Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde"— Præsentationens transcript:

1 Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde
Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde Søren Kaj Andersen Insider/Outsider - den danske models rækkevidde. 6. september 2011

2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut, Københavns Universitet Formålet med FAOS er: at bidrage til den grundlæggende viden om arbejdsmarkedsrelationer at bidrage og vedligeholde tætte forbindelser med beslægtede forskningsmiljøer i Danmark og andre lande at formidle resultaterne af arbejdet og være i dialog med arbejdsmarkedets parter og med relevante administrative/politiske institutioner SE MERE PÅ Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

3 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde
Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde En gennemgående tese i undervisningsforløbet: At det danske arbejdsmarked i et vist omfang bevæger sig i retning af øget segmentering Outsidere hvordan? Et stadig mere heterogent arbejdsmarked Falder flere og flere ud af modellen? Vikarer, udlændinge, (falske) selvstændige, kontraktansatte, …. Er der grupper der ikke får den løn, de goder - bredt forstået - ansatte ellers får i tilsvarende jobs? Insider/Outsider - den danske models rækkevidde. 6 september 2011

4 Undervisningsforløb (12 lektioner)
Undervisningsforløb (12 lektioner) 6. september - lektion 1: Den danske model og de udsatte grupper på arbejdsmarkedet ved Søren Kaj Andersen  13. september - lektion 2: Faglig organisering, Gent-systemet og overenskomstdækningen på det danske arbejdsmarked ved Jesper Due 20. september - lektion 3: MNC'er, kapitalfonde og andre ejerskabsformer - outsidere i den danske model? ved Steen E. Navrbjerg 27. september - lektion 4: Segmenteringsteori - insidere og outsidere på det danske arbejdsmarked ved Trine P. Larsen 4. oktober - lektion 5: Deltids- og tidsbegrænset ansatte ved Trine P. Larsen 11. oktober - lektion 6: At være eller ikke være - danske kunstneres placering på arbejdsmarkedet ved Carsten Jørgensen 25.oktober - lektion 7: De ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet ved Mikkel Mailand 1. november - lektion 8: Bureauvikarer på kanten af den danske model ved Søren Kaj Andersen 8. november - lektion 9: Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked - "Østarbejderne" ved Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen 15. november - lektion 10: Lovfastsat mindsteløn - redning eller deroute for den danske model? ved Klaus Pedersen  22. november - lektion 11: Insider og outsider-problematikken - en udfordring for den danske model - en opsamling ved Trine P. Larsen 29. november - lektion 12: Evaluering og eksamen ved Mikkel Mailand, Nana Wesley Hansen og Jens Arnholtz Hansen Insider/Outsider - den danske models rækkevidde. 6 september 2011

5 Lektion 1: Den danske model og de udsatte grupper på arbejdsmarkedet
Lektion 1: Den danske model og de udsatte grupper på arbejdsmarkedet Formål: Danne et empirisk baggrund for de næste lektioner Hvad er den danske model? Hvordan identificerer vi ‘outsidere’ i den danske model? Hvilke grupper er der tale om i forhold til løn? Praktisk information om kurset Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

6 1. Hvad er den danske model?
1. Hvad er den danske model? Universelle velfærdsrettigheder Sundhed, uddannelse, arbejdsløshedsunderstøttelse, ældrepleje osv. Progressiv skattesystem De bredeste skuldre… Korporativ inddragelse af berørte parter Trepartssamarbejder, høringer osv. Voluntaristisk arbejdsmarkedsregulering Arbejdsmarkedets parter regulerer løn- og arbejdsvilkår med et minimum af statslig indblanding Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

7 1. Hvad er den danske model?
1. Hvad er den danske model? Hovedaftale mellem parterne (f.eks. LO og DA) Ledelsesretten, § 4 Organisationsretten, § 1 Tillidsrepræsentanten, § 8 Arbejdsretslov Faglig voldgift og arbejdsretten til retskonflikter Forligsmandslov Mægling ved interessekonflikter Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

