Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye metoder i misbrugsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye metoder i misbrugsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Nye metoder i misbrugsbehandling
Anette Søgaard Nielsen Områdechef, Odense Kommune Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed.

2 Thomas Fuglsang skrev:
Vil du give et overblik over de ”nye” metoder, som har fundet fodfæste bl.a. kognitiv terapi, motivational interviewing og team-arbejde. Hvad er modeluner, og findes der universalværktøjer i behandlingen af misbrugere……

3 Hvad er behandling? Ordet behandling betyder at arbejde med, at håndtere eller at udvise en vis adfærd. (ordbog over det danske sprog) En behandlingsindsats er således en målrettet, struktureret indsats med henblik på at afhjælpe en lidelse eller et symptombillede…

4 Elementer i god behandling
Der er en serie af elementer i god alkoholbehandling. Jeg vil gennemgå og diskutere en del af dem her.

5 Universalredskaber, når man skal understøtte ændringsprocesser?

6 Elementer i god behandling
Der er en serie af elementer i god alkoholbehandling. Jeg vil gennemgå og diskutere en del af dem her.

7 Alliancen mellem patient og behandler
Behandlerfaktorer, der påvirker alliancen forventning til patienten tiltro til indsatsen Empati og ægte interesse faglighed og professionalisme (herunder placering af ansvaret for eget liv hos patienten selv) Af mange udråbt ttil at være det aller væsentligste aspekt. Behandlerfaktorer: Jfr Pettersons artikel om forventningseffekt. Undersøgelserne i New ;Mexico, der fandt den klare korrelation mellem konfrontation og fortsat drikkeri. Empati som den væsentligste behandlerfaktor. Patientfaktorer: Patienter har erfaringer med i begagen, som det er vigtigt at høre om…. Tidligere var behandlingpræget af, ’nu er du her igen’, vi gentager det én gang til. Beslutninger om fortsættelse eller afbrydelse giver mening i patientens kontekst. Undersøge, hvilke forestillinger, patienten har – både om hvordan han drikker og hvad behandling er for noget Husk: Modstand medfører manglende effekt, så hvis der dukker modstand om, så må behandleren agere i forhold til den. ’Gå med modstanden’.

8 Behandlerfaktorer: At skabe en god alliance
Opføre sig ordentligt og respekterende, ærligt og troværdigt Undgå at overtage behandlingsforløbet spørge om lov….. Balancere mellem at være empatisk og guide Holde fokus Misbruget i centrum. Agere professionelt Overblik og dokumentation Væsentligt for behandling: opføre sig ordentligt, ja, respekterende. Undgå at fjerne ansvaret fra patienten. Balancere mellem at være empatisk eller styrende. Det måske allersværeste. Opføre sig ærligt og troværdigt.

9 Elementer i god behandling
Behandlingsmetoder

10 Indholdet i specifikke, evidensbaserede behandlingsmetoder:
Redskaber til agere anderledes end vanligt i situationer, hvor der ellers ville være drukket eller taget stoffer Redskaber til at håndtere trang Oplevelsen af fremskridt Inddragelse af pårørende Samarbejde med relevante instanser Overtage ansvaret for eget liv (ikke ha’ det bedre, men lære at ta’ det bedre) (Farmakologisk behandling i kombination med den psykosociale indsats)

11 Debatten handler ofte om:
Er der en behandlingsmetode, der er bedre end andre? Har metoderne overhovedet betydning, - eller er det bare et spørgsmål om kvaliteten af alliancen mellem patient og behandler?

12 Forandringscirklen ( Prochaska og DiClemente)
Forberedelse og Beslutning Overvejelse / Ambivalens Handling Tilbagefald Førovervejelse Vedligeholdelse

13 Hvad gør man?

14 Motivational Interviewing:
Motivational Interviewing er en samarbejdsorienteret, personcentreret variation af guidning med henblik på at uddrage og styrke motivation til ændring. MI er en stil. MI har et særligt fokus. Mi har et bestemt formål. Mi er patient-centreret og respekterer autonomi.. MI anvender specifikke færdigheder MI er målorienteret.. Mi har opmærksomhed på særlige former for ’tale’ og udsagn. MI er let og kortvarig. MI kan tilpasses. MI kan læres

15 Kognitiv adfærdsterapi
Er en samarbejdsbaseret behandlingsform Antager, at der er en sammenhæng mellem tanker, følelser og handlinger Antager, at hvis der sker ændring et sted, medfører det ændringer andre steder. Indebærer træning i alternative handlemønstre eller tankemønstre, så man ophører med at reagere på autopilot, men i stedet bliver i stand til at reagere mere rationelt og hensigtsmæssigt.

16 Mi og kognitiv behandling
MI anvender lytteteknikker og kommunikationsteknikker, der øger sandsynligheden for etablering af god alliance mellem patient og behandler Kognitiv behandling bygger på samarbejdet mellem patient og behandler Mi og Kognitiv behandling bygger på respekt for patientens autonomi MI og kognitiv behandling giver samtidig mulighed for at synliggøre behandlerens faglige ressourcer og viden på en anvendelsesorienteret måde

17 Elementer i god behandling
Der er en serie af elementer i god alkoholbehandling. Jeg vil gennemgå og diskutere en del af dem her.

18 Teambaseret behandling
Mindsker sårbarheden ved én enkelt kontaktperson Øger sandsynligheden for at der kan skabes en god alliance til en behandler Indbyder i sig selv til social færdighedstræning og løbende testning Styrker professionalismen i behandlingen Giver patienten adgang til en flerfaglighed

19 At arbejde i team – set fra personalesynspunkt:
Giver bredere skuldre Giver mulighed for sparring, deling og faglig udvikling Forebygger udbrændthed Giver mulighed for at holde fri når man har fri Fjerner oplevelsen af ensomhed i behandlingsarbejdet Giver mulighed for at byde ind med det, man er god til – og mulighed for at trække på det, andre er gode til.

20


Download ppt "Nye metoder i misbrugsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google