Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den teoretiske undervisning og teoriprøven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den teoretiske undervisning og teoriprøven"— Præsentationens transcript:

1 Den teoretiske undervisning og teoriprøven

2 Fordeling af lektioner
Af de 16 teoretiske lektioner afsættes 1 lektion til teoriprøve, og 5 lektioner afsættes til almen risikoforståelse. En elev, der er fraværende i højst 4 teoretiske lektioner, skal selv gennemgå den manglende teori, og underviseren skal sikre sig i den efterfølgende undervisning, at eleverne har gjort det i et tilfredsstillende omfang.

3 Den teoretiske undervisning - og præstationskravene
Have kendskab til Opfatte og bedømme Vide Vurdere Angive: årsager til/indholdet af/betydningen af

4 Præstationskrav, som er indirekte prøverelevant
have kendskab til: vil sige, at eleverne skal kunne stoffet på en måde, så det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende undervisning. Eks: Eleverne skal have kendskab til: Færdselslovens begreber fare, ulempe, unødig ulempe og væsentlig ulempe, og de skal kunne skelne mellem deres betydning.

5 Vejen fra prøverelevante præstationskrav til prøve
Alle præstationskravene kan genfindes i undervisningsmaterialet i en ”oversættelse”, som tager pædagogisk hensyn til målgruppen.

6 Præstationskrav: Eksempel fra D. Placering, orientering og tegngivning
Eleverne skal kunne genkende og angive betydningen af: Cykelstier også kan deles med fodgængere (delt sti, fællessti), eller de kan være dobbeltrettede. De skal kunne placere sig lovligt og hensigtsmæssigt på henholdsvis delt sti, fællessti og dobbeltrettet cykelsti.

7

8

9 Præstationskrav: Eksempel fra D. Placering, orientering og tegngivning
Eleverne skal kunne vurdere: Hvis de kører på en dobbeltrettet cykelsti modsat køreretningen gennem et kryds, skal de være særlig opmærksomme på, at alle bilisterne har set dem.

10

11

12

13 Hvad kan eleverne registrere? Hvad er handlemulig-hederne?
Hvilke konsekvenser kan handlingerne få? Hvad gør de så?

14

15

16

17 Alle undervisningens emner er obligatoriske
”Den enkelte underviser kan vælge at undervise i emnerne/ delemnerne i en anden rækkefølge end den, der umiddelbart er lagt op til i disse retningslinjer. Fx vil nogle måske vælge at lægge nogle af risikoforståelseslektionerne imellem de øvrige lektioner, eller der er udvalgte delemner, som det måske falder underviseren mere naturligt at inddrage under et andet emne, end hvor det fremgår af undervisningsplanen.” (Fra retningslinjerne)

18 Teoriundervisning er ikke altid i et teorilokale
Eksempel: Eleverne skal vide: En knallert skal være forsynet med hvidt eller gulligt nærlys, som skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter foran knallerten uden at blænde modkørende. En knallert må have fjernlys. En knallert skal være forsynet med en eller to baglygter, som kan ses 300 meter bagfra uden at blænde. Et eventuelt stoplys kan være integreret i baglygten.

19 Lenes udkast til lærervejledning

20 Krav til lærervejledning
? Tag udgangspunkt i dette udkast. Hvad har du brug for?

21 Teoriprøven 25 spørgsmål – 20 rigtige svar
Multiple choice 2 til 4 svarmuligheder Antallet af rigtige svar: 1-3 Antal delemner = 25 = et spørgsmål pr. delemne 1 lektion er afsat til prøveafholdelse Afholdes af underviser – kan læse op

22 Spørgsmålene handler om:
Hvad eleverne ved. Hvordan eleverne vil fortsætte. Hvad eleverne vil gøre. Hvad eleverne skal være særligt opmærksomme på.

23 Formulering: Hvad gælder, hvad betyder, hvem har, hvilke krav…?
b) Hvad er…? Hvad kan der ske, hvis…? Hvad kan du gøre for at…? Hvorfor…? d) Beskrevet situation/Vist situation. Hvad gør du? e) Hvad skal du være særlig opmærksom på?

24 Prøven skal rettes umiddelbart efter afholdelsen
Hvis eleverne består, skal underviseren sørge for at skrive det ind i ansøgningsskemaet. Underviseren skal give alle elever en tilbagemelding via et bedømmelsesskema

25

26 Fortrolighed - VIGTIGT
Teoriprøverne er strengt fortrolige INGEN uvedkommende må få adgang til teoriprøvespørgsmålene. Teoriprøverne skal gemmes forsvarligt aflåst indtil 8 uger efter at den praktiske prøve er gennemført, hvorefter de makuleres.


Download ppt "Den teoretiske undervisning og teoriprøven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google