Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Blødning første trimester

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Blødning første trimester"— Præsentationens transcript:

1 Blødning første trimester

2 Blødning i 1. trimester Ca 1/3 af alle gravide oplever blødning
20% af dem, der føder til termin, har haft blødning i graviditeten Kan være symptom på patologisk graviditet Ektopisk graviditet 2% Intrauterin spontan abort 20% Mola 1/1000

3 Graviditeter i DK 2007: – hertil kommer ca spontane aborter som ikke indl. – dermed ikke talt med. DVS ca grav i DK om året.

4 Tidlig graviditetsdiagnostik
Det handler om at adskille Normal graviditet Patologisk graviditet Intrauterin Spontan abort Ektopisk graviditet Missed abortion Inkomplet abort Komplet abort Anamnese UL Gentagne s-hcg

5 Tidlig graviditetsdiagnostik
Normalt endometrium

6 Tidlig graviditetsdiagnostik
4+2 – 4+5 Slimhinde > 10 mm GS 1-3 mm S-hCG

7 Tidlig graviditetsdiagnostik
6+0 – 6+6 CRL 3-8 mm Hjerteaktivitet ved CRL > 6 mm Blommesæk

8 Tidlig graviditetsdiagnostik
8+0 Tydelig blommesæk (forsvinder fra 10. uge) CRL mm

9 Tidlig graviditetsdiagnostik
Hæmatom Øger IKKE abortrisikoen Ikke grund til aflastende regime

10 Tidlig graviditetsdiagnostik
GA (dage) Nedre Middel Øvre 28 40 200 1000 32 140 1100 8600 Uge 5+1 540 4100 31000 2100 11000 61000 44 6700 25000 93000

11 Tidlig graviditetsdiagnostik: S-hcG
U-hcG(25-50 IU/l) positiv 7 dage efter implantation Normal graviditet; s-hCG fordobles på ca 2 dage Extrauterin graviditet; s-hCG stiger hos 80 % - fordobles på 7-8 dage Negativ U-hCG udelukker i praksis extrauterin graviditet

12 Spontan abort - definitioner
Spontan abort: abort, der ikke skyldes kunstigt indgreb Abortus imminens: Truende abort – graviditeten håbes bevaret Abortus inkompletus: Igangværende abort. Graviditeten kan ikke bevares, men en del af graviditetsproduktet er tilbage i uterus.

13 Spontan abort - definitioner
Abortus completus: Hele graviditetsproduktet er udstødt, uterus er kontraheret og blødningen er ophørt. Missed abortion: Fosteret er dødt, men tilbageholdes i uterus uden tegn på abort Abortus febrilis: Febril abort Abortus septicus: Abort med sepsis

14 Spontan abort - hyppighed
Ca pr år i DK registreret ud fra indlæggelser det reelle tal er formentlig pr år dvs ca 20% af alle graviditeter Stiger med kvindens alder 30-34 år: 3,89% 35-39 år: 7,82% 40-45 år: 50%

15 Spontan abort - hyppighed
Stiger med antal forudgående aborter 3 tidligere aborter: 13-45% 4 tidligere aborter: 32-54% 5 tidligere aborter: 38-52% 6 tidligere aborter: % Nullipara har større risiko end multipara

16 Spontan abort - årsager
Maternelle årsager genetiske corpus luteum insufficiens andre endokrinologiske lidelser (DM) uterine malformationer patologisk uterinkavitet cervixinsufficiens infektion immunologiske mekanismer kroniske lidelser, almen svækkelse psykologiske årsager

17 Spontan abort - årsager
Ovulære årsager genetiske mola blighted ovum Paternelle

18 Spontan abort - diagnose
Anamnese Objektiv undersøgelse AT GU UL (-aktion fra 6-7 uge) u-hCG + s-hCG

19 Diffential diagnoser Ekstrauterin graviditet Slimhinderift Erytroplaki
Cervikal polyp Cervikal neoplasi

20 Spontan abort - behandling
Inkomplet spontan abort rigelig blødning: akut evac tilladelig blødning afventende behandling: succes 80% kirurgisk behandling medicinsk behandling

