Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Socialt arbejde og misbrug SUI seminarhold 2 14. februar 2008 Morten Nissen Københavns.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Socialt arbejde og misbrug SUI seminarhold 2 14. februar 2008 Morten Nissen Københavns."— Præsentationens transcript:

1 Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Socialt arbejde og misbrug SUI seminarhold 2 14. februar 2008 Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen

2 Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Fremstilling er  Gengivelse - spejling  Iscenesættelse - fremføring  Produktion – frembringelse …virkeligt – i praksis ”Misbrug”, ”afhængighed” – er objekter  der skabes / vises / gøres i praksis  som mennesker dannes med  hvormed vi danner os selv og hinanden (som fællesskaber og deltagere) i den løbende praksis Objektivering og subjektivering Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Fremstilling af vilde unge

3 Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Hashpigerne som Vilde Unge  Ungdommen genkomst: Projekt Gadebørn  ”Gadebørn”: Brobygning som kritik af systemet.  Gadeplanets heterotopi  Ungdom som almengørende kategori  Anerkendelse af de unges perspektiv  Kommunens policy i 1990’erne  Der er ingen der ikke har ansvar  ”Ind ad bagdøren”  Vilde Læreprocesser  Knopskydende projektmiljø - fra oprør til flagskib  Autenticitet, anti-metode / magt, symboler og projektdesign  Subkulturel pædagogik Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Fremstilling af vilde unge

4 Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Case: Hashpigerne: Gruppearbejde  Diskutér flg. spørgsmål m.h.p fremlæggelse og diskussion i plenum  Hvordan sker der objektivering med de 5 (m.fl.) kronikker ”om hash”?  Kan der identificeres diskurser om afhængighed / misbrug i kronikkerne?  Hvordan kan kronikkerne (m.v.) tænkes at konstituere subjektivitet?  Overvej case’n som prototype på en bestemt slags socialt arbejde med unge hashrygere  Forbered desuden opklarende og kritiske spørgsmål Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Case: Gruppearbejde

5 Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Case: Hashpigerne: Plenum  Fremlæg gruppetanker om  Hvordan sker der objektivering med de 5 (m.fl.) kronikker ”om hash”?  Kan der identificeres diskurser om afhængighed / misbrug i kronikkerne?  Hvordan kan kronikkerne (m.v.) tænkes at konstituere subjektivitet?  Overvej case’n som prototype på en bestemt slags socialt arbejde med unge hashrygere  Stil desuden opklarende og kritiske spørgsmål Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Case: Plenum

6 Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning  Refleksioner over planer - ?  Videre forløb – hvem er med / på hvornår?  Næste gang  Om sygdomsbegreber i praksis  Læs U J Jensen  Læs case: ”Ponytail John” - gå ind via linksamling Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Planlægning

7 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Socialpornografi? Identifikation – naturalisering Anerkendelsen af den unge Tillidsprincippet – at møde mennesket hvor det er Det etnografiske blik - den autentiske ungdomskultur Misbrugsdiskursen Abstinenser, afhængighed, peer group, skolegang, kognitive defekter, hashpsykose osv. Kulturpædagogik Fremstillingen af Vilde Læreprocesser som subjekt Diskursen som scaffolding, ’stilladsering’ Den bevægelige objektivitet Praksisforskning Et subjektperspektiv: Advocacy og idealbegreb For hashrygning! (sml. Brugerforeningen) For afhængighed! (sml. AA/NA) Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Dagsorden

8 Ideologikritik 1.Socialpornografi ? Identifikation – naturalisering 2.Anerkendelsen af den unge Tillidsprincippet – at møde mennesket hvor det er Det etnografiske blik - den autentiske ungdomskultur 3.Misbrugsdiskursen Abstinenser, afhængighed, peer group, skolegang, kognitive defekter, hashpsykose osv. 4.Kulturpædagogik Fremstillingen af Vilde Læreprocesser som subjekt Diskursen som scaffolding, ’stilladsering’ Den bevægelige objektivitet 5.Praksisforskning Et subjektperspektiv: Advocacy og idealbegreb Kritikken som ’radikalt ond’ (Zizek): For hashrygning! (sml. Brugerforeningen) For afhængighed! (sml. AA/NA)

9 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Genealogi  Principielt forskellige kulturelle former (diskurser) – successive og sideordnede  Ikke bare sprog  fx ”institutionel fordøjelse”, fx abstinenser Fremstillinger af misbrug siden 1965  Subkulturen  Den udsatte unge  Den afhængige personlighed  De 12 trin  Den diabeteslignende patient  Den rationelle bruger Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Genealogi I

10 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Ungdomsnarkomani Afvigelse Socialpædagogik  Subkulturen  Etnografisk tilgang  Udfordring til systemet  Den udsatte unge  Stofkarriere  Resocialisering Becker, H. (2004 [1953]). At lære at blive hashbruger Berntsen, K. (1971). Tilbud til stofmisbrugere. Kbh: Chr. Ejlers Willis, P. (1976). The cultural meaning of drug use. Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Genealogi II

11 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Afhængighed Selverkendelse Ansvar  Den afhængige personlighed  Psykoterapi  Jeg-svaghed  De 12 trin  Højere magt  Jeg er afhængig Bateson, G. (1972). The Cybernetics of Self: A Theory of Alcoholism. Khantzian, E.J. (1977). The Ego, The Self, and Opiate Addiction Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Genealogi III

12 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Den diabetes- lignende patient Kunstig drift Perverteret belønnings -system  Medicinsk behandling  Stabilisering  Normalisering Houborg Pedersen, E. (2006). Stofmisbrug, metadon, subjektivering, kap. 5. (2004). Substitutionsbehandling som social teknologi. Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Genealogi IV

13 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Den rationelle bruger Motivation og præferencer Afklaring  Pragmatisk behandling  KAT  Psykoedukation  Evidens Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing Nissen, m. (2006). Knowledgable collectivities Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Genealogi V

14 Maria Genealogi I-V Præsenta- tion Planlægning Runde  Navn  Interesser  Andre studieaktiviteter Om forløbet  Tilgang  Fremstilling: Interaktionistisk, kulturhistorisk, poststrukturalistisk  Tematik  Om intervention - Socialt arbejde  Unge, misbrug  Former  Casebaseret  Forberedelse, deltagerdeltagelse, grupper Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Præsentation

15 Maria Genealogi I-V Præsentation Planlægning Tjek Absalon Studenteroplæg fra og med 28/2 Find cases I vil arbejde med senere OBS tidsramme 3/4 og10/4 12-15 Næste gang:  Om fremstilling  Forbered kritiske spørgsmål!  Case ”hashpiger” Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku.dk/mnissen Planlægning


Download ppt "Fremstilling af vilde unge Case: Grupper Case: Plenum Planlægning Socialt arbejde og misbrug SUI seminarhold 2 14. februar 2008 Morten Nissen Københavns."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google