Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

High-Level Panelets Rapport Henrik Nielsen NGO FORUM 3/6/13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "High-Level Panelets Rapport Henrik Nielsen NGO FORUM 3/6/13."— Præsentationens transcript:

1 High-Level Panelets Rapport Henrik Nielsen NGO FORUM 3/6/13

2 High-Level Panelets Rapport Henrik Nielsen NGO FORUM 3/6/13

3 5 “transformative shifts” Leave no one behind; Put sustainable development at the core; Transform economies for Jobs and inclusive Growth; Build peace and Effective, open and accountable public institutions; Forge a new Global Partnership

4 Leave no one behind: Helt at afskaffe sult og ekstrem fattigdom (<$1,25): Skal takle “roots of poverty”; Skal sikre “property rights”; Bekæmpe uretfærdighed ved at sikre basale menneskerettigheder

5 Put sustainable development at the core: En kraftig udmelding om at det er vigtigt med globale sustainability mål; De rige skal med; Ændringer i energiforbrug, rejser og transport, vandforbrug og fødevareproduktion er uomgængelige; Tro på smarte løsninger og privatsektorens initiativ og innovationsevne. Incentiver snarere end regulering.

6 Transform economies for Jobs and inclusive Growth: “call for quantum leap”, der indebærer fordelagtige vilkår for investeringerog fair trade; Bedre vilkår for business og jobskabelse kræver bedre governance; Skattesystemer og regulering skal sikre “fairness”, men må ikke skabe unødigt bureaukrati.

7 Build peace and Effective, open and accountable public institutions Kraftigt fokus på konfliktløsning som essentiel forudsætning for alt det andet; Fokus på rettigheder og governance; Fokus på transparency til at sikre at folk kan se hvad bistand, skat og extractive revenues går til; Åbenhed ses som forudsætning for investeringer og vækst

8 Forge a new Global Partnership Efterfølger på MDG8, baseret på “universality, equity, sustainability, solidarity, HR, right to development and responsibilities shared according to capabilities; Det hævdes at der nu er en meget større forståelse af den globale interdependens; Specifikke roller for alle “stakeholders”,dvs nat. regeringer lokale myndigheder, int.inst. Privatsektor, CS, foundations, philanthropists, forskere og endelig “people”;

9 Forskel på tidligere MDG 8? Develop targets that are universal; Quantify targets, wherever feasible; Pay more attention to raising stable, long-term finance for development; Signal priorities in areas that go beyond aid, so these can be monitored; Infuse global partnerships and cooperation into all the goals.

10 Hvordan med vores anbefalinger? Sustainability? Rights? Policy coherence? Governance? Finance?

11 Udfordringer: Pointering af papirets status er meget vigtig; Meget få forpligtelser; Meget få anbefalinger af regulering; Meget optimistisk omkring privat sektor; Økonomistisk og vækstfikseret; Uklart hvad der forståes ved “structural transformation”

12 Svar fra Beyond 2015: Fint med equity, sustainability, solidarity, HR osv. Fint med ikke kun aid,men osse skat, extractives, etc. Fint med fokus på sustainability, miljø og ressourceforbrug; Fint med fokus på fred og sikkerhed, med tynd analyse; Fint med fokus på ulighed, men igen tynd analyse;

13 Men: Det er nødvendigt med mere regulering af den private sektor; Vækst er ikke kun løsningen, men også en del af problemet; Rapporten skriver at Business as usual ikke er en option, men det er ikke desto mindre hvad den anbefaler; For lidt fokus på ulighed og naiv I sit syn på sustainability trade-offs;

14 Hvad nu? Vi skal have en “data revolution” – alt skal kunne måles, vejes, monitoreres og evalueres, og der skal afsættes store ressourcer til det; Der er opstillet tolv foreløbige mål, der nu skal forhandles; Disse skal også være målbare: (indenfor uddannelse m.a.o. 3Rs) Fokus på “multistakeholder partnerships” (f.eks. GPE)

15 Hvad skal der kæmpes for? Fastholdelse af bistand Flere finansieringskilder gennem regulering af finans- og extractionsektor og stop for subsidier af fossile brændstoffer; Mere fokus på rettigheder som ikke bare et sp. om ejendomsret; Et alternativt vækstbegreb

16 A luta continua.. Henrik


Download ppt "High-Level Panelets Rapport Henrik Nielsen NGO FORUM 3/6/13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google