Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formatændringer / praksisændringer 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formatændringer / praksisændringer 2009"— Præsentationens transcript:

1 Formatændringer / praksisændringer 2009
FABITA-temadag – Middelfart – v. Hanne Hørl Hansen

2 Typer af formatændringer 2009
Ændringer aht. tilpasning i forhold til MARC21 Ny udvikling af danMARC2 på baggrund af forslag Rettelser

3 Procedure Vedtagelse i Bibliografisk Råd, der har en rådgivende funktion i forhold til Styrelsen for Bibliotek og Medier Udmelding på kat-format-nyt-listen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Hovedregel: Systemleverandørene har herefter 3 mdr. til at implementere ændringerne, før DBC tager dem i brug. Fra DBC’s side informeres og kommunikeres i denne periode bl.a. via systemleverandørbloggen og Bibliografisk Nyt

4 Større ændringer DBC har taget i brug i egne poster - 008
Kode for skøn- og faglitteratur: 008 *d x : Skønlitteratur  008 *d y : Faglitteratur Tildeles: både til enkeltstående poster, hovedposter og artikelposter. materialetyperne tekst (009 *a a) og lydoptagelser (009 *a r) uanset fysisk medie  ikke materialetyperne: musikalier, musikoptagelser, faste billeder, levende billeder, kartografi, elektronisk materiale og genstande  Sammensatte materialer kodes ikke, hvis én af de friholdte materialetyper indgår i kodningen Helt uklassificeret materiale eller materialer undervejs i proces (indhold i 652 Uden klassemærke eller NY TITEL) vil ikke indeholde koden. 

5 Større ændringer DBC har taget i brug i egne poster - 008
Når disse kriterier er opfyldt kodes: For skønlitteratur (x) på materialer med: sk i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o DK5 i intervallet i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o Materiale der ikke falder ind under de ovenstående punkter er faglitteratur (y). Koderne vil blive tilføjet på nye poster og når vi retter gamle poster.

6 KOMMENDE ændringer i 008 – niveaukodning sagen er undervejs i BIR
Nyt gentageligt delfelt x med kode for niveau: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau (dvs. både uddannelsesforløbet og den efterfølgende profession) 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau 07 Udenfor kategori/valgt ikke vurderet 99 Default hvis koden mangler

7 Større ændringer DBC har taget i brug i egne poster - 042
Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad *a 33 *2 lix *b Ml 12,2 + Lo 20,6 *a 11 *2 let Har betydning for vis-formater – udskrift som note Lix: … eller Let-tal: …. Mangler *2 underforstås Lix (alle gamle poster) DBC inddaterer det på nye poster, hvis vi har tallet til rådighed

8 Større ændringer DBC har taget i brug i egne poster - 242
Felt 242 Oversat titel - hovedtitel Tidligere praksis: felt 512-note. DBC vil typisk bruge feltet ved titler i Grønlandsk bogfortegnelse og ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet. Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel: Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges dog fortsat: *i Dansk titel: *t <titlen>

9 Større ændringer DBC har taget i brug i egne poster - 520
Nye delfelter: *n faust anvendt i nationalbibliografien *r ISBN Før *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b  / af *e Jytte Heje Mikkelsen. Kbh. : GadJura, sider Nu *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b 1995 *n *r  Fordele: noten fremtræder mere enkel i slutbrugerkataloger bibliotekerne kan i forbindelse med materialevalg udnytte oplysningen om faustnummer eller ISBN elektronisk. Indført ved katalogisering af nye udgaver 

10 Praksisændring – målgrupper
Principændring  Fra restriktiv brug (”hvis det i øvrigt ikke fremgår af titel eller …”) Bred brug af målgruppeemneord Fra spredning i formatet i noter (517), materialvalgsnoten (991) og målgruppeemneord (666 *u) Mere samling i 666 *u

11 Praksisændring - målgrupper
- Opstramning og oprydning mht. hvad vi kalder uddannelserne (se: Vær opmærksom på ændringen: Før: *a Fra 11 år Nu: *u for år

