Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Differentiering i sprogundervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Differentiering i sprogundervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Differentiering i sprogundervisningen
Michael Dal Kennaraháskóli Íslands

2 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen
En definition At differentiere – hvad er det? Komplekst begreb med mange fangearme Man kan opfatte differentiering som ”Et princip for undervisning. Her indgår elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og motiver. Gennem samarbejde udnyttes disse resurser med henblik på at tilgodese såvel individuelle som fælles mål." (Hansen og Robenhagen 1994) Hansen, Vagn Rabøl og Ole Robenhagen (1994): "Det man er lige ved at kunne", Danmarks Pædagogiske Institut. 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

3 Differentieret sprogundervisning i klassen - første trin
Eleverne må være medansvarlige Udforsker og eksperimenterer ud fra egne erfaringer Aktiviteter og opgaver skal være åbne Forskellige arbejdsformer: individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, klassearbejde OG VIGTIGT: det individuelle arbejde må ikke forblive individuelt, men skal indgå i klassens fælles arbejde 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

4 Ansvar for egen læring – ansvar for eget kaos
Autonom undervisning Læreren taler målsproget Autentiske aktiviteter Aktiv engagement af eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering Arbejdssproget skal for både elever og lærer være målsproget 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

5 Lad eleverne komme til i timen…
Pararbejde Rollesimulationer Gruppearbejde Lege Gør sproget mere levende! Flere aktiviteter på én gang – alle behøver ikke at lave det samme. En tur i karrusellen – at arbejde med flere arbejdspladser 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

6 Læring er også forståelse af verdenen
I want my children to understand the world, but not just because the world is fascinating and the human mind is curious. I want them to understand it so that they will be positioned to make it a better place. Knowledge is not the same as morality, but we need to understand if we are to avoid past mistakes and move in productive directions. An important part of that understanding is knowing who we are and what we can do... Ultimately, we must synthesize our understandings for ourselves. The performance of understanding that try matters are the ones we carry out as human beings in an imperfect world which we can affect for good or for ill. (Howard Gardner 1999: ) 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

7 De mange intelligenser 1
Den rummelig-visuelle intelligens (personer, der klart visualiserer billeder, når de tænker over en ting, holder af puslespil, og af at løse kunstneriske problemer) Den musikalske intelligens (personer, der er følsomme overfor lydene i deres omgivelser, og foretrækker at lytte til musik, når de studerer eller læser; der nyder rytme, anslag samt klang og synger/nynner tit, når de foretager sig noget) Den kropslig-kinestetiske intelligens (personer, der bearbejder viden gennem kropslige fornemmelser, og bruger deres krop på mange forskellige måder) 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

8 De mange intelligenser 2
Den interpersonnelle intelligens (personer, der nyder at være sammen med andre mennesker, have mange venner samt sociale aktiviteter, og lærer bedst ved at relatere til og deltage i fællesskaber) Den intrapersonelle intelligens (personer, der er selvtillidsfulde, uafhængige og viljestærke) Den sproglig verbale intelligens (personer med højt udviklede talegaver, der holder af at læse, skrive og spille ordlege; der har nemt ved at huske navne, datoer, steder m.m. Stor ordforråd.) Den logisk-matematiske intelligens (personer, der udforsker mønstre samt forhold mellem ting, og gør tingene i rækkefølge) 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

9 Den rummelig-visuelle intelligens
Visualisering (farver, maling, skulpturer osv.) Foretrækker puslespil,kort og video og billedmateriale Kunstneriske og håndværksmæssige aktiviteter Mind mapping Motiveret for at lave shows, fremstille ting i diagrammer, grafer og billeder 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

10 Den musikalske intelligens
Rytmer og lydmønstre (rap og rim) Synge og spille Særlig motiverede for f.eks. at øve grammatik igennem rytmer i forskellig sammenhæng Dramaaktiviteter Osv. 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

11 Den kropslig-kinestetiske intelligens
’learning by doing’ Fysiske aktiviteter, gestik, dans og øvelser baseret på koordination og balance Særlig motiveret for at deltage i øvelser som implicerer kooperativt samarbejde Bevægelsesspil, drama og rollespil 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

12 Den interpersonnelle intelligens
Gode i en indlæringssituation, der kræver personkontakter; ledende rolle i forhold til gruppen eller teamet Samarbejdsprojekter, kollaboration Problemløsningsopgaver i grupper Mind mapping i grupper, interviews, spørgeundersøgelser, skriveprojekter i gruppesammenhæng 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

13 Den intrapersonelle intelligens
Tanker om sig selv, selvrefleksion Personlige målsætninger Individets muligheder og begrænsninger Individuelle aktiviteter, der resulterer i personlig evaluering Produkter: dagbøger, essays osv. 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

14 Den sprogligt verbale intelligens
Læse og skrive i en abstrakt diskussion Motiveret for at deltage i aktiviteter, der involverer: Lytteforståelse Forelæsninger Ordforråd Spil med ord Memoryspil Dialoger, debatter, online kommunikation 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

15 Den logisk-matematiske intelligens
Argumentere på videnskabelig baggrund, induktive teknikker (finde forsk. mønstre, kategorisere, klassificere osv.) Finde årsagssammenhæng Særlig motiverede for at deltage i Sætte ord og informationer i en bestemt rækkefølge Puslespil med ord Problemløsningsopgaver Udfyldningsopgaver, bruge computer lege / opgaver Undersøge demografiske data og sammenligne kulturelle forskelle 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