21 Spontan abort - behandling
Missed abortion Medicinsk behandling cytotec vaginalt behandlingssucces ca. 80% længere blødningstid end ved kir. beh. Ikke øget infektionsrisiko Kirurgisk behandling evacuatio uteri behandlingssucces ca. 95%

22 Abortus habitualis Definition Hyppighed
3 konsekutive aborter før uge 22+0 primær: ingen forudgående fødsel sekundær Hyppighed 1% af alle kvinder

23 Abortus habitualis Årsager anatomiske (ca. 15%) immunologiske
kromosomale (ca. 5%) endokrinologiske trombofilier idiopatiske (ca. 50%)

24 Abortus habitualis Spontan prognose
afhængig af alder og antal aborter succesrate 60-75% efter 3 aborter 45-60% efter 4 aborter  først udredning efter 4 aborter (forslag) Øget risiko for IUGR, præeklampsi, præterm fødsel, abruptio, perinatal død

25 Abortus habitualis Udredning kromosomundersøgelse hysteroskopi
måling af s-progesteron screening for autoimmun lidelse screening for immundefekt podning

26 Ekstrauterin graviditet

27 Ektopisk graviditet Definition Hyppighed
graviditet ikke implanteret i endometriet Hyppighed 1-2% af alle graviditeter faldende tendens 1995  2005: fald på 80%

28

29 Ultralydsbillede Endometrium Gestationssæk

30

31 Årsager forandringer i tubae endometriose
spiral – måske kun relativt øget risiko assisteret reproduktion forsinket passage gennem tubae fistel efter sterilisation

32 Diagnose Subjektive symptomer Ultralydsfund
smerter blødning Ultralydsfund Insufficient s-hCG stigning stigning < 20% pr dag over 3 dage

33 Behandling Konservativ behandling (34-40%)
afventende medicinsk behandling methotrexate 1 mg/kg i.m. som engangsdosering (succesrate 74-84%) Kirurgisk behandling (60-65%) tubotomi ( % får persisterende trophoblastvæv) salpingektomi reoperation: 2% uden forskel ml. primær metode

34

35

36

37

38 Fremtidig graviditet Fornyet ekstrauterin graviditet
15% efter tubotomi 10% efter salpingektomi

39 Case 35 årig G VII, PIII henvist med mavesmerter
3 normale fødsler, 1 ab. pro., 1 spontan abort i uge 10, 1 X-UT grav. Lap ster 2003. Uregelmæssige menstr. SM 5 uger, pletblødning 3-4 dage. Hvad gør I ?

40 Case GU: Normale forhold, uterus let forstørret, ingen udfyldninger
UL: Breddeøget endometrium, lille central opklaring uden indhold, ingen fri væske S-hCG

41 s-hCG Dato 04 07 09 10 14 25 S-hCG 232 287 248 241 237 3 19: Operation

42 Case 35 årig G IV, P II henvist af v.l. uge 12+2 pga. vaginal blødning. Tidl: 2 normale fødsler, 1 spontan abort uge 10. Nu: Ønsket graviditet, subjektive graviditetssymptomer i form af brystspænding og kvalme, som dog er aftaget en smule den sidste uge. Frisk blødning < menstruationsstyrke gennem 2 timer, ingen smerter.

43 Case GU: orificium lukket med pågående sparsom blødning.
UL: Gestationssæk med fosteranlæg svt. uge 7+3 uden hjerteaktion.

44 Ultralydsfund

45 Case Informeret om kirurgisk og medicinske beh.
Ønskede kirurgisk beh. Booket til evac. næste dag. Indlægges med rigelig blødning, UL viste uterus uden GS, beh. med cytotec. s-hcg kontrolleret.


Download ppt "Blødning første trimester"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google