Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Interessenthåndtering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Interessenthåndtering"— Præsentationens transcript:

1 Interessenthåndtering
Værktøjets formål Fremgangsmåde og brug Formålet med interessentanalysen er at kvalitetssikre målene ved at analysere, hvem der vil blive berørt af leverancerne, hvem der vil have indflydelse på at opfylde succeskriterierne, og hvem der vil være nødvendige at involvere i projektarbejdet. Interessentanalysen vil give input til nye mål, kommunikationsplan, risikoanalyse og projektorganisation. Identifikation af projektets interessenter: Hvem vil blive involveret i projektet – eller blive berørt af projektets resultat? Brug brainstorming! Kortlægning af interessenterne: Prioriter interessenterne ud fra holdning og vigtighed for at lykkes med projektet. Analyser og beskriv hver interessent (fordele, ulemper, konflikter). Overvej potentielle interessekonflikter. Fastlæg, hvordan interessenter og mulige konflikter skal håndteres: Hvordan vil interessenterne være involveret i projektet? Er det nødvendigt at korrigere eller tilføje mål? Hvilken fremgangsmåde for interessenthåndtering skal vælges? Hvordan vil informations-/kommunikationsplanen blive påvirket? Husk at… …forudse og planlægge modstand (dit interessentkort vil give dig en formodning om, hvor du antagelig kommer til at møde modstand og hvorfor). …overføre de definerede handlinger til planen! Pas på… …foranderligheden i interessentkortet. Kortet er et øjebliksbillede, som ændrer sig, efterhånden som handlingerne udføres. …den tid, der skal til for at håndtere interessenterne. Tilbage

2 Interessenthåndtering
Vigtighed for projektet Holdning til projektet Meget høj Meget lav Negativ Positiv Nr. Interessent Relation til projektet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 1 6 7 8 3 5 2

3 Interessenthåndtering
+ Fordele ÷ Ulemper Handlinger Ansvar Deadline


Download ppt "Interessenthåndtering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google