Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor? HVORFOR? Trafikalt kaos om morgenen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor? HVORFOR? Trafikalt kaos om morgenen"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor? HVORFOR? Trafikalt kaos om morgenen
Skolens størrelse er fordoblet sidste år – endnu større pres på P-pladsen Kommunen ønsker, at stort set alle elever er selvtransporterende. Det giver: Mindre pres på P-pladsen Motion og friske børn Gode transportvaner fra starten af livet – de plejer at holde i mange år (de sædvanlige gevinster) HVAD ER EN CYKELBUS? En cykelbus kører – ligesom en traditionel bus – efter en fast køreplan med faste stoppesteder. Mindre elever er ”passagerer”, mens større elever og forældre er ”chauffører”. Pilotprojektet skal være et eksempel for andre skoler, således at skolerne i fællesskab kan nedbringe biltrafikken ved skolerne til gavn for de bløde trafikanter og for miljøet Cykelbussen blev etableret ved skolestart 2009 og har snart kørt i 2 skoleår.

2 Hvad skal der til? Laveste cykelhastighed: 10 km/t Afstand max. 5 km
Separat stinet og niveaufrie kryds Evt. korte vejstræk med lav trafik Her er ruten. Der er separat sti stort set hele vejen. Og tunneler under Frederiksborgvej og Slangerupvej. Ca. 200 m løber ad lille lokalvej uden ”reel” trafik . KRAV TIL VEJNETTET: • Laveste cykelhastighed er 10 km/t • Afstanden til skolen er højst 5 km • Separat stinet og niveaufrie kryds • Eventuelt korte vejstrækninger med lav trafik • Ikke signalanlæg! (PLUS: Cyklisterne er mere synlige i flok) (MINUS: Kommer alle med over, eller bliver nogle efterladt?) Disse krav er under udvikling løbende. Det kunne være interessant at høre kommunernes synspunkter og erfaringer med dette !!

3 Hvad siger Sikker Trafik?
5-7 årige: ”Mange kan cykle på let trafikerede veje” 8-10 årige: ”Man kan cykle til skole” (alene) 12 årige: ”Med træning kan man overskue trafikken” 5-7 årige: Barnet kan så småt begynde at cykle på let trafikerede veje (vi har kun stier!), hvis barnet kan cykle uden at slingre. 8-10 årige: Man kan vurdere, hvordan trafikken udvikler sig. Man kan cykle ALENE til skole – hvis vejen er velkendt og sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik. 12 årige: Nu kan barnet overskue trafikken næsten som en voksen – hvis barnet har fået træning og erfaringer ude i trafikken. Odense Kommune har også nogle anbefalinger vedrørende forskellige typer veje og krydsninger.

4 Hvad skal der til? 0.-5. klasse: Ca. 30 elever
REKRUTTERING Lille analyse i GIS – der skal jo være både elever og chauffører, før det er interessant  30 potentielle elever 10 potentielle chauffører (+forældre) Belønning, svarende til skolepatruljer: Årlig tur til Tivoli Vejafdelingen betaler!

5 REKRUTTERING Folder til alle elever - mulighed for at klippe tilmeldingsblanket ud og aflevere til skolen Video på YouTube (søg på Lyngholmskolen) ”af-mystificering” af cykelbussen RESULTAT: Mange interesserede passagerer Fornuftigt antal interesserede chauffører – men flere kunne være godt! En tilsvarende gåbus havde stor tilmelding fra chauffører – nok mest pga. belønningen. Men der var næsten ingen passagerer, da ruten var for kort (knap 1 km).

6 Udfordring nr. 1 At overbevise forældrene!
Men forældrene var skeptiske!! Hvem har ansvaret, hvis børnene vælter eller punkterer? eller bliver efterladt? eller kommer for sent? Og meget andet skepsis… Så skolen meldte klart ud: Det er forældrenes ansvar, hvis der sker noget – præcis som hvis børnene skulle cykle alene. Men der er en chauffør med, som kan sørge for, at der bliver ringet efter forældrene, hvis det skulle blive nødvendigt. Via Trafik spurgte skolen omkring årsskiftet: På det tidspunkt var der endnu ikke registreret episoder med styrt eller defekt eller noget som helst andet.

7 De første dage Længde: 3,75 km 10-15 passagerer 2 chauffører
Fart: 12 km/t Knap 19 minutter Forældrene fik lov at cykle med – så kunne de med egne øjne se, hvad det var for noget. Og de potentielle chauffører kunne også se cykelbussen an, inden de selv tog deres første tur som chauffør. Så de første 2 uger kørte cykelbussen formelt uden chauffører. Men lidt efter lidt tog forældre og ældre elever over som chauffører. I de allerførste dage tog et par medarbejdere fra Via Trafik med på turen. Dels for at skabe tryghed og dels for med egne øjne at se, hvordan det gik !!

