Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi 30. september Morten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi 30. september Morten."— Præsentationens transcript:

1 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi 30. september Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dk Slides er i Absalon

2 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi 30. september Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dkOuverture

3 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi udforsker læreprocesser (i dannelsens perspektiv) 1.Simpelt afsæt: Associationisme. Pensumelementer. Tankpasser 2.Inde i black box: Skemaer, logik, udviklingstrin 3.Motivation Rationel vilje  Straf / belønning  Self-efficacy Det lærende subjekt  Refleksivitet  Passiv / aktiv  Behov, emotionalitet  Eksistens  Ses (delvist) indefra Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dk Tema: Subjekt

4 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Den didaktiske illusion Det snævre fokus på (ønsket, rationel) læring Der er også: Hverdagslivet, subjektet, følelser osv. Illusionen hersker Das Man Fra tilsyneladende til egentlig læresituation “Sandhed (udækkethed) er noget, der altid først må fravristes eksistensen. Eksistensen bliver re-vet ud af sin skjulthed (Heidegger, i Colaizzi, 210/179)” ”Sagligheden” er driftsafhængig, dynamisk Ideologi Subjektiv skranke: hverdags- tænkningens primærproces Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dkIdeologikritik!

5 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Subjektet er  I splid med sig selv  Ikke transparent Regression og progression ”Det at man lærer noget mere og noget nyt er selv en yderst ambivalent proces! Det kan i de mest positive tilfælde betyde en berigelse af ens eget selvudkast (…) Men (…) hvis jeg skal lære noget mere (…) så opfordres jeg til at give afkald på noget af min subjektive virkelighed. Således betragtet mister jeg også noget af mig selv. (Ziehe, 158)” Sml. kritisk psykologi:  Ole Dreier: Læring…  Ute H.-Osterkamp. Motiavtionsforschung At have lyst, interesse ~ ”libidinøst besat objekt” (men primærproces og forsvar er det også …) Kedsomhed som forsvar Passiv aggression Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dkAmbivalens

6 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk mål  ” mere realitetskomplekse muligheder for at kunne opleve lyst” (Ziehe, 109)  Løsrivelse fra symbiosen med primært objekt At kunne elske det primære objekt er det ene, at kunne elske tilstanden i det at elske er det næste. Kan jeg først elske tilstanden, så kan jeg også forudføle den, uden at den tvangsmæssigt kaster mig tilbage til længslen efter det primære objekt. Libidoen kan blive opfindsom.” Fra personlig til strukturel identifikation Mellem identifikation (selvtab) og afstand (uberørthed) Idealiserede overførings- (overgangs-)objekter Jeg-svaghed: Jeg-’et udvikles ikke gennem den ødipale konflikt Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dkNarcissisme

7 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Modernitet går dybt i subjekterne  Taylorisering  Kulturel frisættelse  Tab af autoritet og selvfølgelighed  Tab af aura (affortryllelse)  Tab af ritualer  Skolen er kun skole Kritik: Fra idealiserede over- føringsobjekter til omsorgsfuld autoritet Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dk Kulturel frisættelse

8 Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Third force Fænomenologi (jf. senere social fænomenologi → situeret læring) Humanisme Eksistentialisme Psykologi?? Fra drift til eksistens Men stadig dynamik og ideologikritik (?) Rogers: Fra ideologikritik til common sense Morten Nissen University of Copenhagen mnissen.psy.ku.dk Psykodynamik og eksistens


Download ppt "Ouverture Tema: Subjekt Ideologikritik Ambivalens Narcissisme Kulturel frisættelse Psykodynamik og eksistens Pædagogisk psykologi 30. september Morten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google