Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intro og Problemformulering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intro og Problemformulering"— Præsentationens transcript:

1 Intro og Problemformulering
VIP11 hh3

2 Intro og Problemformulering
Hjemmeside: Tema: Indiens udvikling fra selvstændighed til i dag Fag: Engelsk, samtidshistorie og International økonomi Formål: Forberedelse til DIO (Det Internationale Område) til foråret Produkt: Aflevering af synopsis senest fredag d kl (se skema) Arbejdsform: Virtuelt projektarbejde i grupper Fokus: Hvad er en problemformulering? (mandag), som skal godkendes senest onsdag kl Hvad er fagenes metoder, og hvordan spiller fagene sammen? (mandag)? Hvad er en synopsis? (tirsdag) Bedømmelse: Kort skriftlig vurdering med karakter i løbet af uge 43 eller 44 Fravær: Ingen mødepligt ud over de 3 oplæg mandag og tirsdag. Synopsis skal være af en fornuftig kvalitet for at få alle 24 timer godkendt, ellers fravær Vejledning: Kommuniker virtuelt via Lectio (se hvordan på hjemmesiden) eller kontakt lærerne i lok. M4 i 700-fløjen

3 Intro og Problemformulering
Forslag til relevante emner i VIP11 a) Årsager til Indiens høje økonomiske vækst b) Arven fra kolonitiden c) Det indiske demokrati d) Etniske/religiøse spændinger mellem hinduer og muslimer - hindunationalisme e) Kastesystemet og uddannelse i Indien f) Indiens plads i den globale arbejdsdeling g) Den kulturelle globaliserings påvirkning af Indien

4 Intro og Problemformulering
h) Indien fra u-land til i-land i) Demografi og økonomisk udvikling j) Børn og kvinders vilkår (kastesystemet) k) Indien og velfærd

5 Intro og problemformulering
Et eksempel på en problemformulering med udgangspunkt i en undren over Indiens historie Indien har altid haft store forskelle mellem rig og fattig. Siden 1990 har den økonomiske vækst i Indien imidlertid været meget høj efter en række økonomiske reformer, der åbnede Indien mod omverdenen, og ofte ser man at høj økonomisk vækst medfører en mere lige fordeling af landets samlede indkomst. Det skyldes ikke mindst, at den høje økonomiske vækst øger beskæftigelsen. Men i Indiens tilfælde har den økonomiske ulighed har ikke ændret sig nævneværdigt. Der er fortsat en stor del af befolkningen, der lever i ekstrem fattigdom.

6 Intro og problemformulering
På den baggrund kan man opstille et hovedspørgsmål/en hovedproblemstilling: Hvorfor er der stor økonomisk ulighed i Indien?

7 Intro og Problemformulering
1) Jeg vil gøre rede for udviklingen i den økonomiske ulighed i Indien siden 1990 Skal indeholde: - hvad er økonomisk ulighed? - hvordan måles den? - statistik der viser uligheden i Indien siden 1990 og frem til i dag, herunder gini-koefficienten, og andel af befolkningen der lever for henholdsvis 1 $ og 2 $ om dagen

8 Intro og Problemformulering
2) Jeg vil analysere årsagerne til den høje ulighed i Indien - årsager til den høje økonomiske vækst - hvilke sektorer har haft størst gavn af den høje økonomiske vækst? - Indiens velfærdssystem og velfærdspolitik - hvilke politiske partier har haft magten i Indien siden 1990 - kastesystemets indvirkning - uddannelsespolitik i Indien

9 Intro og Problemformulering
3) Jeg vil vurdere om den store økonomiske ulighed vil fortsætte i fremtiden - fordele og ulemper ved stor økonomisk ulighed - sammenhæng mellem økonomisk vækst og ulighed - den politiske og sociale stabilitet i Indien

10 Intro og Problemformulering
Fag: International Økonomi og Samtidshistorie PS: Dette eksempel om Indien må ikke bruges i VIP11-ugen

11 Intro og Problemformulering
Et nyt eksempel på problemformulering Den gamle regering planlagde at afskaffe SU til hjemmeboende unge på ungdomsuddannelserne, og det kan undre i en tid, hvor langt de fleste mener, at Danmark skal hæve uddannelsesniveauet. Danmark skal i fremtiden leve af den viden der findes i produkterne frem for lave priser, og netop innovation og forskning i nye produkter kræver et højere uddannelsesniveau.

12 Intro og Problemformulering
Fagene kunne være IØ og samfundsfag 1) Redegørelse for de nuværende SU-regler og regeringens forslag 2) Analyse af årsagerne til forslaget - hvad skal pengene bruges til? - hvorfor skal pengene tages fra unge hjemmeboende på ungdomsuddannelserne - sammenligning uddannelsesniveauet i Danmark med andre lande 3) Vurder de økonomiske og uddannelsespolitiske konsekvenser af regeringens forslag


Download ppt "Intro og Problemformulering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google