Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rusmiddelundersøgelsen Ordrup Skole 9. klassetrin Skoleåret 2011 – 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rusmiddelundersøgelsen Ordrup Skole 9. klassetrin Skoleåret 2011 – 2012."— Præsentationens transcript:

1 Rusmiddelundersøgelsen Ordrup Skole 9. klassetrin Skoleåret 2011 – 2012

2 Baggrund og gennemførelse Undersøgelsen blev igangsat af Børne- og Skoleudvalget i 2011. Spørgeskemaet er udarbejdet af Forebyggelse og Sundhedsfremme på baggrund af indhentet viden fra forskning og nationale undersøgelser - og i samarbejde med en arbejdsgruppe fra Børn, Unge og Fritid. Spørgeskemaet er endelig tilrettet efter kommentarer fra skole-, GFO- og klublederne og efter fokusgruppeinterview med en gruppe unge fra en af de kommunale skoler.

3 Baggrund og gennemførelse Alle kommunale skoler og privatskoler med dansktalende unge blev tilbudt at deltage. Undersøgelsen blev gennemført i december 2011 / januar 2012. De unge besvarede spørgeskemaet elektronisk Svarprocenten er i gennemsnit 79 % Der er udarbejdet en generel rapport - og en rapport til hver af de deltagende skoler. Der indgår i alt 590 elever fra 13 kommuneskoler og 1 privatskole i undersøgelsen

4 Ordrup Skole På Ordrup Skole har 49 elever besvaret spørgeskemaet 57.1 % drenge 42.9 % piger Ordrup Skoles svarprocent er 94 %

5 Skoletilfredshed Resultater fra de nationale skolebørnsundersøgelser (HBSC) viser sammenhæng mellem, hvor glade de unge er for deres skole og deres trivsel og symptomer som hovedpine etc. På Ordrup Skole er 87.3 % altid eller for det meste glade for at gå i skole, vs. 86 % i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune. Figuren viser de unges svar på spørgsmålet ”Er du glad for at gå i skole”?

6 Fortrolige kontakter til voksne Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) 2010 viser, at hver 4. dreng og hver 5. pige mangler fortrolig kontakt, når de har problemer. På Ordrup Skole har flere unge fortrolige kontakter til voksne på skolen og udenfor skolen, end der ses i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune Figuren viser, andelen af elever der har svaret ja på spørgsmålet ”Har du mindst én voksen, du taler fortroligt med i klubben / på skolen / udenfor skolen”?

7 Cigaretter og vandpibe Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) 2010 viser, at 49 % af de unge i 9. klasse har prøvet at ryge en cigaret, og 38 % har prøvet vandpibe. På Ordrup Skole har 32.6 % prøvet at ryge en hel cigaret, og 46.7 % har prøvet at ryge vandpibe. Figuren viser andelen af elever der har prøvet at ryges svar på spørgsmålet ”Hvor ofte ryger du cigaretter”? Forskning viser, at begynder man at ryge som ung – også selvom det kun er engang imellem – er risikoen for at fortsætte med at ryge som voksen meget stor. Nationale undersøgelser viser fx også, at andelen der har prøvet hash er 3 – 4 gange større blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere

8 Der er forskelle blandt skolerne Figuren viser, hvor stor en del af de unge, der har prøvet at ryge en hel cigaret.

9 Hash og andre rusmidler Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) 2010 viser, at knapt 16 % af de 15-årige har prøvet at ryge hash. På Ordrup Skole har enkelte elever prøvet hash og andre rusmidler end hash og alkohol (data fremgår ikke af rapporten) Figuren viser, hvor stor en andel af de unge der har prøvet hash og andre rusmidler end hash og alkohol i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune.

10 Alkohol - hvor mange drikker og hvor har de det fra Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) 2010 viser, at 88 % af de 15-årige har prøvet alkohol. På Ordrup Skole har 91.1 % prøvet alkohol, og 73.2 % har drukket alkohol inden for de sidste 30 dage, vs. 74.8 % i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune. Figuren viser, hvor de unge fik alkohol fra, sidste gang de drak Ifølge Sundhedsstyrelsen nedsætter sen alkoholdebut (fra 16-års alderen eller derefter) risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug. Det er forbudt at sælge alkohol til unge under 16 år.

