Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Nye konsulentfunktioner Teamdannelse og sagsbehandling i sekretariatet Oplæg: Poul Krogstrup 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Nye konsulentfunktioner Teamdannelse og sagsbehandling i sekretariatet Oplæg: Poul Krogstrup 1."— Præsentationens transcript:

1 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Nye konsulentfunktioner Teamdannelse og sagsbehandling i sekretariatet Oplæg: Poul Krogstrup 1

2 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team: Skoleledelse Oplæg: Dorrit Bamberger 2

3 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 § 2 i Skolelederforeningens vedtægter: Stk. 1 Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og tjenstlige interesser 3

4 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 1.Sparring med og rådgivning af lederne om deres ledelsesopgaver Personaleledelse: - Håndtering af den vanskelige samtale, konflikthåndtering … Pædagogisk ledelse: - Observation af undervisning, ro og orden-bekendtgørelsen, centrale bestemmelser om specialundervisning … Strategisk ledelse: - Kvalitetsrapporten, samarbejde med skolebestyrelse… Administrativ ledelse: - Spørgsmål vedr. folkeskoleloven, prøver, bekendtgørelser …. NB! Visse spørgsmål, som vedrører arbejdsgiverfunktionen, må dog henvises til den pågældende kommunale forvaltning. 4 Skoleledelse

5 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 2. Oplæg til foreningens politiske niveau om skolepolitiske forhold –Ledelse af læringsmiljøer –Elevplaner –Ledelsesudfordringer i en ny skolestruktur –Høringssvar –Internationale undersøgelser og projekter 3. Projektledelse/-deltagelse i forhold til interne HB-projekter fx Det gode skolelederliv, Initiativer 2011, Nye ledelsesformer … 5

6 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 4. Interessevaretagelse i forhold til samarbejdspartnere og organisationer - Tosprogs-taskforce (Uddannelsesstyrelsen) - Multikulturelle skoler (UCC) - Talentudvikling (KTO) - Bekendtgørelse om ro og orden (UVM) - A08 og lederrollen (DLF) - Ordet fanger (DLF) - Væksthus for ledelse - Fra lærer til leder (KL m.fl.) - Undersøgelse om skoleledelse (SFI) - Internationalt samarbejde ESHA, NLS m.fl. - og meget mere …. 6

7 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 7 5. Skolelovgivning mv. – viden og formidling 6. Ledelseskurser og rådgivning om lederuddannelse og kompetenceudvikling - Kursus for nye skoleledere - Temaeftermiddag om ressourcecenter og faglige vejledere 7.12.2011 - Konference om ledelse af læringsmiljøer 24.1.2012

8 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team: Overenskomst og løn Oplæg: Peter Cort 8

9 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team: Overenskomst og løn SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER 2011/2012 Overenskomstprojekt med KL Forbedret Lønstatistik Overenskomsternes dækningsområde Forberedelse af OK13 9

10 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Overenskomstprojekt med KL Formål indsamler fælles viden og erfaringer om implementeringen af den nye lederoverenskomst i kommunerne, herunder udfordringer, muligheder og perspektiver for lokale forhandlinger om løn formidler de indsamlede erfaringer, herunder viden og inspiration til brug for de kommende lokale forhandlinger om den samlede løndannelse på området. 10

11 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Overenskomstprojekt med KL Der har været sendt spørgsmål ud via mail til de lokale foreninger KL og skolelederforeningen skal nu udvælge 6 kommuner, som skal deltage i undersøgelsen Arbejdet påbegyndes i efteråret 2011 og forventes afsluttet i forår 2012 11

12 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Forbedret Lønstatistik Skal understøtte de lokale lønforhandlinger Hurtig viden om løn og tillægsniveau En central lønstatistik behøver lokalt engagement! Sekretariatet arbejder på en medlemsundersøgelse 12

13 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Overenskomsternes dækningsområde Større central fokus på, at overenskomsten overholdes lokalt – især ved nyansættelser Fokus på grænsedragningsproblemstillinger i forhold til indskoling (BUPL), men også på øverste skoleleder ved skolestrukturændringer (AC) 13

14 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Forberedelse af OK13 Forberedelse af OK13 starter i foråret 2012 og forventes afslutte i det tidlige efterår med kravsudtagelse Fokus på overenskomstprojektet med KL Overenskomstforhandlingerne starter i det sene efterår 2012 Ny overenskomst træder i kraft 1. april 2013 14

15 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team: Personalejura Oplæg: Poul Boeskov 15

16 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team Personalejura Tlf.: 7025 1008 Mail: skolelederne@skolelederne.orgskolelederne@skolelederne.org Barbette Hjelmborg bahj@skolelederne.org Carsten Ancker cava@skolelederne.org Poul Boeskov pobo@skolelederne.org 16

17 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team Personalejura Personalejura – lederens ansættelsesvilkår Tjenstlig samtale – bisidder Forhandling – afsked Sygefraværssamtaler 17

