Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FAIR FORANDRING Orientering om S-SF’s skattepolitik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FAIR FORANDRING Orientering om S-SF’s skattepolitik"— Præsentationens transcript:

1

2 FAIR FORANDRING Orientering om S-SF’s skattepolitik

3 FAIR FORANDRING - overblik
Fair Forandring omfatter 28,8 mia. kr. årligt i form af omfordeling, skatteomlægninger og provenu til øget drift Øget beskatning af de allerrigeste Øget afgifter på det usunde og sundhedsforsikringer Roadpricing og klima/miljø-afgifter Reform af selskabsskat Lavere skat på arbejde og 5000,- til pensionisterne Verdens bedste sygehuse og forebyggelse til alle Mindre forurening og billige klimavenlige biler Stærke virksom-heder + moderne folkeskoler Overskydende provenu til finansiering af øvrige merudgifter til drift Tillæg hertil: Omprioriteringer/nedskæringer samt investeringer og anlæg

4 ”Regler” bag skatteudspillet
At indkomstskatten ligger fast eller sættes ned for alle, der har en indkomst på under 1 mio. kr. årligt. At boligskatterne – ejendomsværdiskatten, grundskylden og rentefradraget – ikke ændres. De nuværende regler, herunder reguleringer fastholdes. At kommuneskatterne under et holdes uændret. En evt. stigende kommuneskat kompenseres ved tilsvarende nedsættelser af den statslige bundskat. Regionerne får ikke ret til at udskrive skatter. At skatter og afgifter i helt særlige tilfælde kan ændres af udefra kommende årsager – f.eks. EU-regler eller af miljøhensyn. Sådanne ændringer skal gennemføres på en sådan måde, at hvis en skat eller afgift sættes op, så sættes en anden tilsvarende ned. At de foreslåede ændringer i skatter og afgifter bliver løbende gennemført over 4 år. Højere afgifter på usunde fødevarer indføres i takt med at personer med beskedne indkomster kompenseres – og større bidrag fra virksomhederne indføres i takt med at den økonomiske krise letter. S-SF’s skattepolitik tager udgangspunkt i den vedtagne skatteaftale mellem VKO. Dersom disse partier mod forventning ændrer i skattepolitikken inden næste valg forbeholder S-SF sig muligheden for at tage højde for disse ændringer. Nødvendige justeringer vil blive fremlagt i god tid før valget. Samtidig sætter vi os det mål, at hver gang vi opkræver en skattekrone mere til offentlig service, så forbedrer vi kvaliteten mindst lige så meget gennem effektivisering, reformer eller omprioritering

5 Verdens bedste sygehuse og forebyggelse til alle
Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer (0,7 mia.). Højere afgifter på cigaretter, sodavand, sukker, mættet fedt, chokolade og slik (3,9 mia.). Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø (0,5 mia.). Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Verdens bedste sygehuse (3,1 mia. årligt) Effektiv kræftbehandling. Bedre behandling af hjertesygdomme og andre livstruende sygdomme. Styrkelse af det medicinske område og psykiatrien. Forebyggelse til alle (2 mia. årligt) Forebyggende sundhedstjek Forebyggelsesstrategi for børn og unge.

6 Lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne
Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Ny millionærskat på 6 pct. af indkomst over 1 mio. kr. (1,2 mia. kr.) Loft på kr. over fradragsberettiget pensionsopsparing (2,1 mia. kr.) En aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. (4,0 mia. kr.) En opstramning på ligning og skatteunddragelse – særligt overfor store indkomster med lav skattebetaling (1,0 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Lavere skat på arbejde i form af øget beskæftigelsesfradrag med 6000kr. om året (4,8 mia. kr.) Højere pensionstillæg for folke- og førtidspensionister med 5000 kr. om året (2,7 mia. kr.) SU, efterløn, dagpenge, ny førtidspension og kontanthjælp hæves med 2000 kr. om året som kompensation for stigende afgifter på usunde fødevarer (0,8 mia. kr.)

7 Mindre forurening og billige klimavenlige biler
Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden (6,8 mia. kr.) Kørselsafgifter på lastbiltrafik (1,5 mia. kr.) Klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet (0,7 mia. kr.) Afgift på luftforurenende forbrænding (1,0 mia. kr.) Højere afgifter på landbrugets forurening (1,1 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Halvering af registreringsafgiften på miljørigtige biler (4,8 mia. kr.) Særlige afgiftslettelser for teknologisk førende miljøbiler (0,5 mia. kr.) Bedre og billigere grøn trafik. Grøn trafik i Danmark (1 mia. kr.) Grøn trafik i København (2 mia. kr.)

8 Indfasning Omlægningen af bilafgifterne indføres i to tempi.
Registreringsafgiften halveres først. Fem år efter indføres kørselsafgifterne. Det giver danskerne tid til indstille sig på ændringen. Afgifterne vil dække ca. 60% af Danmarks veje. Når det er teknologisk muligt opgraderes systemet til GPS-baseret roadpricing, der mere detaljeret kan lægge afgift efter hvor og hvornår, der køres. De 4,8 mia. kr. er den varige effekt af forslaget.

9 Stærke virksomheder og moderne folkeskoler
Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia.). Reform af selskabsskatten (3,2 mia.). En målrettet indsats overfor skattehuller og skatteplanlægning (1 mia.). Ensartet beskatning af olieselskaber i Nordsøen (0,1 mia.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Reform af folkeskolen (2 mia.) Fremme af klimainvesteringer i danske virksomheder (1 mia.).

10 FAIR FORANDRING Orientering om S-SF’s skattepolitik


Download ppt "FAIR FORANDRING Orientering om S-SF’s skattepolitik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google