Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 1 Planen for i dag Repetition af kerner med afbrydelser Kerner med tvungent processkift Præsentation af K1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 1 Planen for i dag Repetition af kerner med afbrydelser Kerner med tvungent processkift Præsentation af K1."— Præsentationens transcript:

1 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 1 Planen for i dag Repetition af kerner med afbrydelser Kerner med tvungent processkift Præsentation af K1

2 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 2 Kerner med afbrydelser Vi erstattede aktiv venten med: –ventende processer placeres i ventekøer –afbrydelser aktiverer ventede processer ved at flytte dem til klarkøen Bedre udnyttelse af CPU Introduktion af parallelisme i kernen: –afbrydelsesroutiner kan udføres når som helst (undtagen når vi lukker for afbrydelser) –fokus på kritiske regioner

3 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 3 Kerne med afbrydelser KInitProc(…)KReadyQ KSleep() KCurProc KPause() KSelectNewProcess() KInterruptHandler() KInitSem() KReadChar() KWait() KWriteChar() KSignal() KReadLine() KWriteLine() readerProc writerProc KReadQ KWriteQ

4 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 4 Tætkoblede drivprogrammer Hver slags hændelse (tegn skrevet, tegn læst, …) er tilknyttet en ventekø: char KReadChar() { while(!(rdio(com1lsr) & 0x01)) KPause(KReadQ); return rdio(com1Rbr); }

5 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 5 Synkronisering med ydre enheder void KInterruptHandler() { if( rdio(com1Iir) & 2) while(!KReadQ.isEmpty()) KReadyQ.Put(KReadQ.Get()); else if( rdio(com1Iir) & 4) while(!KWriteQ.isEmpty()) KReadyQ.Put(KWriteQ.Get()); }

6 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 6 Uheldig rækkefølge while(!(rdio(com1lsr) & 0x01)) sætter ready-bit while(!KWaitQ.isEmpty()) KPause(KReadQ); AAAAARGH: vi opdager ikke at tegnet er læst

7 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 7 Problem Vi har to parallelle processer: –brugerproces –afbrydelsesroutine der deler data: –kontrolregistre –proceskøer Vi må sikre udelelig udførsel af kritiske regioner

8 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 8 Implementering af udelelighed Luk for afbrydelser: char KReadChar() { forbid(); while(!(rdio(com1lsr) & 0x01)) KPause(KReadQ); char ch = rdio(com1Rbr); permit(); return ch; } Nu bliver vi ikke afbrudt mellem check af statusregister og KWaitQ.Put() Vi åbner for afbrydelser i KPause()

9 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 9 Ny KPause KPause skal skifte afbrydelsesniveau (ipl er en del af processens tilstand): void KPause() { ; }

10 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 10 Andre routiner der skal beskyttes? Afbrydelsesroutiner og alm. kernefunktioner deler køstrukturer Beskyt køoperationerne: int isEmpty() { int oldipl = forbid(); int b = (size == 0); permit(oldipl); return b; };

11 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 11 Kerner med tvungent processkift Indtil nu har vi kun set på kerner med frivilligt processkift via KPause() En afbrydelsesroutine sætter processen i klarkøen, men der kan gå lang tid inden den aktive proces opgiver CPU’en Vi vil tvinge et processkift som en del af afbrydelsen: –dette sikrer hurtigere behandling af afbrydelser

12 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 12 Ny afbrydelsesprocedure void KInterruptHandler() { if(rdio(com1Iir) & 2) KSleep (KReadyQ, KWriteQ); else if(rdio(com1Iir) & 4) KSleep (KReadyQ, KReadQ); …… }

13 13 KSleep og venner Queue * KPutQ, KGetQ; void KSleep(Queue & put, Queue & get) { KPutQ = &put, KGetQ = &get; KPause(); } Registers* KSelectNewProcess (Registers* sp) { KCurProc->sp = sp; KPutQ->Put(KCurProc); KCurProc = KGetQ->Get(); return KCurProc->sp; }

14 14 Tvungent processkift - eksempel AP: printl() AP: KWriteChar AP:BP1_start() AP: KPause BP1 sp AP: Wait(sem) AP:BP2_start() BP2 sp AP: ent_int AP: KInterruptH… PAL stakramme P2 AP: KPause Registre P2 AP: KSelectNewP… AP: KSleep AP: KWriteLine AP: KSelectNewP… afbrydelse Skift: stakpeger afbrydelsesniveau Processkift sker EFTER behandling af og kvittering for afbrydelse a2 a1 a0 gp pc ps

