Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- EN TILVALGSMULIGHED FOR DATALOGISTUDERENDE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- EN TILVALGSMULIGHED FOR DATALOGISTUDERENDE"— Præsentationens transcript:

1 - EN TILVALGSMULIGHED FOR DATALOGISTUDERENDE
ERHVERVSØKONOMI - EN TILVALGSMULIGHED FOR DATALOGISTUDERENDE

2 HVAD ER ERHVERVSØKONOMI?
Salg/marketing Produktion Eksport Finansiering Indkøb Råvarer Kapital Arbejdskraft Produkter Serviceydelser Regnskab Ledelse/strategi IT Jura Personale afd.

3 OVERSIGT OVER FAGPAKKEN: ”INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI”
Fagpakken består af følgende 6 fag fordelt over 2 semestre: Efterår : Omkostningsteori og investeringsteori Regnskabsforståelse Økonomistyring Finansiering I Forår : Afsætningsøkonomi Adfærd i organisationer

4 HVAD OMHANDLER FAGENE (1/3)
Omkostningsteori og investeringsteori Forståelse for virksomhedens omkostningsstruktur samt opstilling af relevante omkostningskalkuler Investeringer, betalingsrækker, rentesregning og vurdering af investeringers fordelagtighed  centralt for valg mellem forskellige handlingsalternativer Regnskabsforståelse Forståelse for virksomhedens økonomiske styring Debit/kredit Centrale emner: det dobbelte bogholderis princip, årsafslutning, resultatopgørelse og balancer

5 HVAD OMHANDLER FAGENE (2/3)
Afsætningsøkonomi Også kaldet marketing management. Arbejder med konkurrent-, konsument- og organisationers købsadfærd Centrale marketing aktiviteter: segmentering, positionering, produktudvikling, prisfastsættelse, markedskommunikation og distribution Adfærd i organisationer Hvilken indflydelse har individer, grupper og organisationsformer på adfærden i organisationer? Effektivisering af virksomheder ved at reducere personaleomsætning, øge medarbejderengagement, jobtilfredshed og motivation samt ved at forbedre ledelsen.

6 HVAD OMHANDLER FAGENE (3/3)
Økonomistyring Skaber fundament for virksomhedens beslutningsprocesser gennem omkostningsvurdering og analyser af forretningstiltag Centrale aktiviteter: prisfastsættelse, produktplanlægning, præstationsvurdering Finansiering Finansielle systems markeder, institutioner og opgaver Værdiansættelse af virksomheder Risikomåling og porteføljeteori Ekspansion via kapitaludvidelse eller fusioner

7 UNDERVISNINGEN Foregår på den gamle ”Handelshøjskole” Forelæsninger
Undervises af en professor I store forelæsningssale Primært én-vejs kommunikation Meget teoretisk Øvelsestimer Undervises af ældre studerende I klasser af ca studerende Primært opgaver og cases I efterårs fagene er der en del arbejde i EXCEL Mulighed for spørgsmål og diskussion

8 HVORFOR VÆLGE ERHVERVSØKONOMI?
Nogle bud ud på, hvorfor kendskab til erhvervsøkonomi vil være en fordel for dataloger… Det er dataloger, der udvikler den nyeste software til mange forskellige formål, og det sker i samarbejde med teknologiens aftagere. Derfor skal dataloger kunne samarbejde med mange forskellige fagfolk… Som erhvervsøkonomer introduceres vi ligeledes for ”IT i virksomheden” – ikke fordi vi skal være eksperter indenfor IT – men fordi det styrker vores værdi og rolle i virksomheden, at have en forståelse for andre områder end vores primære. Ofte vil I formentlig komme til at udvikle IT-løsninger for forskellige afdelinger i virksomheden, hvorfor forståelse for virksomheden som helhed er vigtig.

9 MULIGHEDER PÅ STEDET En akademisk uddannelse med fokus på erhvervslivet Fantastisk studiemiljø! Klubben hver fredag/ Club Klub arrangementer Diverse foredrag af erhvervsledere Aktivt foreningsliv BSS Sport BSS Revyen Etc.

10 SPØRGSMÅL Tak for jeres opmærksomhed. Stil endelig spørgsmål…


Download ppt "- EN TILVALGSMULIGHED FOR DATALOGISTUDERENDE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google