Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedsnetværket: Kvinder i ledelse, Jyske Bank

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedsnetværket: Kvinder i ledelse, Jyske Bank"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedsnetværket: Kvinder i ledelse, Jyske Bank
Professor Nina Smith Virksomhedsnetværket: Kvinder i ledelse, Jyske Bank Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinie? 23. november 2005

2 Kvindelige chefer: Danmark er IKKE i front!!
Professor Nina Smith Kvindelige chefer: Danmark er IKKE i front!! Kvinders andel blandt (de 500 største virksomheder i Norden): Topchefer Bestyrelse Danmark, 2005, 113 største virksomheder 5.9% 11.7% Sverige, 2005, 178 største virksomheder 15.0% 18.7% Norge, 2005, 97 største virksomheder 12.4% 21.6% USA, 2000/2002 (bredere definition af CEOs end i nordiske tal) 10.2% 13.6% UK, 2002 1.0% 8.6%

3 Analyse af ledelsen i de 2300 største danske private virksomheder
Professor Nina Smith Analyse af ledelsen i de 2300 største danske private virksomheder Forskningsprojekt fra Handelshøjskolen i Århus, første del blev støttet af Ligestillingsministeren Forskere: Anna Kossowska, Valdemar Smith, Mette Verner og Nina Smith Analyser af: Hvor stor er andelen af kvinder blandt topchefer og bestyrelse i danske private virksomheder? Har andelen af kvinder i bestyrelse eller direktion nogen betydning for bundlinien?

4 Professor Nina Smith Kvindeandel (%) i ledelsen af de 2300 største private virksomheder i 2001

5 Professor Nina Smith Kvindeandel (%) i ledelsen af private virksomheder i 2001 opgjort på brancher.

6 Professor Nina Smith Kvindeandel (%) i topledelse i de største danske virksomheder 1993–2001

7 Professor Nina Smith Kvindeandel (%) i bestyrelser i de største danske virksomheder 1996–2001

8 Hvorfor er der så få kvinder i ledelsen i Danmark?
Professor Nina Smith Hvorfor er der så få kvinder i ledelsen i Danmark? Ikke megen dansk forskning om emnet – endnu! Barrierer i virksomhederne: Ansættelsesprocedurer, arbejdstilrettelæggelse, diskrimination, ? Barrierer hos kvinderne: Vælger ledelse fra? ’System-barrierer’: Den skandinaviske velfærdsmodel har fået kvinderne ud på arbejdsmarkedet, men har boomerangeffekter for højtuddannede kvinder: Lang barselsorlov, der næsten kun bruges af kvinder, skader karrieren for den enkelte kvinde og rammer alle kvinder generelt, uanset om de får børn Højt skattetryk og Moms gør det dyrt at outsource husarbejde – danske højtuddannede kvinder laver meget husarbejde!! Forskning: Amerikanske kvinder er ’swimming upstreams’ mens danske (og svenske) højtuddannede kvinder er ’floating downstreams’

9 Betyder kvinder noget for bundlinien? ’DIVERSITY MANAGEMENT’ teorier
Professor Nina Smith Betyder kvinder noget for bundlinien? ’DIVERSITY MANAGEMENT’ teorier De positive effekter Bedre brug af talentmassen for ledere og bestyrelsesmedlemmer Bedre forståelse for markeder, forbrugere Højere kvalitet i beslutningsprocesser og løsninger Men også risiko for: Flere konflikter i beslutningstagning, langsommere beslutningsproces Større fravær og højere personaleomsætning

10 Udenlandske undersøgelser:
Professor Nina Smith Udenlandske undersøgelser: Ældre studier fra USA og Europa: Tendens til at virksomheder med kvinder i ledelsen ’underperformede’! Skyldtes i høj grad brancheforskelle Nye studier, mest fra USA (Fortune 500 virksomheder): Kvinder i ledelsen har enten ingen betydning eller en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske resultater MEN: Ny norsk undersøgelse: Kvinder i bestyrelsen SKADER bundlinien!!!