8 1. Hvad er den danske model? Overenskomstsystemet
1. Hvad er den danske model? Overenskomstsystemet Hvad regulerer overenskomsterne Løn Arbejdstid (tilrettelæggelsen af den) Ansættelse og opsigelse Pension Efter- og videreuddannelse Feriepenge Sygdom/Tilskadekomst Barsel Samarbejdet - tillidsrepræsentanten Løn og velfærdsgoder Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

9 1. Hvad er den danske model? Overenskomstsystemet
1. Hvad er den danske model? Overenskomstsystemet Det danske arbejdsmarked er primært overenskomstreguleret Sektorbaserede forhandlinger og aftaler Virksomhedsaftaler Tiltrædelsesoverenskomster Virksomhedsoverenskomster Øget decentralisering Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

10 1. Den danske model – Sektorbaserede forhandlinger (privat sektor)
1. Den danske model – Sektorbaserede forhandlinger (privat sektor) Industrien - ca fuldtidsbeskæftigede DI og CO-Industri (norm-sættende branche) Minimallønsområde (arbejdere og funktionærer) Byggeriet - ca fuldtidsbeskæftigede Dansk Byggeri og Bygge- Anlægs og Trækartellet Minimallønsområde og akkordløn Handel og Service – ca fuldtidsbeskæftigede Dansk Erhverv/DI og HK/Handel + Privat Minimallønsområde Transportsektoren – ca fuldtidsbskæftigede DI/Dansk Erhverv og 3F/NNF Normallønsområde (derudover fødevareindustri, rengøring etc.) Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

11 1. Den danske model – Sektorbaserede forhandlinger (offentlig sektor)
1. Den danske model – Sektorbaserede forhandlinger (offentlig sektor) Kommunalt område – ca fuldtidsbeskæftigede KL og KTO + Sundhedskartellet Regionalt område – ca fuldtidsbeskæftigede RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og KTO + Sundhedskartellet Statslige område – ca fuldtidsbeskæftigede CFU og Personalestyrelsen/Finansministeriet OBS: tal for KL/RLTN 2005-tal for Staten Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

12 Brancheoverenskomsten (rammen)
1. Decentralisering og bredde – fleksibilitet og sikring af løn og arbejdsvilkår på virksomheden Brancheoverenskomsten (rammen) Bredde Nye emner i overenskomsten: AMP, løn under barsel og sygdom, barselsfonde, uddannelse, mv. Krav til decentralisering: Reproduktion af kultur, normer, regler på det niveau, hvortil kompetence udlægges Emner Løn Arbejdstid (tilrettelæggelse) Efteruddannelse, velfærdsgoderne Dybde Decentralisering af forhandlingskompetence OBS! Ingen konfliktret Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

13 1. Hvad er den danske model? Udover overenskomsterne
1. Hvad er den danske model? Udover overenskomsterne Lovregulering på det danske arbejdsmarked (arbejdsmiljø) Funktionærlov Ferieloven Lovgivning som følge af EU-direktiver Emner i EU-arbejdsretlige direktiver: 1975 Ligeløn Kollektive afskedigelser 1977 Virksomhedsoverdragelse 1976 Ligebehandling 1980 Løngaranti / Arbejdsgiverens insolvens 1991 Ansættelsesbevis 1993 Arbejdstid 1994 Børn og unge på arbejdspladsen Europæiske samarbejdsudvalg 1996 Udstationering Forældreorlov 1997 Deltid 1999 Rammeaftaler for tidsbegrænsede ansættelser 2000 Forskelsbehandling 1+2 2001 Det europæiske selskab (medindflydelse) 2002 Information- og høring af medarbejdere Sexchikane 2003 Det europæiske andelsselskab (medindflydelse) 2008 Vikarer Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

14 1. Europæisering og decentralisering i den danske model
1. Europæisering og decentralisering i den danske model Det danske model Staten - Arbejdsmarkedets parter Den europæiske integration Virksomhederne lokalaftaler og individuelle aftaler Beslutningskompetence Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

