Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKP-projektlederværksted 22. nov. 2012, Silkeborg 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKP-projektlederværksted 22. nov. 2012, Silkeborg 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen."— Præsentationens transcript:

1 SKP-projektlederværksted 22. nov. 2012, Silkeborg 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen

2 www.skolepraktik.dk Oversigt 1.Programstatus 2.Projekternes afslutning – Sidste online survey og nøgletalsmåling – LUU-undersøgelse – Afsluttende rapport 3.SKP-folder 4.Konference d. 18. marts 2013 5.Det politiske perspektiv 22-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

3 www.skolepraktik.dk Projekternes afslutning Sidste online survey og nøgletal – Projektlederne modtager link ult. nov. – Afleverer senest 17. dec. 2012 LUU-undersøgelse – Projekterne har modtaget link. – Videresender til de lokale LUU. – LUU´er udfylder primo dec., senest 17. dec. 2012 Afsluttende rapport – Se skabelon – Sendes til Gert Nielsen + Regina Lamscheck-Nielsen senest 31. dec. 2012 – Regnskab sendes senest 31. jan. 13 til Benny Olsen 22-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

4 4 www.skolepraktik.dk Instruk- tør SKP- indhold Lokal- samfund SKP- virksom- hed 34 forsøg, 2011-2012 13 projekter: Skolepraktik21 projekter: Praktikcentre Regina Lamscheck-Nielsen PRAKTIK- CENTER med VIRKSOM- HEDS- KLYNGER i UDKANTS- OMRÅDER med FÆLLES PROJEKT ER på GEO- GRAFISK DISTANCE med ELEV- VINKEL 22-11-2012

5 Slutresultater, dec. 2012 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen Instruk- tør SKP- indhold Lokal- samfund SKP- virksom- hed Operationalisering af praktikmål Gode SKP-opgaver Samspil teori-praksis Selvstyrende grupper Ressourceprofiler og evalueringsmetoder Innovation i fagene Operationalisering af praktikmål Gode SKP-opgaver Samspil teori-praksis Selvstyrende grupper Ressourceprofiler og evalueringsmetoder Innovation i fagene Iværksættermappe Værktøjer til samspil TS / HS og på tværs af brancher Iværksættermappe Værktøjer til samspil TS / HS og på tværs af brancher Fagligt solide non-profit opgaver Fokuseret PR-arbejde Metode til dialog med praktikvirksomheder og videreudvikling af egen SKP Fagligt solide non-profit opgaver Fokuseret PR-arbejde Metode til dialog med praktikvirksomheder og videreudvikling af egen SKP Kompetenceprofil: Skolens behov og instruktørens kompetencer Et sammenhængende AMU-baseret kursusforløb Kompetenceprofil: Skolens behov og instruktørens kompetencer Et sammenhængende AMU-baseret kursusforløb

6 Mellemresultater, nov. 2012 22-11-2012 PPC med VIRKSOM- HEDS- KLYNGER i UDKANTS- OMRÅDER med FÆLLES PROJEK- TER på GEO- GRAFISK DISTANCE med ELEV- VINKEL ”Langtidsholdbare” projekter som ramme om SKP, fx Folkekøkken med Aarhus Kommune til forplejning af frivillige Et tværfagligt ”praktikhus”, støttet af Rotary ”Langtidsholdbare” projekter som ramme om SKP, fx Folkekøkken med Aarhus Kommune til forplejning af frivillige Et tværfagligt ”praktikhus”, støttet af Rotary Fleksibilitet pga. små elevtal VFU i stedet for skolebaseret SKP + kvalitetssikring af VFU Fælles fodslag med erhvervsliv og beskæftigelsesaktører Faglig innovation Fleksibilitet pga. små elevtal VFU i stedet for skolebaseret SKP + kvalitetssikring af VFU Fælles fodslag med erhvervsliv og beskæftigelsesaktører Faglig innovation Klyngedannelse via commitment hhv. via pres Opsøgende arbejde over for nye typer virksomheder Organisatorisk forankring Klyngedannelse via commitment hhv. via pres Opsøgende arbejde over for nye typer virksomheder Organisatorisk forankring ”Intelligent” brug af praktikmål og kommunikation omkring samme Konsekvent portfoliobrug i alle typer praktikperioder Systematisk samarbejde med beskæftigelsesaktører ”Intelligent” brug af praktikmål og kommunikation omkring samme Konsekvent portfoliobrug i alle typer praktikperioder Systematisk samarbejde med beskæftigelsesaktører Opsøgende arbejde på distance og geografisk match ml. virksomheder og elever Klyngestyring på distance Kvalitetssikring af oplæring på distance Opsøgende arbejde på distance og geografisk match ml. virksomheder og elever Klyngestyring på distance Kvalitetssikring af oplæring på distance Regina Lamscheck-Nielsen

7 ”Praktikcenter” - hvordan griber vi sagen an? 22-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

8 www.skolepraktik.dk Effekter  Øget fokus på kvalitet i indhold i SKP og bedre kontakt til samarbejdspartnere  Optimerede administrative procedurer  Et forbedret renommé – hos omverden og internt  Flere og nye typer praktikpladser / en mere praksisbaseret SKP  Øget motivation, bedre faglighed, større erhvervsparathed hos eleverne (trivselsmålinger)  Netværk og udveksling af metoder mellem projekterne / mellem praktikcentrene 22-11-2012 Regina Lamscheck-Nielsen

9 Afsluttende konference 18. marts 2013 Odense – HCA hotel Ministerdeltagelse Evaluering & fremtidsperspektiver Tværgående workshops om alle guldkorn Elev-designet event 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen

10 De nye politiske tiltag 12 anbefalinger fra erhvervsuddannelses udvalget 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen Kvalitet i SKP – projekt- erfaringer


Download ppt "SKP-projektlederværksted 22. nov. 2012, Silkeborg 22-11-2012Regina Lamscheck-Nielsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google