Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et kursus om it som faglig udfordring og didaktisk mulighed for danskfaget. Ph.d. Jeppe Bundsgaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et kursus om it som faglig udfordring og didaktisk mulighed for danskfaget. Ph.d. Jeppe Bundsgaard"— Præsentationens transcript:

1 Et kursus om it som faglig udfordring og didaktisk mulighed for danskfaget. Ph.d. Jeppe Bundsgaard jeppe@bundsgaard.net www.jeppe.bundsgaard.net

2  Læse en potentiel tekst  Fragmentoverblikslæsning  Fragmentlæsning  Overblikslæsning  Fokuslæsning  Kritisk læsning

3  Læse en potentiel tekst  Hvad står der i den tekst jeg skal finde?  Fragmentoverblikslæsning  Ser disse tekster ud til at handle om det jeg søger?  Fragmentlæsning  Hvad står der i den tekst jeg ser uddrag fra?  Overblikslæsning  Var det den tekst jeg troede?  Fokuslæsning  Står der noget jeg kan bruge?  Kritisk læsning  Ved de hvad de taler om? Hvad forsøger de at få mig til? Hvad er deres interesse i sagen? Er det til at forstå for mig?

4  I funktionelle sammenhænge  www.hcsoeg.dk www.hcsoeg.dk  www.dynamitbogen.dk www.dynamitbogen.dk  Som ”dramatisering”  Internettet ned på gulvet: www.it-didaktik.dk/main/undervisningsmaterialer/internettetnedpaagulvet  Netpiloten http://www.emu.dk/gsk/skolebib/udvikling/nationalt/enterx_scope.html http://www.emu.dk/gsk/skolebib/udvikling/nationalt/enterx_scope.html } Interaktive assistenter

5

6  Computerprogram, der tager udgangspunkt i en konkret opgave, som en elev – eller gruppe elever - skal løse  Eller en problemstilling, de skal forstå  Assistenten leder eleven gennem arbejdsgangen eller erkendelsen  Computeren strukturerer – eleven tænker  Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs - integreret

7  Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice”  Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre  Computeren integrerer elevens respons i den videre proces  Computeren styrer processen  Computeren er god til at strukturere  Eleven er god til at tænke

8  Sprogets tre aspekter  Deiksis  Metafor  Modalitet  Analyser Danmarks Kulturerklæring og:   Hvem siger hvad til hvem, hvorfor, hvordan, med hvilket resultat. Hvem påvirkes af eller påvirker udsagnet?  Kernemodsætninger: KønIdeologiPrivat-offentlig AlderAutoritetLand-by RaceKlasseNatur-kultur

9

10  Skitser ideen  Hvad er de faglige mål eller kompetencemål?  Hvorfor er det væsentligt for eleverne?  Motivation: Mål x Personlig handleselvtillid x følelser  Autentiske kommunikationssituationer  Hvordan kan computeren bruges til at strukturere arbejdet?  Kan computeren være redskab til samarbejde?  Hvorfor giver det mening at bruge computere?  Kunne man ikke lige så godt klare det uden?

11  Fortælleren beskriver sin ide og svarer på spørgsmålene.  Mens I lytter, skriver I et spørgsmål og et forslag til forbedring ned.  I siger jeres spørgsmål og forslag efter tur  Derefter kan fortælleren svare og kommentere  5 minutters fri samtale om ideen  Dernæst er det den næstes tur  Vælg til sidst én af ideerne ud til behandling i plenum – det kan være den bedste eller den I har sværest ved.

12  Skitser forløbet  Hvor kan der opstå problemer?  Hvad skal I bruge af teknisk assistance undervejs?

13  Så giver jeg respons på dem efterfølgende  Fortsæt meget gerne med at skrive i forummet om jeres erfaringer.


Download ppt "Et kursus om it som faglig udfordring og didaktisk mulighed for danskfaget. Ph.d. Jeppe Bundsgaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google