Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsætning af hydrogeologiske tolkningsmodeller i Frederiksborg amt Niels-Kristian Terkildsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsætning af hydrogeologiske tolkningsmodeller i Frederiksborg amt Niels-Kristian Terkildsen."— Præsentationens transcript:

1 Opsætning af hydrogeologiske tolkningsmodeller i Frederiksborg amt Niels-Kristian Terkildsen

2 Formål med de hydrogeologiske tolkningsmodeller Indput til grundvandsmodeller Opdatering af lertykkelseskort Opdatering af sårbarhedskort Udpegning af SFL områder (i kombination med grundvandsmodeller) Udpegning af Nitratfølsomme arealer (<5 meter ler) Vandrammedirektiv

3 Fremgangsmåde PC-Jupiter Hydrogeologisk tolkningsmodel Jordartskort Tolkningsprogram: GeoBase Geofysik GrundvandsmodelDiv. temakort Tolker Grundvands-modellør

4 Tolkning af geofysiske data Geofysiske data og tolkninger bliver indlæst i en SQL-database der kan læses af GeoBase. Mulighed for flere modeller pr. profil. På baggrund af forskellige geofysiske inversions resultater, laves en geofysisk tolkning (udvælgelse af bedst egnet model på sonderingsniveau). Data tolkes i GeoBase i forhold til en hydrogeologisk model (n-lag)

5 PACES 1D-2 lag 1D-3 lag

6 2D 1D-3 lag 1D-4 lag MEP

7 2D 1D-3 lag 1D-4 lag MEP

8 Hvor har vi lavet tolkningsmodeller Ca. 4 boringer pr. km 2

9 Grundvandsmodeller Infiltration til primært magasin 5 km Lertykkelseskort

10 Fordele Visuel geofysisk tolkning Geofysik implementeret i grundvandsmodeller Overensstemmelse mellem grundvandsmodeller og temakort Detaljeret hydrogeologisk tolkningsmodel Tolkninger bliver kvalitetssikret af grundvandsmodellør Tæt samarbejde mellem tolker og grundvandsmodellør Styr på egne geofsiske data via database Dynamisk model – ikke statisk Nemt at generer div. temakort for hele amtet.

11 Ulemper Tidskrævende Nye inversionsprogrammer - nye tolkninger Kræver stor faglig indsigt Vanskeligt at udbyde til rådgiver


Download ppt "Opsætning af hydrogeologiske tolkningsmodeller i Frederiksborg amt Niels-Kristian Terkildsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google