11 Professor Nina Smith Danske resultater for de 2300 største private virksomheder – effekt på bundlinien ’BUNDLINIEN’=4 alternative mål: (1)Bruttoavance/Nettoomsætning, (2) Primært resultat/Nettoomsætning (3) Ordinært resultat/Egenkapital (4) Resultat efter skat/Egenkapital I analyserne kontrolleres der for andre variable der kan påvirke bundlinien (multivariate analyser), og der kontrolleres for ’uobserveret heterogenitet’ og ’reverse causality’. KVINDER I DIREKTION: Virksomheder med kvinder i topledelsen (administrerende direktører) klarer sig enten statistisk signifikant bedre eller ligeså godt, som virksomheder med mandlige administrerende direktører Det gælder også, hvis ledelsesbegrebet udstrækkes til at inkludere tværgående direktører Stor forskel på brancher De POSITIVE effekter af kvindelige ledere er størst for højtuddannede kvindelige topchefer -> KOMPETENCER ER VIGTIGE!!

12 Danske resultater for de 2300 største private virksomheder
Professor Nina Smith Danske resultater for de 2300 største private virksomheder KVINDER I BESTYRELSER: Samlede bestyrelser: Medarbejderrepræsentanter plus ikke med-arbejderrepræsentanter: Ingen statistisk klar effekt af kvindeandel MEN: Når der opdeles på medarbejder/ikke medarbejder-repræsentanter: Kvindeandel blandt medarbejderrepræsentanter: Signifikant POSITIV effekt på bundlinien Kvindeandel blandt IKKE-medarbejderrepræsentanter: Overvejende NEGATIV effekt på bundlinien Reflekterer dette, at kvindelige IKKE-medarbejderrepræsentanter blandt bestyrelsesmedlemmer ofte har været familiemedlemmer? Negativ effekt af ’tante-bestyrelser’?

13 Er resultaterne statistisk holdbare??
Professor Nina Smith Er resultaterne statistisk holdbare?? Er det ’kvinderne’ eller er det noget andet ved virksomhederne, der giver de (overvejende) positive resultater? Der er kontrolleret for mange andre faktorer i analyserne, men kan det tænkes, at virksomheder med fokus på rekruttering af kvinder til chefstillinger også gør andre ting, der gavner bundlinien – dette vil der blive forsket videre i! 2. Er det ’Hønen eller ægget’? Kan kausaliteten løbe modsat? Skyldes den positive sammenhæng i nogle analyser, at virksomheder, der klarer sig godt, ansætter flere kvinder i ledelsen? Statistiske tests og analyser på datamaterialet: Nej!

14 Der kommer flere kvinder i topledelsen af private virksomheder…..
Professor Nina Smith Der kommer flere kvinder i topledelsen af private virksomheder….. ……. men det går meget langsomt! Flere kvinder blandt vice-direktører/tværgående direktører, men kommer der flere kvinder helt til tops??? Kvinder i topledelsen har enten ingen eller en positiv effekt på bundlinien ...og kausaliteten løber ikke modsat! Kompetencer er vigtige!! Kvotering på dette område er problematisk, især hvis kvoterne sættes højt – der skal være et kvalificeret rekrutteringsgrundlag Det ’lange seje træk’: Mere ligelig fordeling på hjemmefronten, ændrede holdninger på arbejdsmarkedet/hos ledelsen, ændrede politiske signaler og større politisk ansvar, hvis der skal komme flere kvinder til tops i erhvervslivet

15 Forskningsanalyser kan downloades fra nettet
Professor Nina Smith Forskningsanalyser kan downloades fra nettet De nyeste analyser om kvinder i danske private virksomheders ledelse kan downloades fra: ftp://ftp.iza.org/dps/dp1708.pdf Den danske rapport om emnet fra februar 2005 kan downloades fra:   Analyser om danske og amerikanske kvinders lønforhold kan downloades fra: ftp://ftp.iza.org/dps/dp756.pdf


Download ppt "Virksomhedsnetværket: Kvinder i ledelse, Jyske Bank"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google