15 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 15 Semaforroutiner Nu kan vores semaforroutiner også blive afbrudt: void KWait (KSem *sem) { if (!sem->value) KSleep(sem->WaitQ, KReadyQ); sem->value--; } Førhen var dette sikkert fordi afbrydelser ikke rørte ved semaforerne Men nu kan en vilkårlig proces blive afbrudt

16 En anden uheldig rækkefølge if(!sem->value) value == 1> KPause(KReadyQ, KReadQ);... if(!sem->value) value stadig == 1> sem->value--; KPause(KReadyQ, KWriteQ);... sem->value--; UUUPS: der er 2 processer i kritisk region!!

17 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 17 Nye semaforroutiner Nu kan vores semaforroutiner ikke mere blive afbrudt: void KWait (KSem *sem) { forbid(); if (!sem->value) KSleep(sem->WaitQ, KReadyQ); sem->value--; permit(); }

18 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 18 Andre routiner der har problemer? Måske KSleep generelt? Kan vi klare at skifte proces mens vi skifter proces? Registers* KSelectNewProcess (Registers* sp) { KCurProc->sp = sp; KPutQ->Put(KCurProc); KCurProc = KGetQ->Get(); return KCurProc->sp; } De to globale variable KPutQ og KGetQ ser suspekte ud

19 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 19 Endnu en uheldig rækkefølge... < Sætter sig selv på KReadQ men aktiverer proces fra KReadyQ >

20 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 20 Morale Man skal være forsigtig!!!! Identificer alle variable der deles mellem afbrydelsesroutiner og alm. kerneroutiner Foretag sikring af kritiske regioner Ved aflusning af kerner (f.eks. K1) kan det være en god ide at starte med helt at lukke for afbrydelser i kernen og så langsom bløde det op

21 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 21 Kerner med periodisk processkift Hidtil har vi udskiftet den kørende proces ved afbrydelse fra I/O enhed: –Har vi kun en CPU tung proces, er det fint nok, da den vil blive afbrudt –Men hvis vi har flere, kan der stadig gå lang tid inden en ventende proces ”kommer til fadet” KPause() kaldes typisk som led i et systemkald: –ved hvert systemkald kunne man undersøge om en proces har kørt for længe, og derefter kalde KPause Hvad med beregningstunge processer, der sjældent bruger systemkald? –Kræv at de skal indsætte frivillige processkift –Tving dem væk fra CPU’en

22 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 22 Implementering af periodisk processkift void KInterruptHandler (ulong a0) { if ( a0 & 0x01) KSleep(KReadyQ, KReadyQ); else...... } Hver gang uret afbryder puttes den aktive proces bagerst i klarkøen (round robin) Men hvad hvis der ingen aktiv proces er?

23 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 23 Tomgangsprocessen For at sikre, at der altid er en proces i klarkøen, har vi en tomgangsproces: void KIdleProcess { for(;;;) KSleep(KReadyQ,KReadyQ); } men man kunne nu stadig bruge en venteløkke i selve KSelectNewProcess

24 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 24 Brug af to sikkerhedsniveauer Hardware indeholder en eller flere bits, der viser sikkerhedsniveau, f.eks. (0) brugertilstand og (1) kernetilstand Ved afbrydelser skiftes til kernetilstand, f.eks. ved en trap operation Specielle privilegerede instruktioner kan kun udføres i kernetilstand, typisk instruktioner der har med ressourcedeling at gøre kernetilstand brugertilstand trap/ exception skift til brugerniveau

25 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 25 2 slags stakke Når brugerprogrammer udføres i brugertilstand benytter de en brugerstakpeger Systemkald samt afbrydelser udføres i kernetilstanden og benytter en kernestakpeger Kernestakpegeren peger på et andet lagerområde end brugerstakpegeren Kerne sp vil typisk være beskyttet mod skrivning og læsning fra brugertilstand Skiftet mellem stakpegerne foretages på Alphaerne af PAL koden ved skift mellem bruger og kernetilstand

26 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 26 Brugerstak og kernestak eksempel AP: findmin() AP: ent_int AP: findmin() AP: KInterruptH… AP:BP1_start() PAL stakramme BP1 sp kerne sp PAL registre: bruger sp: BP1 sp kerne sp: 0x200000 BP1_start(void) { findmin(t3_root); } PAL registre: bruger sp: ikke def. kerne sp: 0x200000 afbrydelse $sp = kerne spkerne sp = $sp$sp = bruger sp

