Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktik i 07 læreruddannelsen Niels Grønbæk Nielsen 24.04.2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktik i 07 læreruddannelsen Niels Grønbæk Nielsen 24.04.2009."— Præsentationens transcript:

1 Praktik i 07 læreruddannelsen Niels Grønbæk Nielsen 24.04.2009

2 Praktik som ”at kunne virke i praksis” Praktik som ”at kunne undersøge og udvikle praksis Praktiklærerens rolle De studerendes roller Vejledning må forstås på en ny måde – som undersøgelse

3 1. Praktik 1.1. Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning for uddannelsens professionsrettede karakter, og faget har dermed den sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer. Dels praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling. Faget har derfor fokus på forholdet mellem praktiske og teoretiske erfaringsdannelser som forudsætning for den studerendes egen almene lærerfaglige læring og udvikling.

4 1.2. Mål Målet er, at den studerende opnår kompetence til at a) planlægge, gennemføre og begrunde undervisning, herunder træffe beslutning om formåls-tjenlige undervisnings-, arbejds- og organisationsformer med inddragelse af it, b) beskrive elevforudsætninger for såvel enkelte elever som for grupper af elever, c) lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab i et demokratisk perspektiv, d) planlægge i langsigtede og kortsigtede perspektiver, herunder planlægge i vekselvirkning mellem enkeltfaglige forløb og forløb i tværgående emner og problemstillinger i samarbejde med kolleger og elever, e) evaluere elevernes læring med anvendelse af formålstjenlige evalueringsmetoder, f) samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner, g) observere, beskrive og dokumentere undervisning og andre processer i skolen, og at h) analysere undervisning og læring med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden. VIRKE UNDERSØGE

5 Hvad er en lærer? (bekendtgørelsens optik) Teoretisk og praktisk funderet Kan indsamle, analysere, systematisere, udvælge og formidle viden Samarbejde Planlægge evaluere, udvikle og udføre undervisning Begrunde undervisning og læreropgaver Skolen – faget – samfundet – eleven Har praktiske og analytiske kompetencer, der virker samtidigt

6 Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Bek.: 684 AF 28/06/2008

7 LOV nr 207 af 31/03/2008: Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 3. Professionsbacheloruddannelser skal give de uddannede viden om og forståelse af fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere og vurdere problemstillinger. Uddannelserne skal endvidere skabe grundlag for selvstændig refleksion over fagområdernes sammenhæng med udviklingsbaseret viden og erhvervsfunktioner. Stk. 2. Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal endvidere kvalificere til relevant videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

8 Det gamle vejledingsbegreb Jeg holder min egen praksis ude; de skal selv komme på muligheder, jeg stiller støttespørgsmål og forhindrer på den måde mig selv i at være foreskrivende. Det handler om at forstyrre de studerende, være spørgende og stille konkrete spørgsmål, for ellers kan vi tale i dagevis om løsninger på hinandens problemer. (Praktiklærer, 2006).

9 Det nye observere, beskrive og dokumentere Analysere med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden.

10

11 Hvordan udarbejdes læseforståelse og hvordan evalueres den bedst i en 2. klasse? Hvilken betydning har undervisningsplaner for danskundervisning? Hvilken betydning har en meget tydelig undervisningsdifferentiering i forbindelse med læsning for det sociale samspil i klassen? Hvordan skal balancen mellem saglige problemstillinger og de danskfaglige mål være? Hvordan kan man stille danskfaglige opgaver, så de forudsætter samarbejde? Problemformuleringsudkast

12

13 Konklusion Praktik som ”at kunne virke i praksis” Praktik som ”at kunne undersøge og udvikle praksis Praktiklærerens rolle De studerendes roller Vejledning må forstås på en ny måde – som undersøgelse


Download ppt "Praktik i 07 læreruddannelsen Niels Grønbæk Nielsen 24.04.2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google