16 At spekulere over tekster
Hvilke(n) type(r) tekst vil man bruge? Novelle, roman, eventyr (fiktion) Artikel, feature (faktion) Billede Bånd, interview, TV etc. (flydende) Hver teksttype kræver forskellige opgaver og forskellig analyse / forståelse / brug 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

17 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen
Eksempel med eventyr Eventyret er i dag en fortælling for børn unge Oprindelig tænkt for folk i alle aldre Eventyret som fascinationsform (Harry Potter, Ringenes Herre osv.) Psykologisk: oplyser om barnet og det selv, fremmer personlighedsudviklingen Kulturelt: Udtrykker den menneskelige arv 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

18 Folkeeventyr - kunsteventyr
Forfatter: Ukendt (men evt. kendt fortæller) Kendt (f.eks. H. C. Andersen) Tid/sted/ideologi: Ukendt / universel Ofte kendt (f.eks. Romantikken) Sprog: Kollektivt Ofte talesprogspræg (sproget er enkelt, og personerne markeres mere gennem deres handlinger end gennem karakterbeskrivelser) Jævnlig brug af formelsprog, gentagelser og talsymbolik Individuelt Ofte litterært præg (sproget er nuanceret og har en hyppig brug af adjektiver. Der kan forekomme lange beskrivelser af personer og miljø) Sjælden brug af formelsprog, gentagelser og talsymbolik Personer: Personerne optræder først og fremmest som aktører. Personerne skildres i mange tilfælde med individuelle karaktertræk Handling: Flerepisodisk (undertiden flere hoved- og biforløb) Overlevering: Mundtlig, folkelig fortællertradition  mange varianter Skriftlig (én forfatter)  en original Målgruppe: Såvel børn som voksne Først og fremmest børn Vurdering: Kollektivt, universelt præg Individuelt (kunstnerisk) præg 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

19 Eventyret i fremmedsprogsundervisningen
En altid/allerede kendt narrativ struktur Kendt fra modersmålsundervisningen En hyppig brug af formelsætninger Der var engang en soldat…. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende Flere præsentationsmuligheder Almindelig tekst: Oplæst tekst: Tegnefilm, filmatisering Eventyrets mundtlige tradition 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

20 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen
Hvorfor H. C. Andersen? Kendt navn, kulturpersonlighed Mange teksttyper (156 eventyr), digte, skuespil, romaner m.m. Uprætentiøst sprog (dagligdags sprog og mundret trods sin alder) Entertainer og multikunstner 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

21 Et forløb med Klods Hans
Opgave Færdighed Afleveringsform Visuel/ Rummelig Lav en tegneserie med talebobler og tekst til eventyret (10 tegninger) Kreativt, mundtligt Plakat, fortælle om tegneserien for klassen Kropslig/ kinestetisk Skriv eventyret om til et lille teaterstykke med replikker Indlevelse, kreativt, Mundtligt Vises for læreren og klassen. Musikalsk Lav en rapsang om Klods Hans. Brug ord fra teksten. Kreativt, indlevelse, mundtligt/skriftligt Spilles for læreren. Social interpersonel Arbejd i grupper på mindst tre personer og lav spørgsmål til Klods Hans. Skriftligt, mundtligt Læs spørgsmålene højt eller tal dem ind på et bånd. Personlig intrapersonel Lyt til eventyret på bånd eller CD-ROM og skriv en dagbog for Klods Hans. Læs dagbogen ind på bånd. Sproglig/ Verbalt Fortæl eventyret ud fra eventyrkort Øv dig og fortæl historien til klassen. Logisk/ matematisk Lav en kryds og tværs med nøgleord fra eventyret om Klods Hans Skriftligt Kopieres til de andre i klassen. 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

22 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen
Litteratur Dal, Michael (2005): H. C. Andersen og de mange intelligenser, i: Sprogforum 33, s Dam, Leni og H. Thomsen (1995): Undervisningsdifferentiering i fremmedsprog. Malling Beck Dam, Leni og David Little (1999): Autonomy in Foreign Language Learning: From classroom practice to generalizable theory, i: Barfield, A et. Al. (editorer) On JALT98: Focus on the Classroom: Interpretations. Tokyo, JALT. Dam, Leni (1999): How to develop autonomy in a school context – how to get teachers to change their practice, i: Edelhoff, C. R. Weskamp (editorer) Autonomes Fremdsprachenlernen. Ismaning: Max Hueber Verlag. Dam, Leni (2000): Jeg taler næsten ikke engelsk mere, i: Sprogforum nr. 17, s , København 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen

23 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen
Litteratur Gardner, Howard (1999) Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century, New York: Basic Books. Gardner, Howard (1999) The Disciplined Mind: Beyond Facts And Standardized Tests, The K-12 Education That Every Child Deserves, New York: Simon and Schuster Hansen, Vagn Rabøl og Ole Robenhagen (1994): Det man er lige ved at kunne, Danmarks Pædagogiske Institut. Kornhaber, M. L. (2001) 'Howard Gardner' in J. A. Palmer (ed.) Fifty Modern Thinkers on Education. From Piaget to the present, London: Routledge. Laursen, Helle (1994): Processen begynder ved barnets forudsætninger i Liv i sproget, KvaN. Århus, s 6. maj 2006 Michael Dal - Differentiering i sprogundervisningen


Download ppt "Differentiering i sprogundervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google