Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Datafordeleren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Datafordeleren."— Præsentationens transcript:

1 Datafordeleren

2 Hvad er grunddata? Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger. Disse data betegnes som grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Grunddata skal let og sikkert kunne anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere. Derfor er grunddataprogrammet blevet etableret, og derfor er det blevet besluttet at lave en fællesoffentlig datafordeler. Grunddataprogrammet skal sikre sammenhæng og ensartethed i data Formålet med grunddataprogrammet er at koordinere vedligeholdelse og anvendelse af grunddata. Data skal være nemme at tilgå, og de skal kunne bruges på tværs af myndighedsområder og sektorer. Grunddata skal desuden være gratis, og forskellige myndigheder skal ikke længere vedligeholde registre over samme data. For at nå målene, skal der bl.a. oprettes en fælles datafordeler, der skal sikre sikker og stabil distribution af grunddata til offentlige og private brugere.

3 Formål for Datafordeleren
Sikre høje oppetider Sikre ensartede tekniske grænseflader Ét sted at hente offentlige Grunddata Besparelse Høje oppetider: Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for grunddata om personer, virksomheder, adresser, ejendom og geografi, som funktionelt minder meget om hinanden. For de myndigheder, der står for disse distributionsløsninger, er distribution forbundet med stigende omkostninger, både på grund af stigende databenyttelse på platforme, men også som følge af frikøb, samt eventuelle krav om 24/7 support. Selv om hvert register kan levere oppetider på mellem 98 % og 99 %, så bliver den samlede oppetid på tværs af registre væsentlig mindre. Ensartede tekniske grænseflader: Det er dyrt for databrugerne at skulle integrere til flere forskellige tekniske grænseflader, indgå flere aftaler og løbende at skulle følge de udviklinger som sker på de forskellige platforme.   Flere eksisterende løsninger er desuden ved at være teknisk forældede. Det betyder, at de eksisterende systemer til distribution ikke altid kan levere de efterspurgte grunddata lige så hurtigt, som brugerne har behov for. Ét sted at hente data: En fælles distributionsløsning skal imødekomme behovet for at kunne hente data nemt, hurtigt og pålideligt og med færrest mulige omkostninger. Besparelse: Det vil spare ressourcer hos registermyndighederne, når det ikke længere er nødvendigt at modernisere mange forskellige distributionsløsninger af data hver for sig.

4 Hvad kan Datafordeleren?
Datafordeleren vil: Ensrette eksisterende distributionsløsninger Fremadrettet sikre en fælles platform, som andre offentlige data kan distribueres fra Distribuere data via online-opslag, hændelser og fildistribution til offentlige og private brugere Datafordeleren vil give lettere adgang til data. Det vil gøre det simplere for både myndigheder og private virksomheder at anvende offentlige grunddata. Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger, herunder Kortforsyningen (landkort og geografi), CVR og selskabsdistributionen (virksomheds- og selskabsdata), CPR distribution (persondata) og OIS/AWS (adresser og ejendomme), og leverer en fælles høj oppetid, ensartede aftaler og grænseflader og et kontaktpunkt for brugere af de fællesoffentlige grunddata.

5 Kontekst for Datafordeleren
Figuren her viser forsimplet, hvad det er, Datafordeleren skal bruges til: Sagsbehandlernes systemer, selvbetjeningsløsninger og andre systemer vil kunne foretage opslag i Datafordeleren. Datafordeleren forsyner på den måde de forskellige systemer med de efterspurgte data – på en måde, der er ensartet og sikker. Nederst i billedet ses de dataområder, der skal forbedres, og som skal forsyne Datafordeleren med de korrekte data.

6 Her er en anden nåde at illustrere den fremtidige brug af Datafordeleren.
Her er det de forskellige områder af den offentlige administration, der trækker data fra Datafordeleren. Disse data vedligeholdes af de myndigheder, der er ansvarlige for dem.

7 Principper for Datafordeleren
Alle grunddata distribueres via Datafordeleren, og Datafordeleren kan også anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata. Opdatering af grunddata sker fortsat gennem registermyndighedens grænseflader. Registermyndigheden skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet. Eksisterende dataansvar er uændret, og registermyndighederne sikrer udviklingen af specifikationer af tjenester til udstilling på Datafordeleren. Tværgående databeskrivelser udarbejdes i samarbejde af de relevante registermyndigheder. Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både offentlige og private brugere. Datafordeleren giver adgang til grunddata via standardiserede aftaler. Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger. Datafordeleren opbevarer og distribuerer grunddata i henhold til gældende lov.

8 Milepæle 2015: Ejendoms- og adressedata, geografiske og matrikulære data indgår i Datafordeleren i løbet af 2015 2016: Person- og virksomhedsdata vil indgå i 2016 I slutningen af 2016 skal alle grunddata være på plads i Datafordeleren.


Download ppt "Datafordeleren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google