Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 The Broken Hopes Of a Generation - ungdomskrisen kradser Oplæg for SF Ungdom Ryslinge Højskole v./Emilie Turunen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 The Broken Hopes Of a Generation - ungdomskrisen kradser Oplæg for SF Ungdom Ryslinge Højskole v./Emilie Turunen."— Præsentationens transcript:

1 1 The Broken Hopes Of a Generation - ungdomskrisen kradser Oplæg for SF Ungdom Ryslinge Højskole v./Emilie Turunen

2 2 Introduktion Dagens program: 1.’Ungdomskrisen’ (9.00-9.20) 2.Politiske løsninger i EU og Danmark - om den parlamentariske tråd (9.20-9.35) 3.Den socialistiske ungdomsorganisations rolle - om den udenomsparlamentariske tråd. Gruppearbejde - konkrete handlingsforslag (9.35-9.55) 4.Opsamling i plenum (9.55-10.10) 5.Realiserbarhed (10.10-10.30)

3 3 Krisen kradser - en ungdomskrise breder sig i Europa

4 4 Kriserne kradser - ét år efter krakket Country or area contributions to OECD-Total growth Total growth over the same quarter of the previous year

5 5 Krisen kradser i Danmark

6 6 Krisen kradser - arbejdsløsheden stiger

7 7 Krisen kradser - praktikpladserne forsvinder Private virksomheder i problemer = lukker for optag af lærlinge Mere end 5000 unge mangler praktikplads - allerede inden 2009 er omme vil vi mangle 10.000 praktikpladser LO Ungdom - allerammes.dk SFU’s kampagne har krav SF har forslag i FT

8 8 Krisen kradser - 3 konkrete historier For at gøre det abstrakte konkret: KIM THOMAS LORENA

9 9 Krisen er politisk fordi... Ingen vilje til regulering af den finansielle sektor –Danmark, EU, USA Dereguleringer som politisk trend –Der er politiske magthavere, der har sluppet grådigheden løs Der handles for langsomt på ungdomskrisen –Løkke (V): ”Vi har valgt at se tiden an” –Ingen handling er også en handling! –Der er forskel på folk! Bankerne versus Lærlingene –Intet særskilt ungdomsfokus - ingen konkrete tiltag –Arbejdsløshed som en ’sund tendens’, der kan holde lønniveauet nede

10 10 Politiske løsninger på ungdomskrisen - Hvad skal gøres i EU og i DK? Den parlamentariske tråd...

11 11 Bud fra SF og den grønne gruppe - Green New Deal Hovedidé: Refererer til Roosevelts New Deal I dag skal vi gentage tillids-pagten OG løse klimaudfordringen Kriserne = katalysator for sammenkobling af disse to dagsordner. Intet går uden det andet! Green New Deals overordnede politiske mål: bæredygtighed, social tryghed og social retfærdighed

12 12 Green New Deal - skabelse af millioner af jobs Mål: at lindre den sociale smerte - at bygge nyt håb om en bedre fremtid op og at honorere håbet med skabelse af nye job..... Eksempler på grønne jobs: vedvarende energi (vind, sol, bio-energi – her er jobs til såvel den ufaglærte som akademikeren) byggebranchen (eksempelvis isoleringsbranchen) industrien (lys, husholdnings-apparater) bil industrien (elbiler og udvikling af CO2 besparende alternativer) kollektiv transport (bus, tog, metro mv.) genbrug af restprodukter Forskning og uddannelse Grøn teknologi: udvikling og produktion

13 13 Green New Deal - opsamling Mål: Nye jobs + social tryghed En ambitiøs klima- og miljøpolitisk ramme: Høje reduktions- mål, høje krav til energi-effektivitet, høje VE-krav Makroøkonomiske modeller med aktiv styring af samfundsøkonomien. Omfattende grønne vækstpakker i en krisetid som denne. At flytte investeringerne hen, hvor der skabes jobs og samtidig investeres i fremtiden ved at tage hånd om klimaet Helt overordnet: At forstå og bygge samfund op omkring den gensidige afhængighed mellem naturen, ressourcer, produktion og menneskelig velstand og velfærd.

