Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIO: Kulturmøde og menneskerettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIO: Kulturmøde og menneskerettigheder"— Præsentationens transcript:

1 DIO: Kulturmøde og menneskerettigheder
Jeppe, Simon, Delle, Alexander og Anton

2 Disposition Resume Mulige emner Mulige problemformuleringer

3 Resume Stereotyper Fordomme Oftest ved lavt stillede

4 Resume Geert Hofstedes 4 kulturgrupper: Stor eller lille magtbalance
Individualisme og kollektivisme Maskuline og feminine værdier Usikkerhed og tryghed

5 Resume Samuel Huntington Civilisationernes sammenstød Kultur krig
11. september

6 Resume Den muslimske verden 2. generationsindvandrer Osama bin laden
Det arabiske forår

7 Definitionen på menneskerettigheder
To måder at forstå menneskerettigheder på: Naturlige rettigheder Rettigheder der er nedfældet i internationale traktater

8 Beskyttelse mod staten
En folkeret efter anden verdenskrig En filosofisk hævde Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 Efter den franske revolution 1789 Den danske grundlov

9 En del af folkeretten Menneskerettigheder eksisterede ikke før anden verdenskrig, med en undtagelse Henri Dunant Tre kilder til menneskerettigheder: Traktater Retspraksis Og sædvane

10 Historisk udvikling af menneskerettigheder
Ældste nedskrevne menneskerettigheder, den amerikanske uafhængighedserklæring FN vedtog i 1948 en verdenserklæring om menneskerettigheder Blandt andet Religionsfrihed ytringsfrihed retten til en retfærdig rettergang I 1966 vedtog FN to juridisk bindende konventioner om menneskerettigheder. I 1998 oprettede FN en international straffedomstol

11 Den hemmelige krig I 2008 viste en dokumentarfilm fra Afghanistan
Danske soldater udleverede afghanske fanger til USA Geneve konventionen

12 Menneskerettigheder i Europa
Efter 2. verdenskrig – Europarådet Europæisk konvention 47 lande Domstol i Strasbourg

13 Overtrædelse af menneskerettigheder
FN konventioner Ingen domstol – ingen sanktioner Truer international fred 2006 – Menneskerettighedersrådet

14 Statens suverænitet og menneskerettigheder
Alle lande er selvstændige Er menneskerettigheder universelle? Bremser udvidelse af menneskerettigheder

15 Vesten og universelle rettigheder
Forskellige syn Vesten – politiske rettigheder Vesten – universelle menneskerettigheder Kulturelle forskelle

16 Folkestyr eller international regulering
Mange uenigheder Store diskussioner International domstol?

17 Mulige emner Kultur og religion - konflikt Nationalisme i Europa
Danmarks stereotyper på muslimer og omvendt Religion og kulturel krig Kulturelle forskelle i Europa Multinationalisme i Europa Muslimsk identitet i vesten

18 Mulige emner Danmarks stereotyper på muslimer og omvendt

19 Problemformulering Problemstillingen: Hvilke fordomme findes i Danmark?

20 Danskernes fordomme om ”perkere”
Terrorister Tyve Voldsmænd Nasserøve Dræber de ”vantro” De lugter

21 Problemformulering Vantro Tager ikke vores religion seriøst
Racister – bruger dette som hvilepude De gamle må passe sig selv Vi drikker alkohol

22 Artikler

23 Artikler

24 Mulige emner Menneskerettighederne
Udviklingen af menneskerettigheder i Kina Forskellen på menneskerettigheder i EU og Kina Menneskerettigheder i Europa Forskel på konsekvenser af overtrædelser af menneskerettighederne verden over Forskellen på vestens og østens synsvinkel på universelle rettigheder

25 Mulige emner Forskellen på menneskerettigheder i Kina og Europa Fag:
IØ + Historie + Engelsk

26 Problemformulering Problemstillingen: Hvorfor er de politiske menneskerettigheder er så begrænsede i Kina?

27 Fremgangsmåde Redegøre for udviklingen af menneskerettighederne i Kina. Analysere årsagerne til forskelle i menneskerettigheder i Kina og i Europa Hvilke muligheder Europa har for at presse Kina til at forbedre menneskerettighederne

28 Fremgangsmåde Desk research Sekundære datakilder
Artikler, bøger, blogs

29 Bøger China's pre-trial justice Elisa Nesossi 2012
Kina – fra kejserdømme til k kapitalisme Mette Holm 2001

30 Artikler www.faktalink.dk/titelliste/kina/kinahele

31 Blogs http://kinablog.dk/tag/menneskerettigheder/
menneskerettigheder/

32 NGO’er

33 Statistik


Download ppt "DIO: Kulturmøde og menneskerettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google