Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

11. Virksomhedens indtægter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "11. Virksomhedens indtægter"— Præsentationens transcript:

1 11. Virksomhedens indtægter
Indtægter og indbetalinger Indtægter (indtjening) Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger (leverer) varer til kunden. Indbetaling (likviditet) Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for leverede varer. Eksempel En forretning sælger i januar 20x6 varer for kr Disse varer er solgt med tre forskellige betalingsbetingelser: Pr. kontant Pr. 30 dage Pr. 3 måneder I alt kr Kr Kr Kr Måned Januar Februar Marts April Indtægt Indbetaling kr kr kr kr

2 11. Virksomhedens indtægter
Efterspørgsel Efterspørgsel Den mængde af en vare, der i løbet af en vis periode kan sælges inden for et bestemt markedsområde. Efterspørgselsdeterminanter De faktorer, der påvirker efterspørgslen efter varen. Eksempler Kvalitet og emballage på varen og andre varer (substituerende/komplementære) Reklameindsats for varen og andre varer Personligt salgsarbejde for varen og andre varer Købers indtægter Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand (renten, beskæftigelse mv.) Moden Vejret Internationale kriser, krige samt politisk og social uro.

3 11. Virksomhedens indtægter
Efterspørgsel Pris på flyrejser Substituerende varer Varer, som kan dække samme behov hos køberne, de kan erstatte hinanden i forbruget. Komplementære varer Varer, der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet de supplerer hinanden i forbruget Efterspørgsel efter togrejser Pris på biler Efterspørgsel efter benzin

4 11. Virksomhedens indtægter
Afsætning Afsætning Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en vis periode. Handlingsparametre De faktorer, der påvirker afsætningen af virksomhedens produkter, og som virksomheden selv har indflydelse på. Eksempler på handlingsparametre Product (kerneprodukt, emballage mv., service og sortiment) Price (Pris) Place (beliggenhed, distributionssystem) Promotion (reklame, personligt salgsarbejde, Sales Promotion og Public Relations)

5 11. Virksomhedens indtægter
Handlingsparameter - Product Installation Produktbegrebet Totalproduktet Design Emballage Det fysiske produkt Kernefordele Service Kredit Kerneproduktet Navn Mærke Garanti Sortiment Produkter (smalt sortiment) Mange (bredt sortiment) Produkt- varianter (fladt sortiment) Kiosk Discount-forretning Mange (dybt sortiment) Specialforretning Stormagasin/ lavprisvarehus

6 11. Virksomhedens indtægter
Handlingsparameter - Price Afsætningsrække Sammenhæng mellem pris og afsætning. Priselasticitet Elastisk (omsætningen stiger ved en prisnedsættelse) Uelastisk (omsætningen falder ved en prisnedsættelse) Neutralelastisk (omsætningen er uændret ved en prisnedsættelse) Konkurrentreaktioner Prisen som lokkemiddel Prisen som kvalitetsindikator Prisen på en nyt produkt Skimming price Penetration price Salgspris pr. stk. Afsætning Kr. Stk. 1.500 1.400 1.300 1.200 2.000 2.500 3.000 3.500 Salgspris pr. stk. Afsætning Omsæt- ning Kr. Stk. 100 90 900 1.000 90.000 Salgspris pr. stk. Afsætning Omsæt- ning Kr. Stk. 100 90 900 1.100 90.000 99.000 Salgspris pr. stk. Afsætning Omsæt- ning Kr. Stk. 100 90 900 950 90.000 85.500

7 11. Virksomhedens indtægter
Handlingsparameter - Place Beliggenhed Boligorienteret Trafikorienteret Distributionssystem Producent Grossist/ importør Detaillist Forbruger Vare Vare Vare Vare Vare Vare

8 11. Virksomhedens indtægter
Handlingsparameter - promotion Reklame Betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe personer med det formål at påvirke dem i en bestemt retning. Personligt salgsarbejde Detailsalg Sælgerbesøg Sales Promotion Aktiviteter, der indeholder ”Incentives” med det formål at opnå et større salg. Eksempler: værdikuponer, gratis prøver, varedemonstrationer, konkurrencer, pristilbud mv. Public Relations Ikke-betalte aktiviteter, der har til formål at skabe forståelse, støtte og sympati. Eksempler: virksomhedsbesøg, pressemeddelser, pressemøder, seminarer, miljøregnskaber mv.

9 11. Virksomhedens indtægter
Markedsformer Konsumentmarkedet Producentmarkedet Kortvarige goder Langvarige goder Mellemhandlermarkedet Det industrielle marked Det offentlige marked

10 11. Virksomhedens indtægter
Konkurrenceformer Standardvarer og differentierede varer Standardvare Udbydes af flere virksomheder og køberne opfatter varerne som værende ens. Differentierede vare Udbydes af flere virksomheder og køberne opfatter varerne som forskellige fra udbyder til udbyder. Mærkevare (bestemt navn) Standardkvalitet/standardkvantum/standardemballage) Homogene og heterogene markeder Homogent marked Køber foretrækker ikke nogen enkelt udbyder frem for andre udbydere. Heterogent marked Køber har præference for den enkelte udbyder og/eller dennes produkter.

11 11. Virksomhedens indtægter
Konkurrenceformer Konkurrenceformer Fuldkommen konkurrence (mange små sælgere på et homogent marked) Monopol (kun en sælger) Ufuldkommen konkurrence Differentieret delvist monopol (en stor + mange små udbydere) Differentieret duopol (to nogenlunde lige store udbydere) Differentieret oligopol (få nogenlunde lige store udbydere) Monopolistisk konkurrence (mange små udbydere)

12 11. Virksomhedens indtægter
Prisdifferentiering Definition En udbyder tager på samme tid forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare. Betingelser Kunderne må kunne opdeles i købergrupper med forskellig priselasticitet Købergrupperne må kunne holdes adskilt Eksempler fra praksis Geografisk Egenskaber hos køber Varens anvendelse Tidsmæssig Uegentlig Rabatter

13 11. Virksomhedens indtægter
Differensomsætning Differensomsætning Gennemsnitlige mer- eller mindreomsætning pr enhed. Beregning Ændring i omsætning Differensomsætning = Ændring i afsætning Eksempel Salgspris Afsætning Omsætning DOMS Kr. Stk. Produkt A (neutralelastisk) 100 90 900 1.000 90.000 Produkt B (elastisk) 1.100 99.000 Produkt C (uelastisk) 950 85.500 1.000 − = 0 1.100 − = 45 950 − = −90

14 11. Virksomhedens indtægter
Differensomsætning Sammenhæng mellem priselasticitet, prisændring, omsætning og differensomsætning Priselasticitet Elastisk Neutralelastisk Uelastisk Prisfald Omsætning stiger Omsætning uændret Omsætning falder Prisstigning Omsætning falder Omsætning uændret Omsætning stiger DOMS er Positiv Nul Negativ

15 11. Virksomhedens indtægter
Grænseomsætning Definition Ændring i den totale omsætning, når man ændrer afsætningen med én enhed. Eksempel Virksomheder, som sælger produkter i ”store enheder” f.eks. Lystbåde, typehuse o.l.


Download ppt "11. Virksomhedens indtægter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google