Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationer – børn imellem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationer – børn imellem"— Præsentationens transcript:

1 Relationer – børn imellem

2 Relationer – børn imellem
Denne øvelse skal I bruge til at afklare, hvordan I gerne vil have, at børn har det med hinanden til FDF, samt hvad I kan gøre for at opnå dette. At I får vendt hvordan børnene har det indbyrdes i jeres kreds At I får diskuteret hvornår og hvordan man støtter eller irettesætter børn At I får tænkt over, hvor tydelige I er overfor børnene om jeres forventninger til dem At I når til enighed om rammer for samværet og hvordan dette støttes/opretholdes af de voksne/lederne. Dette kan evt. skrives ned i en hensigtserklæring/et regelsæt eller tænkes med i kredsens samværsregler Til øvelsen skal I bruge… Et program fra hver klasse (Pu, Tu, Pi, Væ, Se-Væ, Se) fra den sidste måned.

3 Øvelse 1 – børn imellem 1a. I grupper (op til fem) starter I med at gennemgå den sidste måneds program uge for uge. Fortæl kort om, hvad der skete før, under og efter programmet og brug dette som udgangspunkt til at diskutere spørgsmålene nedenfor. Øvelsen varer minutter. Sørg for, at der er én i hver gruppe, der skriver pointer ned. VIGTIGT! Det er ikke en evaluering af programmet som sådan, men et værktøj til at se på børnenes indbyrdes relationer og forhold til hinanden. Det er centralt, at I overvejer hvad I som ledere kan gøre for at støtte op om et godt samvær, børnene imellem. 3

4 Øvelse 1 – fortsat (spørgsmål)
Diskuter (20-30 minutter): Gennemgå først programpunkterne og vælg et eller to typiske møder ud. Fortæl kort om, hvor aktiviteterne foregik og hvor mange børn der var tilstede. Tal derefter om...: + Var alle med til aktiviteterne, eller var der nogen, der ikke rigtigt deltog? - Og hvordan kan vi få dem med – eller i det mindste sørge for, at de føler, de er med? + Var der nogle grupper/kliker? Og hvordan forholder vi os til sådan nogle? + Hvordan er stemningen inden og efter klassemøderne? Er der nogen, der står uden for? + Hvad gør vi, hvis et barn bliver ked af noget, et andet barn har gjort? Vær konkrete. Hvad gør/siger I? + Hvad gør vi ved det barn, det er gået ud over? Hvad gør vi i forhold til de andre børn? + Hvordan forventer vi, at børnene er overfor hinanden til FDF? - og hvordan sikrer vi bedst mulgt, at de opfører sig som vi forventer? + Hvad gør vi, hvis børnene kommer op at slås? + Hvornår håndterer vi sagerne selv, og hvornår vil vi have forældrene ind over? 4

5 Øvelse 1 – børn imellem 1b. Herefter samles I alle og taler om, hvad der er vigtigt for at I kan støtte op om gode relationer, børnene imellem. Gør dette i regel-form (fx ’når børn er kede af det, sørger vi for, at der er en voksen til at trøste’). Diskuter, om denne hensigtserklæring skal være intern, eller også skal være noget, der bruge i fx kontakt med forældre. Overvej, om det skal være et tillæg til jeres samværsregler i kredsen.


Download ppt "Relationer – børn imellem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google