Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forum for Samfundets Beredskab 14 maj 2012. Brandmandens nye profil ? Vanskelighederne med rekruttering af deltidsbrandfolk? Bendt Trustrup Souschef brand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forum for Samfundets Beredskab 14 maj 2012. Brandmandens nye profil ? Vanskelighederne med rekruttering af deltidsbrandfolk? Bendt Trustrup Souschef brand."— Præsentationens transcript:

1 Forum for Samfundets Beredskab 14 maj 2012. Brandmandens nye profil ? Vanskelighederne med rekruttering af deltidsbrandfolk? Bendt Trustrup Souschef brand Falck Danmark. Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

2 Forum for Samfundets Beredskab 14 maj 2012. Udfordringerne med at rekruttere og fastholde deltidsbrandmænd. Øgede kompetencekrav betyder: Mere uddannelse, øvelse og træning, der typisk vil skulle foregå i fritiden for deltidsbrandmænd, og her vil brand- og redningsberedskaberne ligge i skarp konkurrence med familien og øvrige fritidsaktiviteter. Hvor den ”gamle generation” af brandmænd tidligere betragtede erhvervet brand- og redning som et kald og en livsstil, synes den nye generation af brandmænd mere og snarere at opfatte det som blot et arbejde. Med andre ord, oplever brand- og redningsberedskaberne en holdningsændring blandt brandmændene. Hvad der skal til for at ændre på denne holdning og om den overhovedet lader sig ændre eller om konceptet med deltidsbrandfolk hører fortiden til? ”Vi skal forholde os til samfundet omkring os, og tilpasse os ændringerne”. Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

3 Hvad har vi i Falck set på? Har vi tilpasset os den ”nye” situation? Hvor stor er personaleomsætningen? Ved vi det? Hvorfor rejser d – brandfolk? Ved vi det? Hvad betyder alder? Ved vi det? Hvad kan/skal der gøres for at fastholde og motivere deltidsbrandmænd? Ved vi det? Hvordan rekruttere vi? Ved vi det? Hvorfor vil virksomhederne ikke afgive folk? Ved vi det? Hvad kan vi gøre for at tilgodese virksomhederne? Ved vi det? Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

4 Hvordan ser det ud med alders fordelingen! I alt ca. 2600 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

5 Hvad hvis d-brand stopper når de bliver 65 år? Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

6 Fratrædelser deltidsbrandmænd Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. 01.11.2011 – 31.04.2012

7 Fratrædelser deltidsbrandmænd 59 fratrædelsesskemaer er modtaget. Ancienniteten er fordelt således: Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

8 Fratrædelser deltidsbrandmænd Årsager til fratrædelse: Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

9 Fratrædelser deltidsbrandmænd Øvrige årsager til fratrædelse, som ikke er nævnt i skemaet: Nyt job, som gør at det ikke er muligt at varetage deltidsjobbet Manglende lyst Familiære årsager Sygdom Manglende tid Konklusion: Primær årsag til fratrædelse er flytning fra området samt problemer med frihed fra hovedarbejdsgiver til at kunne varetage funktionen som deltidsbrandmand. Derudover har 10 personer opsagt stillingen grundet overgang til pension/efterløn eller pga. påbegyndelse af uddannelse/videregående uddannelse. Ud af 59 fratrædelsesskemaer er der 5, der opsiger stillingen pga. manglende lyst/manglende motivation.

10 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Forventningerne til arbejdet: Konklusion: Ligger fordelt mellem passende og perfekt. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Hvordan har stillingen stemt overens med dine forventninger 2024 Hvordan synes du at du har levet op til andres forventninger til dig? 12615

11 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Introduktion til arbejdet: Konklusion: Ligger fordelt mellem passende og perfekt. Flest giver topkarakter 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Hvad mener du om introduktionen/instr uktionen til stillingen som deltidsbrandmand 1923