12 Praksisændring - målgrupper
*u for år (Formen valgt aht. inddatering og fremvisning fremfor 666 *u for 11 år, 666 *u for 12 år, 666 *u for 13 år) Formen giver mulighed for at manipulere med data i søgeregistre for år kan oplægges som: 11 år, 12 år, 13 år I modsætning til: Fra 11 år - hvor ”slutår” mangler

13 Største ændring – indførelse af funktionskoder

14 Funktionskoder – hvad er det?
En persons funktion (fx forfatter, oversætter, illustrator) angives med koder i stedet for citation fra titelbladet Før *a Lydon *h Christine *a 10 år tyndere *c få en slank og fast krop på 6 uger! *e Christine Lydon *f oversætter: Signe Lyng Efter *a Lydon *h Christine *4 aut *a 10 år tyndere *c få en slank og fast krop på 6 uger! *o Signe Lyng *4 trl

15 Funktionskoder Hvorfor? – bl.a.
Citation ikke længere så afgørende, når der er billede af dokumentet eller dokumentet er et klik væk. Funktionskoderne kan understøtte flere differentierede registre Biblioteksverdens krav om citation fra bestemte kilder kan være en hæmsko i evt. genbrugssamarbejde med verden udenfor bibliotekerne Overordnet: Fra observerende til formidlende Koderne fandtes allerede i MARC21 – og modellen var med i det første udkast til RDA

16 Funktionskoder – katalogiseringsreglerne
1.1F Ophavsangivelser 1.1F1 Ophavsangivelser på fremtrædende plads i materialet gengives i den form, hvori de forekommer. Ved ophav forstås personer eller korporationer, der helt eller delvis er ansvarlige for tilvejebringelsen eller tilblivelsen af det intellektuelle eller kunstneriske indhold i materialet. Personer med rent tekniske funktioner betragtes således ikke som ophav. Ny regel tilføjet og det er den vi følger på bogområdet, lydbogsområdet og ved tekster på nettet (netpublikationer): 1.1F1a Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion. Listen over koder til angivelse af ophavets funktion findes i danMARC2  Bilag J - Funktionskoder for ophav.

17 Tommelfingerregel + liste over funktionskoder
Før: 245 e og 250 c  245 f og 250 d  ”… et al.” Nu: 100/700/710 *4 720 *o *4 *g1 Funktionskoderne fremgår af danMARC2 –bilag J MARC21-koder: 3-tegn(eks. aut) – Danske koder: 5 tegn (eks. dkmed)

18 danMARC2’s Bilag J

19 Et par eksempler – alm. billedbog
Før: 100 00 *a Moost *h Nele 241 00 *a Alles Rabenstark! 245 00 *a Den ¤tapre ridder Ravnehjerte! *b eller slå, til mælketænderne ryger ud? *e tekst: Nele Moost *e tegninger: Annet Rudolph *f på dansk ved Vibeke Sandberg 700 00 *a Rudolph *h Annet Efter: 100 00 *a Moost *h Nele *4 aut 245 00 *a Den ¤tapre ridder Ravnehjerte! *b eller slå, til mælketænderne ryger ud? …   700 00 *a Rudolph *h Annet *4 drm 720 00 *o Vibeke Sandberg *4 trl

20 Et par eksempler – samme person har flere funktioner
Før: 100 00 *a Scarry *h Richard 241 00 *a Richard Scarry's Hurray for Hucle - many things 245 00 *a Lær nye ord *e [tekst og illustrationer] Richard Scarry *f på dansk ved Litten Hansen *f ide Marianne Lehmann Efter: 100 00 *a Scarry *h Richard *4 aut *4 ill 245 00 *a Lær nye ord 720 00 *o Litten Hansen *4 trl 720 00 *o Marianne Lehmann *4 ccp

21 Et par eksempler – dansk bearbejdet fagbog
Før: 100 00 *a Dimery *h Robert 241 00 *a 1001 albums you must… 245 00 *a 1001 album du skal høre før du dør *e Robert Dimery *f redaktion: Tristan de Lancey ... [et al.] *e dansk bearbejdelse ...: Jan Sneum *f redaktør: Jesper Groftved *f oversættere: Per Reinholdt Nielsen og Jesper Groftved *a Sneum *h Jan Efter: 100 00 *a Dimery *h Robert *4 aut 241 00 *a 1001 albums you must … 245 00 *a 1001 album du skal høre før du dør *a Sneum *h Jan *4 dkbea *o Tristan de Lancey*4 edt *g 1 *o Per Reinholdt Nielsen *4 trl *o Jesper Groftved *4 trl

