Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?"— Præsentationens transcript:

1 Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?
Michael Brockenhuus-Schack Formand for Landbrug & Fødevarer Europa-Konference om EU og fremtidens landbrug Best Western Torvehallerne, Vejle Fredag d. 29. oktober 2010

2 Derfor skal vi have en fælles landbrugspolitik
Sikre en konkurrencedygtig dansk landbrugsproduktion Sikre en produktion i balance med naturen Sikre, at høje EU standarder overholdes Sikre åbne markeder Sikre, at der ikke sker en re-nationalisering af landbrugspolitikken med konkurrenceforvridning til følge

3 Landmænd er afhængige af EU støtten
EU støtte i procent af landmandens nettofaktorindkomst, pct En dansk landmand vil gennemsnitligt have et underskud på kr om året uden EU-støtten Kilde: Mandag Morgen

4 Krise i landbruget kan ramme hele samfundet
Danmark har verdens 3. største fødevareklynge Landbruget og fødevare- og agroindustrien tegner sig for 20 pct. af den danske eksport og mere end 10 pct. af den private beskæftigelse Derudover er tekonologi- og videnstunge vækstbrancher afhængige af landbruget grøn energi, biotek, medico- og pharmacoindustri m.v. Sektoren er med til at sikre geografisk og social balance regional udvikling, arbejdspladser i udkantsdanmark m.v.

5 Forventninger til efterspørgslen i 2050
Potentialet – og udfordringen Forventninger til efterspørgslen i 2050 2009 2050 Befolkning 6,8 mia. 9,1 mia Årlig kornproduktion 2,1 mia. t 3 mia. t Årlig kødproduktion 200 mio. t 470 mio. t Kilde: FAO En række asiatiske lande er alvorligt bekymrede for den fremtidige forsyningssikkerhed

6 Udviklingen i den fælles landbrugspolitik
1960’erne: Forøgelse af produktionen 1980’erne: Styring af produktion og budget 1990’erne: Fra prisstøtte til direkte støtte 2005: Afkobling og miljøkrav m.v. som modydelse for støtte

7 EUs landbrugsstøtte Skøn
En jævn fremskrivning vil reducere landbrugets andel til godt 30 % - men hvis man kun ser på den direkte støtte

8 Landbrugsstøtten kan ses på flere måder
Den fælles landbrugspolitik koster hver enkelt borger 2 EUR om ugen

9 Danmarks nettobidrag til EU’s budget

10 EU Borgernes holdning til Landbrugsbudgettet
For lille Passende For stort Ved ikke SE DK NL

11 Hvorfor skal vi have en fælles landbrugspolitik i EU
Hvorfor skal vi have en fælles landbrugspolitik i EU? Kilde: EU-undersøgelse Sikre produkter, der er sunde, sikre og af god kvalitet 75% 59% Sikring af rimelig levestandard for landmændene 28% 41% Beskytte miljøet og modvirke klimaændringer 65%

12 Holdninger i EU-lande Tyskland Frankrig Polen
Loft over budgettet Beskytte indre marked 100 pct. afkobling af præmier Begrænse øget støtte til østlandene Frankrig Gerne øget landbrugsbudget Beskytte landbruget Mere indgreb i markedet Begrænse øget støtte til østlande Polen Udjævning af arealstøtte Øget beskyttelse Alle lande søger at mele deres egen kage!

13 Kommissionens model (principskitse – L&F fortolkning)
Udjævning mellem EU-lande Særlige præmier *) Miljøstøtte - efterafgrøder, omdrift, plantedække, GLM Land-distrikts-politik Indkomststøtte - Begrænset af støtteloft *) Ny LFA; små brug; koblet støtte Kilde: lækket foreløbig rapport fra Kommissionen

14 CAP som regional- og socialpolitik
Udjævning Præmiering af de mindst effektive Små landbrug Ekstra præmie til små landbrug Bjerglandbrug Flere penge til ugunstigt stillede områder

15 DK: Fuld afvikling af landbrugsstøtten i 2025
Folketinget har besluttet, at regeringen skal arbejde for en afvikling af landbrugsstøtten i 2025

16 Risiko for at DK bliver sat uden for indflydelse
Omlægning af støtten Afvikling af støtten DK – og til dels S og UK Fr, Tysk, P, Spa, Pol, It, og alle de andre…

17 L&F’s retning CAP L&F: En fremtidsorienteret landbrugspolitik
- Styrkelse af konkurrenceevnen - Respekt for naturen – offentlige goder - Innovation og udvikling - Forenkling CAP Alternativet - Ringere konkurrenceevne - Stigende import, prispres, lavere produktion - Respekt for naturen – offentlige goder - Traditionelle produktionsmetoder


Download ppt "Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google