Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtale."— Præsentationens transcript:

1 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtale som redskab i vejledning Årsmøde for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Ved Lene Tortzen Bager Lene.tortzen.bager@hum.au.dk

2 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Gennemførselsvejledning: styrk studiekulturen  at styrke en studiekultur i uddannelserne, som anerkender den personligt faglige afklaring som et naturligt og selvstændiggørende element i elevernes faglige processer.  at bygge den personlige, faglige kompetencerefleksion ind i uddannelsens arbejdsformer: et indbygget refleksionsniveau i uddannelserne, som også undervisere forholder sig eksplicit til.  At anerkende generelle studiekompetencer som specifikke og efterspurgte arbejdsmarkedskompetencer.

3 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Formål med vejledning jf. lovgrundlaget  At den enkelte fuldfører med størst muligt fagligt og personligt udbytte  At forståelse for sammenhæng ml valg og beskæftigelsesønske opnås  At formulere mål og delmål med uddannelse og opnå gode studie- og arbejdsvaner

4 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Kompetence jf. kvalifikationsrammen Kompetence hos en færdig Kandidat  Kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse  Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig prof. Ansvar  Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling

5 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtalen Studieprocessamtalen blev udviklet af studievejlederne ved Æstetik og Kultur, IÆF i 2004. Studieprocessamtalen er en form for helhedsvejledning, der er tiltænkt at skulle løse en række opgaver i studievejledningen.

6 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Hensigter og formål med studieprocessamtalen  at udvikle de studerendes bevidsthed om og evne til at udtrykke sig om egen studieproces, dvs. faglige valg, kompetencer og arbejdslivsperspektiver.  at styrke den studerendes oplevelse af læringsmæssig og faglig progression gennem den studerendes indsigt i egen studieproces og faglige tilegnelse.  at kvalificere udviklingen af undervisning gennem de studerendes styrkede kompetencer til at evaluere læringsforløb

7 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Samtalens indhold En studieprocessamtale udspinder sig over tre elementære spørgsmål:  Hvordan befinder jeg mig?  Hvad kan jeg?  Hvad vil jeg?

8 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Plan for placering af samtalerne  Ba: 2. og 3. semester (1.+2.+3.+4.)  Suppleringsfag: 6. semester (5.+6.)  Ka.uddannelse: 8. semester (7.+8.+9.+10.)

9 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Realisering af samtalerne:  Samtalerne er obligatoriske og arrangeres af studievejlederen.  Samtalerne foregår i grupper af studerende på op til 6 sammen med en studievejleder.  den studerende har på forhånd fået udleveret et handout med spørgsmål, er blevet bedt om selv at overveje sine svar og om at diskutere sine svar i sin faste læsegruppe. Herefter afholdes samtalen, der varer en time med 6 tilfældigt tilmeldte studerende.  Det samlede holds samtaler holdes i samme uge. Således er holdet samlet set optaget af disse overvejelser og kan bruge pauser, læsegruppemøder og sociale anledninger.

10 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Forudsætninger: samtaleteknik og anerkendelse  studieprocessamtalerne er struktureret ud fra systemisk samtaleteknik, som bl.a. anvendes i Kollegial Supervision.  Nødvendig fortsat kompetenceopbygning af vejledere og faglærere, der varetager studieprocessamtaler.  Nødvendig ledelsesmæssig anerkendelse af at understøtte en generel studiekompetence.

11 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Nødvendige kompetencer  Coaching teknikker  Coaching og vejledning af grupper/teams  Anerkendende og udviklende dialog  Viden om gruppeprocesser  Interesse og engagement

12 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Vigtige erfaringer fra første generation af samtaler:  at de er kollektive, foregår i plenum og i et tidsligt forløb henover en uddannelse  det giver indsigt i læringens virkning på den enkelte gennem den fælleserfaring/kollektive.  at refleksionen foregår i mundtlige formuleringer af den enkeltes kompetencer, som kammerater lytter til og går i dialog med.  træning i at sprogliggøre, hvad jeg kan, ønsker og vil.  At samtalerne for det enkelte hold foregår over en uge, dvs. hver enkelt studerende kan regne med at studiekammeraterne går og tumler med samme spørgsmål.  der bliver skabt en studiekultur, hvor refleksion i fællesskab over studieprocesserne er legale og udvikles.

13 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtaler som vejledningsredskab 1.Fokus på refleksive processer i et uddannelsesforløb for den studerende 2.En faglig og personlig kompetenceafklaring 3.Det mere-end-individuelle 4.en generel studiekompetence 5.Gennemførsel! 6.Sammenhængskraft i uddannelse og studiemiljø

14 Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Referencer  Bekendtgørelse om vejledning. Juni 2008  Ny dansk Kvalifikationsramme for videregående uddannelser. VTU 2007  Lene Tortzen Bager Studieprocessamtale som led i udvikling af universitetsuddannelse Elektronisk på web: www.hum.au.dk/cfu  Kirsten Floris & Hanne Leth Andersen Gruppe- og mentorvejledning: praksis og perspektiver Elektronisk på web: www.hum.au.dk/cfu


Download ppt "Lene Tortzen Bager Ph.d., lektor A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Undervisningsudvikling Det Humanistiske Fakultet og Teologi Studieprocessamtale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google