Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationen mellem forskning og undervisning - udviklingsstrategier på AU Datalogisk Instituts undervisningsdage, Sandbjerg, 23.-25. august 2006 Torben.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationen mellem forskning og undervisning - udviklingsstrategier på AU Datalogisk Instituts undervisningsdage, Sandbjerg, 23.-25. august 2006 Torben."— Præsentationens transcript:

1 Relationen mellem forskning og undervisning - udviklingsstrategier på AU Datalogisk Instituts undervisningsdage, Sandbjerg, 23.-25. august 2006 Torben K. Jensen, tkj@ps.au.dk; www.clu.au.dktkj@ps.au.dk

2 Disposition: Forskningsbaseret undervisning? Studerende lærer at arbejde forskningsmæssigt Inddragelse af nyeste viden Skal forskere undervise? Kan forskere undervises? Forskningskvalifikationer en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for at kunne levere god undervisning To fagligheder: 1. ”fagligheden inden for sit eget forskningsfelt” 2. Pædagogisk og fagdidaktisk viden og kompetencer til at anvende den Kan forskere uddannes til undervisere? Har forskere incitamenter til at undervise? Undervisningsportfolier og kriterier for ansættelser, MUS, løntillæg mv. Har forskere incitamenter til at undervise med fokus på læring?

3 Forskningsbaseret undervisning - universitetets kronjuvel

4 Per Fibæk Laursen: Forskningsbaseret undervisning 1 Undervisningens indhold består af forskningsresultater. Denne sprogbrug må karakteriseres som en misforståelse. Hvis den accepteres må man også betegne en stor del af folkeskolens undervisning som forskningsbaseret

5 Forskningsbaseret undervisning 2 Undervisningen er tilknyttet et forskningsmiljø, således at der forskes i samme faglige og institutionelle miljø Hvis man lader dette være det centrale indhold i idealet, holder man fanen lavt. Den institutionelle forbindelse garanterer ikke nogen indholds- eller metodemæssig forbindelse

6 Forskningsbaseret undervisning 3 Undervisningen ledes, men udføres ikke nødvendigvis, af forskere. Denne betydning er ved at blive almindeligt udbredt både i Forskningsministeriet og til en vis grad også på universiteterne. Ved at lade en forsker udforme eller godkende litteraturvalg og semesterplaner forestiller man sig at kunne sikre en indholdsmæssig forbindelse mellem undervisning og forskning

7 Forskningsbaseret undervisning 4 Læreren er aktiv forsker i det fagområde, han underviser i, og sørger for at lade forskningen befrugte sin undervisning Dette er den mest almindelige betydning på universiteterne i dag. Og det er accepten af denne betydning af udtrykket, der gør, at institutionerne betragter det som en nødløsning, at deltidslærere uden forskning varetager en betydelig del af undervisningen En særlig variant i den offentlige debat: Læreren underviser i sine egne forskningsresultater. Denne variant er en misforståelse. Selv for flittige forskeres vedkommende ville undervisningen blive alt for snæver, hvis indholdet var begrænset til resultater af egen forskning

8 Forskningsbaseret undervisning 5 At de studerende lærer at arbejde forskningsmæssigt gennem samarbejde med praktiserende forskere For en didaktisk betragtning er der ingen tvivl om, at den femte betydning må udgøre kernen i princippet om forskningsbaseret undervisning. De afgørende kvalitetstræk ved undervisning drejer sig ikke om, hvad læreren går, men hvad eleverne/de studerende foretager sig Universiteternes uddannelsesmæssige særkende bør være, at de studerende lærer at bruge forskningsmæssige teorier og metoder, og at de lærer deres fag ved at bruge disse. De centrale spørgsmål: I hvilket omfang bliver der stillet krav til de studerende om selv at arbejde forskningsmæssigt? Hvilken form for vejledning og feedback får de på deres forskningsmæssige forsøg?

9 Idealet 1. Der arbejdes med fagets primære genstande og kilder og ikke blot med lærebøger og teorier 2. De centrale faglige aktiviteter og metoder praktiseres i undervisningen i stedet for blot at blive omtalt 3. De studerende føler sig inviteret til at være aktive deltagere i et fagligt fællesskab 4. De studerende får vejledning i at arbejde og skrive forskningsmæssigt 5. De studerende får mulighed for at anvende teorier og metoder på nye problemer 6. De studerende får mulighed for deltagelse i autentiske forskningsprojekter 7. Et faglige miljø har kontakt til fagfæller, der praktiserer faget uden for universitetet 8. Lærerne er aktive forskere.

10 Overflade- læring Dybdelæring Førstrukturel: misforstået Strukturel/enkel opregne parafrasere, refere identificere, navngive lære udenad Multistrukturel/sammensat sammenfatte beskrive Relationel/relateret analysere: sammenligne, relatere, forklare (ligheder- forskelle, styrke-svagheder, årsager-virkninger Abstrakt/udvidet reflektere (videnskabsteoretiske grundlag for erkendelsen) teoretisere, generalisere, formulere hypotesere (understøtte, nuancere, modificere, kritisere kendt teori) anvende, undersøge, kritisere, teste, argumentere, forudsige, bedømme, diskutere

11 Skal forskere undervise?

12 Begrundelser for at forskere skal undervise Universiteterne har brug for forskere til at forske Universiteterne har brug for forskere til at undervise: Forskning ”efteruddanner” undervisere – faglig ajourføring Forskere kan organisere forskningslignende undervisningsaktiviteter.