27 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 27 Processkift i afbrydelsesprocedure Hvis vi ønsker at skifte proces i en afbrydelsesprocedure skal vi dels: –gemme kørende proces’ tilstand –ændre brugerstakpeger i PAL register –gendanne nye proces’ tilstand Ændring af bruger sp er nemt: –PAL_rdusp læser bruger stakpeger fra PAL register –PAL_wrusp skriver en ny bruger stakpeger til PAL register Men processernes tilstande omfatter: –PAL stakramme –Registre gemt af ent_int (afbrydelsesniveau)

28 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 28 Skift mellem stakke ved processkift under afbrydelse Vi ser på fire eksempler Skift mellem processer i brugertilstand: –én kernestak –en kernestak pr proces Processkift med en proces i systemtilstand og en i brugertilstand Processkift ved indlejrede afbrydelser, f.eks.: –først afbrydelse fra UART (ipl 3) –KInterruptHandler afbrydes af uret (ipl 5)

29 29 PAL registre: bruger sp: XXXXX kerne sp: 0x200000 2 processer i brugertilstand: én kernestak AP: calc() AP: ent_int AP: calc() AP: KInterruptH… AP:BP1_start() PAL stakramme P2 AP: KSelectNewP… BP1 sp kerne sp AP: calc() AP:BP2_start() BP2 sp PAL registre: bruger sp: BP2 sp kerne sp: 0x200000 PAL registre: bruger sp: BP1 sp kerne sp: 0x200000 afbrydelse Registre P2 PAL stakramme P1 Registre P1 Gem kopi af BP2s kernestak (f.eks. på brugerstakken) Gendan kopi af BP1s kernestak

30 30 2 processer i brugertilstand: en kernestak per proces AP: calc() AP: ent_int AP: calc() AP: KInterruptH… AP:BP1_start() AP: KSelectNewP… BP1 sp BP1 kerne sp AP: calc() AP:BP2_start() BP2 sp afbrydelse PAL stakramme P1 Registre P1 AP: ent_int AP: KInterruptH… PAL stakramme P2 AP: KSelectNewP… BP2 kerne sp Registre P2 PAL registre: bruger sp: BP2 sp kerne sp: 0x200000 PAL registre: bruger sp: BP1 sp kerne sp: 0x220000 PAL registre: bruger sp: XXXXX kerne sp: 0x200000 PAL registre: bruger sp: BP1 sp kerne sp: 0x200000

31 31 2 processer: en i brugertilstand og en i kernetilstand AP: ent_sys AP: printl() AP: KWriteChar AP:BP1_start() AP: KPause BP1 sp BP1 kerne sp AP: calc() AP:BP2_start() BP2 sp afbrydelse PAL stakramme P1 Registre P1 AP: ent_int AP: KInterruptH… PAL stakramme P2 AP: KSelectNewP… BP2 kerne sp Registre P2 AP: KSelectNewP… AP: KPause Skift: brugerstakpeger aktiv stakpeger afbrydelsesniveau

32 32 Indlejrede afbrydelser AP: ent_int AP: KInterruptH… PAL stakramme P2 kerne sp Registre P2 AP: ent_int AP: KInterruptH… PAL stakramme P2 Registre P2 AP: KSelectNewP… AP: KPause AP: calc() AP:BP2_start() BP2 sp afbrydelse Er flag for processkift sat og er vi den sidste afbrydelse? AP: KSelectNewP… AP: KPause Så kan vi skifte til en anden proces afbrydelse Vi sætter et flag, der fortæller at vi skal foretage et processkift Duer ikke – vi var allerede i gang med at behandle et interrupt

33 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 33 Indlejrede afbrydelser Hvordan ved man at man er det ”eneste” interrupt? På stakken ligger et statusregister, der fortæller hvad afbrydelsesniveau var inden den aktuelle afbrydelse: –ipl == 0 => ingen forudgående afbrydelser

34 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 34 Opsummering Kerner med afbrydelser: –introduktion af parallelisme i kernen –implementation af udelelighed ved styring af afbrydelsesniveau Tvungent processkift: –øget parallelisme i kernen (alle processer kan afbrydes) –periodisk processkift –indlejrede afbrydelser

35 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 35 K1: Multiprogrammeringskerne med prioriteret skedulering Udvikling af en multiprogrammeringskerne: –procesafvikling –procesadministration –synkronisering –I/O der skal kunne afvikle et sæt brugerprogrammer