15 2. Outsidere i den danske model
2. Outsidere i den danske model En residual definition: Alle lønmodtagere, der på den ene eller anden måde ikke nyder samme løn og arbejdsvilkår som en ’typisk’ ansættelsessituation på det danske arbejdsmarked En uhomogen gruppe: Tæller både beskæftigede og ubeskæftigede Tæller både socialt ekskluderede og socialt inkluderede i det danske samfund Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

16 2. Outsidere i den danske model
2. Outsidere i den danske model Udgangspunkter Fagforeningsmedlemskab og overenskomstdækning Hvem er medlem og hvem er dækkede? Ret/adgang til sociale rettigheder og løntillæg Hvem går glip af rettigheder og tillæg? Ansættelsesformer Atypiske ansættelser (deltid, tidsbegrænset, vikarer, flexjobbere, freelancere) Arbejdsfunktion, jobkvalitet og uddannelseskvalifikationer Jobbets karakter, belastning og udviklingsmuligheder Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

17 3. Danmark og den økonomiske lighed
3. Danmark og den økonomiske lighed Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

18 ETUI policy Brief Inequality and the crisis, 2/2011

19 3. Danmark og den økonomisk lighed
3. Danmark og den økonomisk lighed Kilde: Schulten & Watt (2007) (omregnet fra euro til kroner pr ) samt HK’s mindstelønssats. Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

20 Westergaard-Nielsen, 2008:
3. Outsidere (lav løn) Westergaard-Nielsen, 2008: Studie baseret på registerdata over individers indkomst for hvert år (IDA) To tredjedele af medianlønnen Ca. 8,5 % levede under dette lavindkomstmål (2002) Der kommer flere mænd i denne gruppe( ) Kvinderne ligger stabilt i denne gruppe ( ) Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

21 3. Outsidere (lav løn): udvikling 1996 – (procent for hver gruppe) Kilde: Westergaard-Nielsen, 2008 Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

22 Erhverv med lav løn 3. Outsidere (lav løn)
3. Outsidere (lav løn) Erhverv med lav løn Mest i ’salg, service og omsorgsarbejde’ samt ’andet ufaglært arbejde’ = ca. 60 % af lavlønsarbejde udgøres af disse jobs Nogle selvstændigt erhvervsdrivende (restauranter og kioskejere) Arbejde i landbrug giver størst sandsynlighed for lav løn (plukkearbejdere) Vikaransatte plejede at have lav løn, men vikarer i sundhedssektoren har trukket denne gruppe op Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

23 Grupper og deres dynamik over livsforløb
3. Outsidere (lav løn) Grupper og deres dynamik over livsforløb De unge/studerende (midlertidig status, studenterjobs) Immigranter (midlertidig status, når de får jobs – OBS lav beskæftigelse) De ufaglærte (permanent, men gode muligheder for opkvalificering) Kvinderne (både unge og gamle kvinder i lav løn men ellers midlertidig som andre grupper) Fra 1995 til 2002 var det kun 6,4 % af de lavtlønnede, der forblev lavtlønnede Konklusion: lav løn er som regel en midlertidig situation, når man er ung Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

24 3. Outsidere – længerevarende fattige (AE Juni 2011
3. Outsidere – længerevarende fattige (AE Juni 2011 Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

25 Perspektiver 3. Outsidere
3. Outsidere Perspektiver Lav løn og social marginalisering relativt begrænset i DK – stor lighed pga. velfærdssystem, progressiv skattesystem og høj overenskomstdækning MEN: Visse grupper kan stå svagt på arbejdsmarkedet og der er tendens til øget ulighed og fattigdom Fald i fagligt medlemskab og overenskomstdækning kan føre til en mere spredt indkomstfordeling Øget decentralisering/individualisering af løn kan medføre større lønforskelle Regulering af overførselsindkomster kan give fattigdomsproblemer (jf. starthjælp) Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011

26 Kapitler fra ‘grundbog’ lægges på hjemmeside
Praktisk om kurset Undervisningsform Holdundervisning med diskussion af lektionens tema Kapitler fra ‘grundbog’ lægges på hjemmeside Eksamensform Afløsningsopgave eller Mundtlig eksamen med synopsis Eksamensdato ukendt Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 6. september 2011


Download ppt "Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google