8 Den daglige drift Telefonkæde Chauffører fra 6-8. klasse + forældre
2 lærere + skolelederen 30 timer inkl. Tivolitur Ca. 10 passagerer 2 chauffører – 1 forrest, 1 bagerst. Skolen administrerer : Bemandingsplan Telefonkæde i tilfælde af afbud fra chauffører Instruktion af nye chauffører Og en tur i Tivoli ! 2 lærere og skolelederen bruger i alt ca. 30 timer om året på cykelbussen HUSK: Afsæt god tid til opstarten! (her bør Vejafdelingen bidrage så meget som muligt) Det er tidskrævende i starten, og skolen – og især de ansvarlige lærere – kan let føle sig druknet i arbejdsopgaver. Sørg for, at skolen afsætter timer til de ansvarlige lærere. Lærernes første spørgsmål var: ”Hvor mange timer får vi til opgaven?” Det er meget lettere at motivere dem, hvis de har timerne til det.

9 Den daglige drift ”Mathias er syg i dag”
”Fiona har været i Tyskland i går og kom sent hjem, så hun kommer nok ikke i dag” Den formelle organisering på skolen skal altså være på plads. Men passagerne har også været dygtige til at hjælpe med den daglige drift. Cykelbussen kører fra et lille bysamfund, hvor ”alle kender alle” – så passagererne har fuldstændig styr på, hvem der skal med hver dag. Så bussen venter, hvis en af de faste deltagere mangler. Men kører, hvis de andre ved at han/hun ikke skal med. En vigtig del af cykelbussen er det sociale aspekt. Der skal meget til at blive kørt i stedet, da man jo så melder sig ud af fællesskabet!

10 Udfordring nr. 2 At få cykelbussen i gang efter ferie og isvinter!
Så i det daglige kører cykelbussen uden problemer! Men bussen har været ramt af 2 meget hårde vintre, hvor den har ”indstillet driften”. Risikoen er så, at eleverne opdager, at det er meget behageligt på bagsædet af en bil, og at de derfor glemmer at finde cyklen frem igen. Men det gode er, at eleverne kan hjælpe hinanden med at huske at tage cyklen. Efter vintrene – og efter større ferier – har skolen gjort meget ud af at informere om, at cykelbussen starter op igen. På intranettet. Og det er lykkedes at få cykelbussen i gang igen hver gang! Formentligt også fordi eleverne minder hinanden om det .

11 Konklusion Ca. 10 passagerer (ud af ca. 30 elever i 0.-5. klasse)
Halvdelen ville være blevet kørt Halvdelen cykler oftere til skole nu Bevis på at det kan lade sig gøre! Mini-evaluering ved at spørge passagererne. Isoleret set er 5-10 nye cyklister (færre bilister) ikke noget, som redder verden…… Men det er et bevis på, at cykelbussen kan hjælpe med at få flere ud af bilen og op på cyklen! Én rute på én skole. Udover de 10 passagerer i cykelbussen er der jo også andre cyklende elever fra området. De vælger bare at cykle selv (typisk de større børn).

12 Fortsættelsen… Lyngholmskolen planlægger flere cykelbusser
Andre skoler ønsker også cykelbusser Lyngholmskolen har allerede yderligere én bus. Og flere bliver sat i gang, hvis elever og forældre ønsker det. Andre skoler har selv meldt sig på banen, efter at de har hørt om cykelbussen på Lyngholmskolen. Og Vejafdelingen hjælper med at få sat busserne i gang. Det har hele tiden været kommunens ønske at vise vejen på Lyngholmskolen, og at andre skoler selv kom på banen herefter. Det er lykkedes !!

13 Kan andre kommuner lave cykelbusser?
JA! Find jeres egen smertegrænse… Cykel- og gåbusser kører ”næsten gratis” – så alle skoler og kommuner bør overveje det! Lyngholmskolen kunne tillade sig at sigte efter et separat stinet. Andre skoler har måske ikke denne mulighed. Så må de overveje andre kriterier – andre smertegrænser. Både HØJERE og LAVERE smertegrænser. Kan vi tillade at Cykelbussen: Kører gennem signaler? Krydser vejen på en midterhelle eller hævet flade? Hvad med et fodgængerfelt (hvor de trækker cyklen)? Kører på stier og cykelbaner langs vejen? Måske kan cykelbussen i virkeligheden køre på alle de veje og stier, som kommunen officielt har markeret som ”sikre skoleveje”.

14 Hvordan kommer man i gang?
Vejafdelingen kortlægger mulighederne - og spørger relevante skoler, om de vil være med Vejafdelingen spørger, om skolerne vil være med - og kortlægger så mulighederne Vejafdelingen venter på, at interesserede skoler henvender sig…… Det er afgørende, at skolerne har lyst til at være med – at de kan se fordelen ved projektet ! Men samtidig er det kommunens opgave at vejlede og hjælpe med viden om processen og de ting, som skolen ikke har viden om. Og at sikre, at cykelbussen kan køre forsvarligt.

15 Screening af skoleveje
Teoretisk model for trafikfarlige skoleveje. Primært baseret på Vejregler og Rådet for Sikker Trafik Kan bruges til hurtig screening af skolevejene for at se, hvor en cykelbus er realistisk? Husk at vurder nærmere efterfølgende!!!

16 Spørgsmål Har I overvejet cykel- eller gåbusser?
Krav til vejnettet – hvad kan I acceptere? (Cykelsti? – Signaler? – Fodgængerfelter?) Hvem har ansvaret? Hvem kan være chauffører? Hvordan gøres opgaven så let som muligt for skolen?


Download ppt "Hvorfor? HVORFOR? Trafikalt kaos om morgenen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google