36 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 36 Procesafvikling Brugerprocesser skal køre i brugertilstand og kernefunktioner afvikles i kernetilstand: –i modsætning til kernerne i kursusbog bind 4 hvor alt foregår i kernetilstand En konsekvens (og et krav) er at alle kernefunktioner skal aktiveres vha. alpha’ernes systemkaldsmekanisme: –PAL_callsys, PAL_rti Kernen skal implementere tvungen tidsdeling: –uret afbryder 1024 gange i sekundet –processkift under udførsel af kerneoperationer

37 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 37 Procesadministration start_proc : starter en proces exit : terminerer en proces sleep :sætter proces til at vente i X 1/1024 sekunder yield :frivilligt processkift Ved kernens start overgives kontrollen til processen INIT(), der starter de resterende brugerprocesser.

38 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 38 Skedulering Prioritetsbaseret skedulering: –32 prioritetsniveauer: 0 – højest, 31 – lavest –round-robin indenfor hvert prioritetsniveau –ældning af lavprioritetsprocesser for at undgå udsultning Systemkald: set_priority(unsigned int priority) sætter processens prioritet unsigned int get_priority() returnerer processens aktuelle prioritet

39 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 39 Synkronisering Klassisk tællesemafor: struct KSem { unsigned int value; Queue queue; } med operationerne: –KSem *new_sem(int i) –wait_sem(KSem *) –signal_sem(KSem *) –free_sem(KSem *)

40 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 40 Prioritetsinvertering I systemer med prioritetsbaseret skedulering kan der optræde prioritetsinvertering: –en højprioritetsproces venter på en kritisk region, der er låst af en lavprioritetsproces

41 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 41 Prioritetsinvertering - eksempel P1 P2 P3 høj medium lav S1S2S3 aktiv S3

42 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 42 Prioritetsnedarvning For at undgå prioritetsinvertering: –arver en proces i en kritisk region prioriteten fra den højest prioriterede proces associeret med den kritiske region Prioritetsnedarvning er transitiv: –P1 (pri = 0) venter på P2 (pri = 15) –P2 venter på P3 (pri = 31) –P3 skal arve prioritet = 0 Indlejrede kritiske regioner

43 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 43 Kritiske regioner Kritiske regioner synliggøres overfor kernen ved hjælp af en speciel mutex semafor med operationerne: –KSem *new_mutex() –wait_mutex(KSem *) –signal_mutex(KSem *) –free_mutex(KSem *) Prioritetsnedarvning kan knyttes til wait_mutex og signal_mutex

44 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 44 I/O readdata :indlæser et antal tegn fra COM og returnerer hurtigst muligt writedata :udskriver et antal tegn på COM readpacket :indlæser en pakke fra ETH0 readline :indlæser en linie fra COM writeline :udskriver en linie på COM I/O operationer skal foregå udeleligt

45 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 45 Afbrydelser Kernen skal håndtere afbrydelser fra COM, ETH0 samt uret Kernen skal kunne håndtere indlejrede afbrydelser Drivprogramskoden til Ethernet kortet og uret udleveres

46 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 46 Sporingsmekanisme Sporingsmekanisme udviklet af Søren Debois: –en cyklisk hændelsesbuffer: systemkald afbrydelser returnering fra systemkald –brug den fra starten af!!

47 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 47 Milepæle 1.Start med at få brugerprocesser til at køre i brugertilstand: 1.Start uden afbrydelser 2.INIT i brugertilstand 3.Systemkaldsgrænseflade med simpelt kald 4.Slå afbrydelser til 2.Udvid systemkald 1.Dynamisk lagerallokering 2.Procesoprettelse 3.Prioriteret skedulering 3.Tvungent processkift 1.Tillad afbrydelser fra uret uden processkift 2.Tillad processkift ved urafbrydelse i brugertilstand 3.Tillad processkift ved urafbrydelse i begge tilstande

48 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 48 Instruktorvagter Fra på mandag vil der være instruktorvagter alle hverdage Lørdag den 27. marts er der også instruktorvagt Kernemaskinen archimedes er reserveret til instruktorvagten under instruktorvagten Der er ingen øvelser i de næste 3 uger

49 Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 49 Kilder Disse slides er baseret på indholdet i Datalogi 1F kursusbog bind 4, kapitlerne 7 & 8.


Download ppt "Datalogi 1F: Multiprogrammering[4] 1 Planen for i dag Repetition af kerner med afbrydelser Kerner med tvungent processkift Præsentation af K1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google