14 14 Særlige ungdomstiltag EU –Billige ungdomsboliger i alle i de europæiske storbyer –Øremærkede jobs til unge i vækstpakker –Midler fra de regionale vækstfora, socialfond og EU’s strukturfonde skal bruges til initiativer for at sikre de unge på arbejdsmarkedet Danmark –Kom i gang med en vækstpakke! = JOBS! –Virksomheder over en vis størrelse skal tvinges til at tage lærlinge ind. Det er et samfundsansvar! –Flere voksenlærlinge-pladser –Fjern diskriminerende regler for unge arbejdsløse –Let adgang til a-kasse systemet

15 15 Den socialistiske ungdomsorganisations rolle - om den udenomsparlamentariske tråd

16 16 Gruppearbejde Hvad kan/skal et socialistisk ungdomsparti gøre for at bekæmpe ungdomskrisen og skabe bedre livsmuligheder for unge? Hvordan kan/skal SF Ungdom tackle ’ungdomskrisen’? Hvilke tiltag/aktiviteter er relevante? Eksempler: –Ungdomsmobilisering på konkrete krav frem mod valg for at få et nyt politisk flertal og en ny politik –Løfte unges situation ind i en parlamentarisk kontekst, fx gennem SF’s MF’ere og MEP’ere –Styrke den unge fagbevægelse

17 17 Opsamling på gruppearbejde Nævn de 2 bedste idéer fra gruppearbejdet Fælles diskussion: Hvordan kan vi tage disse - forhåbentligt - gode idéer med videre i SF Ungdoms arbejde?

18 18 Hvad kan realiseres? Magtforhold i DK og EU - et indflydelsesparti i politisk modvind!

19 19 To fortællinger kæmper om vælgerne i DK og Europa ’Vores’ fortælling om de to kriser: –Krisen er skabt af en uansvarlige nyliberal politik verden over: ingen regulering af den finansielle sektor, ingen klimatiltag. Det er en politisk krise! Adressering af ansvar. Konkret forandring i politikken (Green New Deal). –Behov for øget koordinering på Europæisk plan, aktiv jobskabelse, fokus på social tryghed, uddannelse, fælles regulering. Internationalisering af løsningerne. –Politikerne har et særligt ansvar for ungdommen ’Deres’ fortælling om de to kriser: –Krisen er skabt i den finansielle verden, af grådige spekulanter. Krisen er ikke politisk! Ingen adressering af politisk ansvar. Ingen konkret forandring i politikken. –Kun nødvendig koordinering. Nationalstaterne må selv tage ansvar for social tryghed, jobskabelse, tilbageholdende ift. regulering. Frihandel som løsning. Tendens til nationalisering af løsningerne. –Politikerne har ikke et særligt ansvar for ungdommen Hvad vælger europæerne? –EP valget som konkret indikator på troværdigheden i fortællingerne og i politikken –DK meningsmålinger

20 20 Velkommen til det blå Europaparlament! Konklusion: –Det mest reaktionære EP + blå landkort måske nogensinde! –Krise i de europæiske socialdemokratier + traditionelle venstrefløj svækker den samlede progressive blok –Stor forskel mellem Øst- og Vesteuropa –Valget i Danmark er ikke en europæisk tendens - det er undtagelsen, der bekræfter reglen!

21 21 Velkommen til det blå-sorte Danmark 8 år med en borgerlig regering Foghs og Løkkes permanente flertal Forringelser af arbejdsmarkedspolitikken (ikke aktiv arbejdsmarkedspolitik i krisetid, a-kasse, unges rettigheder, uddannelse, kontanthjælp mv.) Uambitiøs uddannelsespolitik Sort (DF) halevogn, der deler Danmark NYT håb = S og SF alliance

22 22 Kort debat i plenum:Hvorfor taber venstrefløjen i en krisetid? Har vi tabt følingen med befolkningen? Har vi mistet troværdighed på bekæmpelse af arbejdsløshed og jobskabelse? Er de borgerlige lige så gode til at løse arbejdsløshed som os? Mangler vi troværdighed på at styre økonomien? Handlede EP valget om noget helt andet end kriserne?

23 23 Konklusioner på realiserbarheden... Det bliver op af bakke at skabe et socialt og bæredygtigt Danmark + Europa under nuværende flertal! Centralt frem mod næste valg: –Best mulige parlamentariske resultater! Kodeord: indflydelsessøgende, løsningsorienterede, allianceopbyggende og flittige! –Styrke den progressive blog i DK (S og SF) og i Europa (venstregrønne partier) mest muligt: Fra defensiv i 2009 til offensiv i 2014! Herunder: styrke samarbejdet mellem progressive partier og bevægelser. –SFU = mobilisering i ungdommen!

24 24 Afslutning Tak for i dag! Kom med idéer og inputs til arbejdet i EU: emilie.turunen@europarl.europa.eu emilie.turunen@europarl.europa.eu Følg med på Facebook og Twitter


Download ppt "1 The Broken Hopes Of a Generation - ungdomskrisen kradser Oplæg for SF Ungdom Ryslinge Højskole v./Emilie Turunen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google