18 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Team Personalejura Skolestrukturændringer Oplæg om rettigheder og pligter Personlig rådgivning/sparring Omplacering/fratrædelsesaftaler Afskedigelser 18

19 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Opgaver, kompetencer og udfordringer Oplæg til gruppedrøftelser Søren Schnack 19

20 Oplæg til drøftelser i netværksgrupper Lokalisering af problemstillinger og udfordringer. Tema 1: Arbejdsopgaver centralt og lokalt. o Arbejdsmiljø o Lønforhandlinger o Konfliktløsning i forhold til forvaltningen o Konfliktløsning i forhold til ledelsesteam

21 Oplæg til drøftelser i netværksgrupper. Lokalisering af problemstillinger og udfordringer. Tema 2: Kompetencefordeling centralt og lokalt o Lønforhandlinger (kontrakt- og åremålsansættelser) o Senioraftaler o Omstruktureringer og overflyttelse til anden stilling o Bisidder

22 Oplæg til drøftelser i netværksgrupper. Lokalisering af problemstillinger og udfordringer. Tema 3: Skolepolitiske initiativer centralt og lokalt o Uddannelsespolitik o Styrelsesvedtægter o Kvalitetsrapporter o Pædagogiske initiativer og skoleudvikling

23 Oplæg til drøftelser i netværksgrupper. Lokalisering af problemstillinger og udfordringer. Tema 4: Lokalafdelingen som omdrejningspunkt o Opgaverne som politiker og TR – er der modsætningsforhold o Dilemmaer i arbejdet som Skoleleder og TR o Møder og arrangementer for medlemmerne o Kommunikation til medlemmerne o Formaliserede møder med forvaltningen o Fordeling af arbejdsopgaver

24 Lokalisering af problemstillinger og udfordringer. CCCC Skolelederforeningen centralt CCCC Undervisningsministeriet / KL Forvaltningen CCCC Undervisningsministeriet / KL Forvaltningen CCCC Andre Skolelederforeningen Lokalt. Bestyrelsen Skolelederforeningens medlemmer

25 Organisationsuddannelsen. Odense den 3.oktober 2011. Ansvar og arbejdsopgaver- lokalt og centralt. Lokalisering af problemstillinger og forslag til handleplaner. 1. SKOLEPOLITISKE INITIATIVER. LOKALT. Hvordan fremmer lokalafdelingen den skolepolitiske udvikling i kommunen? 2. SKOLEPOLITISKE INITIATIVER. CENTRALT Hvordan fremmer Skolelederforeningen centralt den skolepolitiske udvikling? 3. KONFLIKTLØSNING. Hvordan håndteres dilemmaet mellem den loyale kommunale leder og det modsætningsforhold, der opstår ved forhandlinger eller konflikter? 4. ARBEJDSMILJØ. Hvordan tilgodeser vi skoleledernes psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med strukturændringer, stress, øget fokus på økonomien m.m.? 5. SKOLELEDERFORENINGEN. LOKALT. Hvordan udvikler vi en lokalafdeling, hvor alle synspunkter og aktuelle problemstillinger drøftes blandt medlemmerne? VEND

26 6. SKOLELEDERFORENINGEN. CENTRALT. Hvordan sikrer Skolelederforeningen centralt information og kommunikation, så foreningens synspunkter og problemstillinger kommer ud til alle medlemmer, således at sammenhængskraften i foreningen tilgodeses? 7. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR. LOKALE PROBLEMSTILLINGER. Hvordan sikrer vi ordentlige ansættelses- og arbejdsmæssige vilkår forskolelederne fremover? 8. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR. CENTRALE PROBLEMSTILLINGER. Hvordan sikrer vi ordentlige ansættelses- og arbejdsmæssige vilkår for skolelederne fremover? 9. REKRUTTERING. Hvilke kvalifikationer skal fremtidens skoleledere have? Hvordan sikrer vi, at kommunerne ansætter de bedste ledere? Hvordan fastholder vi skolelederne på en LC-overenskomst? 10. ØVRIGE PROBLEMSTILLINGER. Hvilke problemstillinger finder du, Skolelederforeningen skal prioritere?

27  Besvar de 10 spørgsmål på de udleverede kort. (I kan formentlig ikke nå alle spørgsmål, så prioriter de vigtigste)  Prioriter alle de spørgsmål i besvarer.  Klokken 15.25 skal I aflevere alle jeres prioriteringer  Alle 1. prioriteter ophænges.

28 Afleveret af:____________________.

29 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Lokalforeningens opgaver De 10 kort En prioriteringsøvelse i netværksgrupperne 29

30 Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Aktuel orientering Oplæg og debat Anders Balle Afslutning 30


Download ppt "Organisationsuddannelsen – 3. oktober 2011 Nye konsulentfunktioner Teamdannelse og sagsbehandling i sekretariatet Oplæg: Poul Krogstrup 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google