13 Kan forskere undervises?

14 Opgør med en sejlivet myte Myten: Gode forskere er også gode undervisere Forskning: dygtige forskere er ikke nødvendigvis er gode undervisere. gode forskningsevner er en nødvendig betingelse for at kunne undervise på universitetet, ikke en tilstrækkelig, relationen mellem forskning og undervisning er der ikke automatisk skal skabes.

15 Hattie og Marsh 1996 Gennemgang af 58 undersøgelser: Relationen mellem studenterevalueringer af undervisningen og antal publicerede artikler Vægtet gennemsnitlig korrelationskoefficent på basis af 498 korrelationer fra 58 studier: 0,06. Stort set uafhængig af fakultet og fag Artiklen affødte voldsom debat Substantielt Metodisk

16 Hattie og Marsh 2002 Data: Ét universitet, 20 institutter, 182 ansatte, 271 undervisningsforløb Undervisningseffektivitet Objektiv subjektiv Forskningsproduktivitet Objektiv Subjektiv Baggrundsvariable

17 Marsh & Hattie 2002: The Relation Between Research Productivity and Teaching Effectiveness, p 623

18 Hovedresultater Ingen signifikante relationer mellem: Undervisnings- og forsknings outcome (objektiv) Undervisnings- og forskningsevne (selvvurderet) Undervisnings- og forskningsmotivation Negative signifikante relationer imellem: Tid anvendt på undervisning og på forskning Selvvurderet evne for undervisning og forskning og motivation til at undervise og forske Selvvurderet evne til at forske og tid brugt på undervisning Positive signifikante relationer imellem: Selvvurderet evne til at undervise og studenterevalueringer Selvvurderet evne til forskning og forsknings outcome Selvvurderet evne til at undervise og motivation til at forske Selvvurderet evne til at forske og motivation til at undervise Kontrol for tredje variable Forskning og undervisning: To selvstændige ”konstruktioner”

19 Kan forskere uddannes til undervisere?

20 Paralleliteten mellem forskning og undervisning ForskningUndervisning Videnskabsteori Teori Forskningsdesign Empiri Resultater

21 Information Transmission/Teacher-focused (ITTF) Staff focus their attention on what they do (forward planning, good management skills, an armoury of teaching competencies, use of the literature, ability to use IT …). They attempt to transmit the information about the curriculum on the assumption that students will learn from that process. That information is often complex and requires organisation and presentation skill. Approaches to teaching Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

22 Conceptual Change/Student-focused (CCSF) Staff focus their attention on the students and monitor their perceptions, activity and understanding. Transmission is seen to be not enough. They assume students construct their own knowledge, and the task of the teacher is to involve the student, and challenge current ideas through questions, discussion and presentation. Includes mastery of techniques, including those associated with transmission, but this is an empty display without learning. Approaches to teaching Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

23 Approaches to Teaching Inventory Two scales – CCSF, ITTF, 11 items in each scale Scale reliability = 0.86 and 0.83 respectively ITTF sample item: It is important to present a lot of facts to students so that they know what they have to learn for this subject CCSF sample item: A lot of teaching time in this subject should be used to question students’ ideas Each scale has a mean score in the range 1-5 Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

24 Teaching approach & experience Means of approaches to teaching scales for research (PGR) students who teach and academic staff (Oxford) N 44 82 PGR studentsAcademics CCSF ITTF 3.84 3.21 4.10 2.95 p.032.026 Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

25 Liisa Postareff, PhD, University of Helsinki, Finland, 2004  N 0 36 <10 75 <30 58 >30 31 Teaching approach & development I Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

26 Har forskere incitamenter til at undervise? 1. Portfolier: dokumentation af undervisningskvalifikationer 2. Ansættelseskriterier 3. Ny løn 4. Undervisningspriser 5. Universitetspædagogiske kurser Kurser for alle karrieretrin, institutkurser, udvikling af undervisningsforløb, kollegavejledning

27 Har forskere incitamenter til at undervise med fokus på læring?

28 Hvad honoreres ved undervisnings- evaluering University of Oxford Student Course Experience Questionnaire (undergraduate) http://ceq.oucs.ox.ac.uk/ http://ceq.oucs.ox.ac.uk/

29 Oxford Student Course Experience Questionnaire (OSCEQ) Generic Skills Good teaching Clear goals and standards Appropriate workload Appropriate assessment Annual survey of student experience (ceq.oucs.ox.ac.uk) Scales Keith Trigwell, DUN-konference Maj 2006

30 Bergen – reform af jurastudiet http://www.jur.uib.no/

31

32 Kompetencebeskrivelser Center for Naturfagenes Didaktik: Didaktips 1 www.cnd.ku.dk.www.cnd.ku.dk Center for læring og uddannelse: Notat om kompetencebeskrivelser www.clu.au.dk www.clu.au.dk


Download ppt "Relationen mellem forskning og undervisning - udviklingsstrategier på AU Datalogisk Instituts undervisningsdage, Sandbjerg, 23.-25. august 2006 Torben."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google