12 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Arbejdsbetingelser: Konklusion: Tilfredsheden er stor. Trivslen i jobbet som d-brandmand ligger højt. For 13 personer passende og for hele 26 personer perfekt. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Hvad er din mening om den oplæring du har modtaget 21 Hvad er din mening om arbejdstidens tilrettelæggelse 32016 Hvad er din mening om arbejdsmængden i dit virke som deltidsbrandmand 22115 Hvad er din mening om lønnen ift. Det arbejde du har udført 11229 Hvordan har trivslen med dit job som d- brandmand været 11326 Hvad er din mening om den måde dine evner og kundskaber er blevet udnyttet i jobbet som d- brandmand 22017

13 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Forholdet til din nærmeste leder: Konklusion: Mange mener at forholdet har været passende men flest mener det har været perfekt. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Hvordan vil du karakterisere forholdet til din nærmeste leder 1230 I hvor høj grad har du kendt din nærmeste leders forventninger til dig 1824 Hvordan vil du karakterisere den måde din nærmeste leder har ledet dit arbejde 1428 Hvordan vil du karakterisere den måde din nærmeste leder har engageret sig i din faglige udvikling 1722

14 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Samarbejdet med kolleger: Konklusion: Igen overvejende mange, der mener at forholdet har været fra passende til perfekt. Flest betegner det som perfekt. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Hvordan vil du karakterisere samarbejdet med dine kolleger 1726 Hvordan vil du karakterisere trivslen på din arbejdsplads 21427 Hvordan vil du karakterisere det forhold du har haft til dine kolleger 11626

15 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Arbejdsmiljø 1: Konklusion: De fleste ligger midt imellem passende og perfekt. Kun én person har oplevet et psykisk belastende arbejdsmiljø. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Har du oplevet et belastende fysisk arbejdsmiljø 2714 Har du oplevet et belastende psykisk arbejdsmiljø 12021

16 Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Fratrædelser deltidsbrandmænd Arbejdsmiljø 2: Konklusion: Igen meget positivt. Flest hælder til perfektion og konkluderer man på kommentarerne, er overvægten af de fratrådte ekstremt positive og giver udtryk for et godt samarbejde, godt kammeratskab og sammenhold. 1-3 dårlig4-6 passende7 perfekt Har du følt dig værdsat 11428 Har du følt dig anerkendt 11527 Har du følt dig som en del af helheden 21427

17 Kampagne d-brandfolk. Har det gavnet? JA. Falck har på 1 år modtaget ca. 700 ansøgere. Mange gode ansøgere. Udfordringer: Bopæl for langt væk. Arbejdsledig. Tror det er et fuldtidsjob. kun møde dele af døgnet. Usikker på arbejdssituation. Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

18 Hvad er gjort og hvad satser Falck på fremover. Øget inddragelse og uddannelse af brandstationslederne. Årligt seminar for alle. Uddannelse og træning i lederjobbet. ( ny rolle i dag ). Personlig afklaring. Tilfører nødvendige værktøjer. ( ansættelses samtaler, motivation, svære samtale ). It adgang fra hjemmet. ( mere administrativt arbejde ). Fokus på ansættelsessamtalerne. Sikre behovsafstemning. Når de er ansat. Velkomstpakke Introduktion lokalt og Falck generelt. Mentorordning ( der er udarbejdet vejledning ). Motivation. Hvad motivere? Drifte eventuelle besparelser – SMART. Samarbejde og anerkendelse af virksomhederne der bidrager med folk. ”Vi skal forholde os til samfundet omkring os, og tilpasse os ændringerne”. Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck.

19 Vi har alle en opgave. Dette materiale må kan anvendes efter tilladelse fra Falck. Ja, d-brandmanden har en fremtid i det danske beredskab. Vi skal tilpasse os, og agere på de nye udfordringer. Acceptere at tingene skal tilgås på en anden måde nu. Tænke på hvordan vi kan håndtere de stadig øgede krav til kvalitet og effektivitet. ”Dem der går i andres fodspor kommer aldrig foran” Spørgsmål? Tak for jeres tid, og pas på jer selv.


Download ppt "Forum for Samfundets Beredskab 14 maj 2012. Brandmandens nye profil ? Vanskelighederne med rekruttering af deltidsbrandfolk? Bendt Trustrup Souschef brand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google