Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social- og Sundhedsskolen i Middelfart

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social- og Sundhedsskolen i Middelfart"— Præsentationens transcript:

1 Social- og Sundhedsskolen i Middelfart
Den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Grundforløb Grundforløb Fælles grundforløb 20 / 40 uger Hospitals- teknisk assistent Tandklinik- assistent Pædagogisk assistent- uddannelse Social- og sundheds- uddannelsen trin 1: SSH trin 2: SSA

2 Social- og sundhedsassistent (SSA) trin 2.
Kompetencegivende til mellemlange uddannelser som: Sygeplejerske. Ergoterapeut. Fysioterapeut. Pædagog. Socialrådgiver. Jordmoder. Radiograf

3 Grundforløb Grundfag: Læringsaktiviteter: Dansk (F - niveau)
Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Engelsk (F - niveau) - som frivilligt valgfag Læringsaktiviteter: Naturfag- svarende til niveau F. Idræt – svarende til niveau F. Etik, livsværdier og holdninger. Fagidentitet, Arbejdsmiljø, ergonomi. Læring, kommunikation og samarbejde. Livsstil og sundhed, kost, motion og idræt. Samfundsfag – Niveau F. Konflikthåndtering.

4 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisning:
Rettigheder ift. ansættelsesforhold…. Social og sundhedsvæsenets opbygning…. Helhedsforståelsen af sundhedsbegrebet….. Igangsætte aktiviteter….. Grundlæggende udviklings og socialpsykologiske begreber…. Motivation for egenomsorg……. Professionelt sprog ift. arbejdsområdet.

5 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisning.
8. Konflikthåndtering. 9. Hygiejniske principper. 10.Organsystemet og basale funktioner. 11. Naturfaglige problemstillinger.

6 Grundforløb Temaer Intro Skab din fantastiske arbejdsplads
Det sunde liv Det aktive menneske Afsluttende projekt

7 Grundforløb Praktik Ældreområdet Børneområdet 7

8 Grundforløb Prøver Dansk (standpunktskarakter)
Førstehjælp og brandbekæmpelse (bevis) Afsluttende projekt (30 min. Karakter) Grundforløbsbevis (kompetencebevis, adgangsbevis til hovedforløb)

9 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Skoleundervisning 24 uger Grundfag: Dansk (D- niveau) Naturfag (E- niveau) (Engelsk (E- niveau))!!

10 Områdefag Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Rehabilitering & social- og sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Arbejdsmiljø og ergonomi 10

11 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Adgang til optagelse: Erhvervet grundforløbsbevis Mindst 1 års uddannelse efter 9. kl. Mindst 1 års arbejdserfaring Mindst 1 års anden relevant erfaring

12 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Temaer At arbejde med sundhed og omsorg Folkesundhed og livsudfoldelse Den professionelle ssh`er og ældrepleje i verdensklasse Prøver

13 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
To uger med henholdsvis: Valgfrie specialefag Valgfag

14 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Praktik 32 uger i: Plejecentre Hjemmeplejen 14

15 Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Grundfag Dansk (C-niveau) Naturfag (C-niveau) (Engelsk (D-niveau))!!

16 Social- og sundhedsassistent
Praktik på: Plejecentre/hjemmepleje Sygehuse Psykiatriske behandlingssteder 16

17 Specialpædagogisk støtte på Social- og Sundhedsskolen
Kontaktlærerordning Dysleksi Anden funktionsnedsættelse Psykosociale problemer Dansk som andetsprog

18 Undervisningsniveauer
3. g = A - niveau 2. g = B - niveau 1. g = C - niveau EUD = D - niveau 10. kl. = E - niveau EUD = F - niveau 9. kl. = G - niveau


Download ppt "Social- og Sundhedsskolen i Middelfart"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google