Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencegrupper i Danske Bank’s Koncernkundelinje Kompetenceudvikling i en hektisk hverdag v/Sannie Friis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencegrupper i Danske Bank’s Koncernkundelinje Kompetenceudvikling i en hektisk hverdag v/Sannie Friis."— Præsentationens transcript:

1

2 Kompetencegrupper i Danske Bank’s Koncernkundelinje Kompetenceudvikling i en hektisk hverdag v/Sannie Friis

3 Før : traditionel uddannelse Via Kursus Information på gruppemøder Oplæring Her og nu vidensdeling – hos nærmeste kollega

4 Før : gruppelederansvar Ledelse (kontrol?) Medlyt – ris og ros Gruppemøder – planlægge, gennemføre, referat Planer for ferie, pause, frokost, rokering m.m. Statistikker Kompetenceudvikling

5 Før : medarbejderansvar Telefonbetjening

6 Fokusområder i projektet Krav og kompetencer matches bedre Øget læring i jobbet og vidensdeling Viden omsættes til kompetence Udviklingsmuligheder (faglige/personlige/teams) Større medarbejdertilfredshed Bedre vægtning af kvalitet/effektivitet Større variation i jobbet Den enkelte tager ansvar for egen udvikling

7 Kompetencegrupper er: Teams der giver gode rammer for vidensdeling og læring via kollegacoaching Accept af forskelligheder Udnyttelse af teamets kompetencer Tage ansvar for egen og teamets kompetenceudvikling

8 Udvikling til Kompetencegruppe - ledere Alle ledere i Kundelinjen Forberedelse Målrettet teori Øvelser og træning i dagligdagseks. Opfølgning med chef Opfølgning i erfa-grupper Eksamen med handlingsplan Afsluttende modul om fremtiden

9 Udvikling til Kompetencegruppe - medarbejdere 1.Internatseminar med teamroller, tryghed og tillid, gruppens fokus- områder samt kompetencegruppe 2.Kompetenceafklaring leder /med- arbejder 3.Synliggørelse og accept af gruppens kompetencer i gruppen

10 Udvikling til Kompetencegrupper - medarbejdere 4.Kollegacoach seminar 5.Træning i kollegacoach 6.Gruppens egne aktiviteter 7.Motivation og arbejdsglæde seminar samt opfølgning på gruppens udvikling 8.Supercoachere

11 Planlægning af aktiviteter Alle aktiviteter skal tilpasses øvrige aktiviteter og den daglige drift Teamudvikling, 1 ½ dags seminar Kompetenceafklaring, samtale Kollegacoaching min. 16 timer Kollegacoaching træning Motivation og arbejdsglæde, 3 timer

12 Kollegacoaching: Ikke “sidemands-oplæring”, men en systematisk træning i en aftalt ramme

13 Kollegacoaching Kollegacoaching skal trænes og vedligeholdes for at blive en naturlig metode til udvikling af kompetencer

14 Kollegacoaching i Danske Bank Vidensdeling Føl – “Vis mig hvordan du gør” Coach – “Viser hvordan jeg gør” Coaching – den særlige interviewteknik Praksisnær læring – kollegacoaching, f. ex. direkte ved telefonerne Læring i trygge rammer

15 Hvilke emner kollegacoaches i ? Faglige emner Behovsafdækning Systemanvendelse Tilgængelighed Effektivitet Kommunikation og ”gejst” Kollegacoaching

16 Udfordringer undervejs Planlægning af alle aktiviteter Koordinere med driften Afsætte fornøden tid Mange nyansatte Sammenlægning af 2 centre Beholde fokus

17 Erfaringer - medarbejdere Kompetencer synliggøres Samtaleteknikken kræver træning – træning - træning Øget og mere systematisk deling af viden Øgede kompetencer Øget variation i dagligdagen ved kompetence- udvikling via kollegacoach og ved at tage ansvar for nogle af de opgaver, som tidligere blev udført af gruppens leder

18 Erfaringer - medarbejdere Svært at motivere medarbejderne til at tage ansvar Større motivation for læring

19 Erfaringer - ledere Forandringsprocessen kræver meget støtte og motivation fra lederen Lederen skal gå forrest og klædes godt på i ledelse af forandringsproces og egen anvendelse af kollegacoachmodellen Der skal være tæt sparring og opfølgning mellem chef og leder

20 Kompetenceudvikling - nu Struktureret kompetenceudvikling Målrettet brug af rette kompetencer Kollegacoaching indgår i al uddannelse og udvikling – og i opfølgningen Kompetenceudvikling foregår også ved telefonen

21 Kompetenceudvikling -nu E-learning til forberedelse og brush - up på Kollegacoaching

22 Erfaringer Graden af fokus = størrelsen af succes


Download ppt "Kompetencegrupper i Danske Bank’s Koncernkundelinje Kompetenceudvikling i en hektisk hverdag v/Sannie Friis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google