11 Alkohol – hvor ofte og hvor meget drikker de unge På Ordrup Skole har 76.7 % af de unge, der har drukket alkohol, ”rusdrukket” (drukket 5 eller flere genstande på én gang) inden for de sidste 30 dage, vs. 70.3 % i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune. På spørgsmålet om, hvad de unge mener om deres brug af alkohol, svarer 90 %, at de selv kan styre det. Figuren viser, hvor mange gange de unge har drukket 5 genstande på én gang de sidste 30 dage Skolebørnsundersøgelserne (HBSC) i perioden 1998 – 2010 viser et mindre fald i de 15 åriges alkoholforbrug, andre undersøgelser peger på, at fravalg af at drikke er accepteret, og alkoholerfaringer ikke i sig selv skaber anerkendelse (fokusgruppeinterview Jakob Demant Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet).

12 Alkohol – det siger de unge om forældrenes holdning Ifølge Sundhedsstyrelsen begynder børn, der får tilbudt alkohol hjemme tidligere at drikke – og de drikker mere, når de er ude – sammenlignet med børn, som ikke får alkohol hjemme. Børn drikker mindre, hvis forældrene tydeligt siger, at de først kan drikke alkohol, når de bliver 16 år – sammenlignet med børn, hvis forældre accepterer, at de drikker tidligere På Ordrup Skole vil 19.5 % af forældrene ikke have, de unge drikker, vs. 13.4 % i den samlede undersøgelse i Gentofte Kommune. Figuren viser de unges svar på, hvad de tror, deres forældre mener, om deres alkoholforbrug.

13 Der er forskelle blandt skolerne Figuren viser, hvor stor en del af de unge, der har prøvet at drikke en hel øl, et sodavandsprodukt med alkohol, 1 glas vin eller 4 cl. spiritus (et glas snaps)

14 Supplerende analyser – alle skoler Søjlediagrammet viser, de unges alkoholforbrug de sidste 30 dage set i forhold til, hvad de unge oplyser, om deres forældres holdninger til deres (de unges) alkoholforbrug. Det ses at: Alle drikker De unge, hvis forældrene ikke vil have at de drikker - drikker - men de drikker mindre end de øvrige grupper.

15 Supplerende analyser – alle skoler Der er foretaget analyser på forskellen mellem unge, der har fortrolig kontakt til voksne uden for skolen – og unge der ikke har fortrolig kontakt til voksne udenfor skolen. Disse analyser peger fx på, at unge der ikke har fortrolig kontakt til voksne uden for skolen, også har færre fortrolige venner, færre fortrolige i klubben og færre fortrolige på skolen – end de unge der har fortrolige voksne uden for skolen.

16 Supplerende analyser – alle skoler De supplerende analyser peger endvidere på, at unge der ikke har fortrolig kontakt til voksne udenfor skolen, også har en mere risikobetonet livsstil, end unge der har fortrolig voksenkontakt udenfor skolen

17 Anbefalinger Det anbefales, at de unge, ansatte på skolen og i klubben, forældrene og skolens bestyrelse drøfter, hvordan resultaterne kan bruges fremadrettet: Hvordan svarer undersøgelsens resultater til jeres erfaringer? Hvilke overvejelser giver undersøgelsen anledning til? Er der behov for at styrke / ændre sundhedsundervisningen? Er der behov for en styrket indsats i forhold til ensomme unge? Er der en fælles praksis i skolen / i klubben ved bekymring for en ung / en gruppe unge? Er der behov for at styrke den tværfaglige indsats? Hvad mener forældrene, der kan og skal gøres i forhold til de unges ryge- og rusmiddelvaner? Hvordan kan der skabes grundlag for udarbejdelse af fælles aftaler i forældregruppen?

18 Ordrup Skoles rapport Rapporten indeholder oplysninger om: Hvad vi ved om unges brug af tobak og rusmidler fra andre undersøgelser Alle skolens resultater, herunder resultater der ikke er med i dette oplæg, spørgsmål og svar Anbefalinger til det fremadrettede arbejde Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Forebyggelse og Sundhedsfremme tlf. 3998 3051


Download ppt "Rusmiddelundersøgelsen Ordrup Skole 9. klassetrin Skoleåret 2011 – 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google