Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver:"— Præsentationens transcript:

1 20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver:
Bindeled til forsyningsmarkedet Styre indkøbet i samarbejde med bl.a. produktion og salg Være effektive Indkøbe varer: Hos de rigtige leverandører I de rigtige mængder I de rigtige kvaliteter Til de rigtige priser Til den rette levering

2 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Make or buy
Hører fremstilling af varen med til virksomhedens kernekompetence? Ja Make or buy Nej Er der ved køb risiko for, at virksomheden kommer i et afhængighedsforhold til leverandøren? Ja Nej Er der ved køb af varen risiko for, at der opstår prob- lemer med virksomhedens forsyningssikkerhed? Ja Nej Er omkostningerne ved selv at fremstille varen lavere end kostprisen ved at købe den udefra? Ja Nej Buy Make

3 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Outsourcing: VO/KO Afhængighed
Kerne- opgaver Outsourcing: VO/KO Afhængighed Design Produktudvikling Produktion Tid IT-systemer Marketing Bogholderi Transport Kantinedrift Vagt Rengøring Perifere opgaver

4 20. Indkøbsstyring Købsstrategi Konkurrencebaseret købsstrategi
Prisen er afgørende Ingen præferencer overfor den enkelte leverandør Opfatter leverandørerne som modparter Multisourcing

5 20. Indkøbsstyring Købsstrategi Samarbejdsbaseret købsstrategi
Opfatter leverandørerne som samarbejdspartnere Singlesourcing Win-Win situation Et partnerskab medfører som regel: Stiller viden til rådighed for hinanden ”Åbne kalkulationer” Samarbejder om produktudvikling Konkurrencemæssige fordele Hurtigere udveksling af informationer Lettere og mere sikker planlægning Enklere administration Bedre kapacitetsudnyttelse Bedre produkt- og servicekvalitet Kortere leveringstid Reduktion i lagerbeholdningerne Fald i logistikomkostningerne Bedre kvalitet i udviklingsarbejdet

6 20. Indkøbsstyring Købsstrategi Differentieret købsstategi
Kombination af de to andre Økonomisk betydning Lille Stor Strategisk betydning Stor Rammeaftale Partnerskab Lille Rutinekøb Forhandling

7 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Indkøbsmarketing:
Analyse af forsyningsmarkedet Indhente oplysninger om nye materiale- og leverandørmuligheder Følge prisudviklingen Holde sig orienteret om nye love, regler og begivenheder Indkøbsafdelingen skal: have en overordnet forståelse af hele værdikæden og virksomhedens rolle i værdiskabelsen være en aktiv spiller på forsyningsmarkedet med det formål at tiltrække attraktive leverandører samarbejde med leverandører, der kan være med til at styrke virksomhedens kernekompetence.

8 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering:
Ved udvælgelse af leverandører vil man lægge vægt på: Højt teknologisk- og videnniveau Tilstrækkelig produktions- og lagerfaciliteter Effektivt kvalitetsstyringssystem Udbytterigt samarbejde med sine leverandører God økonomi Effektiv logistikstyring Acceptable etiske og sociale holdninger Tilfredsstillende miljøforhold En leverandørvurdering skal sikre, at den enkelte leverandør: Kan levere varer af høj kvalitet Kan tilbyde en god leveringsservice Kan sælge til konkurrencedygtige priser

9 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering:
Indgåelse af et tæt samarbejde med en ny leverandør kræver en vurdering af: Leverandørens strategi i forhold til virksomhedens egen strategi Leverandørens evne og vilje til samarbejde om udvikling af nye varer Leverandørens kompetencer, der kan være med til at skabe konkurrencemæssige fordele.

10 20. Indkøbsstyring ABC-analyse Analyseværktøj 80/20 reglen
Nogle varer, kunder og leverandører har en større betydning for virksomheden end andre Virksomhedens indsats bør derfor koncentreres om de bedste varer, de mest lønsomme kunder og de vigtigste leverandører 80/20 reglen 80% af dækningsbidraget kommer fra 20% af varerne 80% af virksomhedens omsætning stammer fra 20% af kunderne 80% af virksomhedens lagerareal optages af 20% af varerne 80% af virksomhedens leverandørgæld hidrører fra 20% af leverandørerne. Osv.

11 20. Indkøbsstyring ABC-analyse - eksempel Varenummer Årets forbrug
Kostpris pr. enhed Årets vareforbrug Rangorden enheder kr. nr. 121101 121102 121103 121104 121105 121106 121107 121108 121109 121110 5.000 400 1.600 250 4.000 1.800 300 6.000 750 500 40 50 20 15 20.000 60.000 15.000 30.000 10.000 3 7 2 10 5 1 8 4 6 9

12 20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Rang- orden Vare-
nummer Varer akkumuleret Årets vareforbrug Akkumuleret A-B-C pct. kr. 1 2 121106 121103 10,0 20,0 45,0 77,0 A 3 4 5 121101 121108 121105 30,0 40,0 50,0 60.000 87,0 93,0 96,0 B 6 7 8 9 10 121109 121102 121107 121110 121104 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 30.000 20.000 15.000 10.000 5.000 97,5 98,5 99,3 99,8 100 C C C

13 Procent af varenumrene Procent af vareforbrug
20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Procent af varenumrene Procent af vareforbrug A-varer B-varer C-varer 20,0% 30,0% 50,0% 77,0% 19,0% 4,0% Konklusion Tallene for A-varer svarer i eksemplet ikke helt til 80/20-reglen, idet de 20% vigtigste varer kun dækker 77% af virksomhedens vareforbrug.

14 20. Indkøbsstyring Indkøbsprocessen Trin i indkøbsprocessen
Udarbejdelse af indkøbsrekvisition Undersøgelse af leverandørmuligheder Indhentning af tilbud Sammenligning af tilbud Valg af leverandør Overvågning og kontrol af leverancen Eventuel reklamation


Download ppt "20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google