Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det moderne Gennembrud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det moderne Gennembrud"— Præsentationens transcript:

1 Det moderne Gennembrud
En introduktion til perioden

2 Det Moderne Gennembrud
- dets kendteste forfatter Viggo Stuckenberg Henrik Pontoppidan Herman Bang Georg Brandes Sophus Claussen J. P. Jacobsen Amalie Skram Johannes Jørgensen

3 Det moderne gennembrud 1870 – 90
Krav til den nye kunst og litteratur: Sæt problemer under debat Sæt spørgsmålstegn ved de gamle værdier Virkelighedsnær og samtidsorienteret litteratur Georg Brandes holder foredrag og gør op med romantikken

4 Sæt problemer under debat
Billedet satte ét af mange kvindeproblematikker til debat Mange piger ( her en tjenestepige) blev gravide uden for ægteskab. Uden ægtemand var pigen og barnet dømt til offentlig skam og en elendig tilværelse Mange piger valgte at tage det nyfødte barns liv Den latinske titel betyder: ”Den højeste ret, den største uretfærdighed” Amalie Skram beskriver problematikken i Karens Jul. En politibetjent opdager juleaften en pige siddende i et skur: Det var et barnehoved, som diede hendes magre Bryst…Hun rystede af Kulde fra øverst til nederst.. Erik Henningsen, Summum jus, summa injuria. Barnemordet 1886

5 Sæt spørgsmålstegn ved de gamle værdier
Det borgerlige ægteskab, der var baseret på dobbeltmoral, stod for skud i mange bøger Den åbenlyse beskrivelse af prostitution i mange bøger var en torn i øjet på det pæne borgerskab Flere af disse bøger blev censureret, og forfatterne trukket igennem langvarige retssager Hans Jægers bog Albertine 1885 beskriver en ung og uskyldig piges vej ned i prostitution Christian Krogh Albertine i politilægens venteværelse 1886

6 Virkelighedsnær og samtidsorienteret litteratur
Nye sider af virkeligheden – nu også det slidsomme arbejdsliv – bliver afbildet i kunst og litteratur Henrik Pontoppidan beskriver i mange bøger fattigfolks slidsomme liv : Hun havde forhen været en skikkelig og stræbsom kone, der efter sin mands død havde ernæret sig selv og mange børn ved redeligt arbejde i roe- og kartoffelmarkerne og overhovedet overalt, hvor man havde brug for en bred ryg og et par rappe næver ( citat fra Nådsensbrød 1887 af Pontoppidan) P.S. Krøyer Italienske hattemagere 1880

7 Samfundsmæssige ændringer bag Det moderne Gennembrud
Industrialiseringen begynder at slå igennem Erhvervsforholdene ændres Befolkningsvandring fra land til by København bliver storby

8 Baggrunden for Brandes kritiske opgør med romantikken
Darwinismen – Mennesket stammer fra aberne Religionskritik – Gud er død Marxismen – Klassesamfundet undertrykker

9 Darwinismen Mennesket er et stykke natur og underlagt arv og miljø
Mennesket er ligesom dyrene styret af drifter J. P. Jacobsen beskriver den unge pige, som var hun et stykke natur: De menneskelæber, som åndede denne Luft, var svulmende og friske, det Barn var ung og spæd. Foden var spæd, Midjen smal, Væksten slank…. Illustration til Arternes oprindelse 1859 af Charles Darwin

10 Religionskritik Det guddommelige verdensbillede krakelerer
Gud er udtryk for menneskets egne drømme og forhåbninger Vi digter en Gud, fordi vi selv er svage J. P. Jacobsen lader sin hovedperson Jens Lyhne 1880 udtale følgende: Fatter De da ikke, at den Dag, Menneskeheden fri kan juble: der er ingen Gud, den Dag skabes der som med et Trylleslag ny Himmel og Jord. Først da bliver Himlen det fri, uendelige Rum, i stedet for et truende Spejdeøje Brendekilde En landevej 1893 Der er ingen trøst at hente i kirken, der ligger på den anden side af vejen.

11 Marxismen Klassekampen (arbejderklassen mod borgerskabet) er drivkraften i samfundsudviklingen Det borgerlige samfund vil blive væltet, og arbejderne komme til magten Holger Drachmann beskrev i et digt Engelske socialister 1872 hvordan revolutionen vil brede sig: De rive ham med sig, og han tager Ordet Derinde bag Skjænken oppe på Bordet: Mod Kirke og Stat og Guldtyrraniet

12 Sædelighedsfejden i Det moderne Gennembrud
Hed debat om kønsroller og seksualmoral: Handskemoralen – både mænd og kvinder skal være afholdende før ægteskabet. Al anden seksualudfoldelse vil true individets medfødte etiske kvaliteter og derved kulturens videreførelse sagt af Bjørnson. Dobbeltmoralen – status quo. Får de ligeret på dette område, vil kvinderne også have det på andre områder, holdning understøttet af samfundets ledende lag, borgerskabet Den radikale og frigjorte moral – går ind for begge køns ret til et frit kønsliv før ægteskabet. Seksuel afholdenhed er skadelig ikke blot for sjælen, men også for legemet, holdning delt af Brandes samt radikale forfattere Amalie Skram og de radikale kvinder – forkaster de andre positioner og går ind for forhold baseret på ligeberettigelse og åbenhed

13 Sædelighedsdebatten og Amalie Skram
Amalie Skrams bøgers satte gang i sædelighedsdebatten: Du sværmer da vel aldrig for den frie Kærlighed – Nej, vel gjør jeg ej, - men jeg sværmer heller ikke for den tvungne med de tvungne Kjærlighedspligter ( Citat fra Constance Ring 1885) J.F.Willumsen Ægteskab 1886

14 Impressionismen og Herman Bang
Fremstillet skuespil Mange replikker og afbrudte dialoger, dækket direkte tale ( hvem siger hvad?) Han viser frem for at fortælle Afsnittene er scener Løs/flimrende komposition En medias res Ingen udtømmende beskrivelser, men glimt Korte, sideordnede sætninger Anders Zorn, dansk impressionist

15 Det Moderne Gennembrud
Hvad fik vi ud af det: Naturalismen (Darwin, arv og miljø) – J. P. Jacobsen Kritisk realisme – Henrik Pontoppidan, Henrik Ibsen Kvindebevægelsen – Amalie Skram Impressionismen I litteraturen eksempelvis Herman Bang (de stille eksistenser og excentrikeren) I kunsten f. eks. Skagensmalerne


Download ppt "Det moderne Gennembrud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google