperioden får mange elever til at falde fra. Emma-kriterierne specielt Geografisk mobilitet får også elever til at fravælge skolepraktik. Samlet set bidrager skolepraktik kun beskedent til at uddannelsesgarantien (95%) opfyldes. Behov for at nytænke skolepraktikmodellen for at ændre elevernes indstilling og få gjort skolepraktik til et fuldgod alternativ til en ordinær praktikplads. Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Aalborg Handelsskole

3 Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel 12 ugers virksomhedsforlagte undervisningsforløb (vfu). Flere elever får restlæreforløb (60% pt). vfu forløb tilrettelægges i samarbejde med konsulenter, vejledere fra PraktikCenter samt virksomheder. Skolerne står for hovedforløbsundervisningen mellem vfu-perioderne, samt sikrer et beredskab, skulle vfu ikke fungere efter hensigten. Skolerne hjælper hinanden med undervisningsmaterialer og afstemning af den pædagogiske platform. Aalborg Handelsskole

4 Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Navnet skolepraktik ændres til PraktikCenter = Center for praktik. Alle VFU-virksomheder skal kvalitetssikres (kvalitetshåndbogen), så praktikmål opfyldes. Dispensation for karensperioden. Trin 1 = butiksmedhjælper efter 1 år = restlære. ETU og evalueringer blandt virksomhederne. Projektstart 1. april. Implementering 1. august. Aalborg Handelsskole


Download ppt "Udvikling og etablering af landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel Samarbejde mellem Aarhus Købmandsskole, Tietgenskolen Odense, Selandia."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google