Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortlægningsundersøgelsen 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortlægningsundersøgelsen 2013"— Præsentationens transcript:

1 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Fokuspunkter for dagen Hvorfor skal dagtilbuddet lave undersøgelsen? Hvem skal svare på hvad? Hvordan gennemføres undersøgelsen? Hvordan oprettes koder? Hvordan vises resultaterne? Hvordan kan resultaterne anvendes?

2 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvorfor skal dagtilbuddet lave undersøgelsen? Første kortlægning (T1) ved opstart. For at få et billede af situtionen i institutionen før arbejdet med LP-modellen begynder. Resultaterne kan bruges til at analysere situationen i institutionen. Hvad er vi gode til, og hvad bør vi arbejde videre med? Anden kortlægning (T2) i slutningen af projektperioden. For at se den ændring/udvikling, som har været For at få viden om områder, som man bør arbejde videre med.

3 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvem skal svare? alle børn som er fyldt 4, 5 og 6 år skal deltage,  kontakt- og/eller primærpædagogerne for disse børn skal svare på nogle spørgsmål om hver enkelt barn,  det pædagogiske personale skal svare på spørgsmål om institutionen og egen rolle  forældrene til de deltagende børn skal svare på spørgsmål om deres syn på/ oplevelse af dagtilbuddet.

4 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Børn

5 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Kontaktpædagog/primærpædagog

6 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Pædagogisk personale (pædagoger/medhjælpere)

7 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Forældre

8 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan gennemføres undersøgelsen? LP-koordinatorens/dagtilbudslederens rolle Før undersøgelsen Når undersøgelsen åbnes Efter undersøgelsen

9 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens/lederens rolle før undersøgelsen Før undersøgelsen skal koordinatoren/lederen: Informere personale og forældre om undersøgelsen Indhente samtykkeerklæringer fra børnene, såfremt man vil benytte disse  Planlægge den praktiske gennemførelse for børnene (lave tidsplan, sørge for at der er lokale samt pc klar, etc.)

10 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens/lederens rolle når undersøgelsen åbnes Når undersøgelsen er i gang skal koordinatoren/lederen: Oprette brugernavne/adgangskoder til alle deltagere i undersøgelsen og koble disse med navne på personale, børn og forældre (se brugervejledning for yderligere information).  Uddele brugernavne/adgangskoder til deltagerne Holde øje med svarprocenten (jo højere, jo større validitet i resultaterne). Det er vigtigt, at koordinatoren løbende tjekker, hvem der har besvaret og får rykket for besvarelser i tide.

11 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens/lederens rolle efter undersøgelsen Efter undersøgelsen skal koordinatoren/lederen:  Efter undersøgelsen skal koordinatoren:  Sørge for, at resultaterne bliver tilgængelige for ledelsen, så snart disse er meldt klar  Eventuelt bistå ledelsen i læsning og videreformidling af resultaterne til dagtilbuddets personale,  forældre samt forældrebestyrelsen

12 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan oprettes koder? nydemo/123

13 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan vises resultaterne (børnT1)?

14 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan vises resultaterne (kontaktpædagog T1)?

15 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan vises resultaterne (pædagog T1)?

16 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan vises resultaterne (forældre)?

17 Kortlægningsundersøgelsen 2013
Hvordan kan resultaterne præsenteres og anvendes? Når resultaterne skal præsenteres, er det vigtigt, at man har tænkt nøje over, hvad der skal præsenteres og til hvem. “Vær varsom”, hvis det f.eks. er en lille børnehave eller der er få ansatte, der har besvaret. Personalet Institutionslederen og/eller koordinatoren henter resultaterne fra alle undersøgelserne og sætter sig ind i, hvad resultaterne siger. Derefter samles hele personalegruppen, og resultaterne fremlægges. Det er den enkelte institutionsleder, som bestemmer, hvordan dette skal gøres. Enten kan man sammen se på resultaterne i portalen, eller man kan lave en minirapport eller en præsentation. Det vigtige er at præsentere resultaterne og samtidigt åbne op for reflektion over spørgsmålet: “Hvad er det ved vores praksis, som bidrager til at opretholde dette resultat, og hvilke tiltag skal iværksættes for ændre eller videreudvikle denne praksis?” Forældre Resultaterne fra forældreundersøgelsen bør præsenteres på et møde, og man bør tilrettelægge det således, at forældrene kan reflektere over resultaterne med udgangspunkt i spørgsmålet “hvad er det i vort samarbejde, som opretholder dette resultat, og på hvilken måde kan forældre sammen med de ansatte bidrage til at ændre eller videreudvikle dette?” På denne måde kan samarbejdet mellem hjem og institution bidrage til at udvikle et godt læringsmiljø for alle børnene i institutionen. Resultaterne fra børneundersøgelsen og kontaktpædagogundersøgelsen skal naturligvis også præsenteres. I den forbindelse er det en fordel, at de ansatte først har reflekteret over resultaterne og gennemtænkt hvilke tiltag, som vil blive iværksat for enten at ændre eller videreudvikle praksis eller hverdagen for børnene i institutionen.


Download ppt "Kortlægningsundersøgelsen 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google