22 Tid til et par små opgaver!
Udform felt 100, 245, 700 og 720 på de udleverede kopier

23 Baronessen … … 100 00 *a Fleming *h Caroline *4 aut
*a Baronessen går i køkkenet *o Marianne Hald *4 edt *o Henriette Mørk *4 ill *o Peter Kam *4 pht *o Henrik Bülow *4 pht

24 Baronessen …Præsentation
Hvis formateret på gammeldags vis: Caroline Flemming: Baronessen går i køkkenet / Caroline Flemming ; redaktør: Marianne Hald ; illustrationer: Henriette Mørk ; madfotos: Peter Kam ; fotos af Caroline Flemming: Henrik Bülow Formateret med funktionskoder og valgt udskrevet i en ISBD-lignende form – der tages udgangspunkt i funktionskoderne: Caroline Flemming: Baronessen går i køkkenet / forfatter: Caroline Flemming ; redaktør: Marianne Hald ; illustrator: Henriette Mørk ; fotografer: Peter Kam, Henrik Bülow Formateret med funktionskoder og valgt udskrevet i formen: Caroline Flemming Baronessen går i køkkenet Redaktør: Marianne Hald Illustrator: Henriette Mørk Fotografer: Peter Kam, Henrik Bülow

25 Dyspepsi *a Dyspepsi *c udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal *a Jarbøl *h Dorte Ejg *4 aut *g 1 Præsentation hvis formateret på gammeldags vis: Dyspepsi : udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal / arbejdsgruppens medlemmer Dorte Jarbøl … [et al.] Ny formatering – ISBD-visning: Dyspepsi : udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal / forfatter: Dorte Ejg Jarbøl … [et al.]

26 Turen går til Prag 100 00 *a Kragh-Jacobsen *h Hans *4 aut
*a Turen går til Prag *o Majse Aymo *4 edt *o Thomas Linder Brox *4 oth *o Ulla Britze *4 ctg

27 Flere eksempler - samme person – flere primære og sekundære funktioner
Før: *a Tøjner *h Vibeke *a Stedløs *e [værker:]  Vibeke Tøjner *f redaktion:   Ove Mogensen og Vibeke Tøjner *e tekst: Henrik Wivel og Synne Rifbjerg *f oversættelse: Norbert Weber *f fotos: Hans Ole   Madsen *a Wivel *h Henrik *a Rifbjerg *h Synne Efter: *a Tøjner *h Vibeke *4 art *4 edt *a Stedløs *a Wivel *h Henrik *4 aut *a Rifbjerg *h Synne *4 aut *o Ove Mogensen *4 edt *o Norbert Weber *4 trl *o Hans Ole Madsen *4 pht

28 … men hvis ”et al.” knytter sig til en af funktionerne
Før: *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) *e af Sven Erik Nordenbo ... [et al.] *f redaktion ved Sven Erik Nordenbo *a Nordenbo *h Sven Erik Efter *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) *a Nordenbo *h Sven Erik *4 aut *g1 720 00 *o Sven Erik  Nordenbo *4 edt

29 Blanding af korporationer/personer som ophav
Før: 245 *a Mere end almindelig hensyntagen? *c borgere med psykiske lidelser, en udfordring for arbejdsmarkedet *c undersøgelsesrapport *e udarbejdet af Konsulentkompagniet *e v. Pernille Jensen, Bjørn Christensen og Merete Dobusz 700 *a Jensen *h Pernille *c f. 1957 700 *a Christensen *h Bjørn *c f. 1942 700 *a Dobusz *h Merete 710 *a Konsulentkompagniet Efter: 245 *a Mere end almindelig hensyntagen? *c borgere med psykiske lidelser, en udfordring for arbejdsmarkedet *c undersøgelsesrapport 700 *a Jensen *h Pernille *c f *4 aut 700 *a Christensen *h Bjørn *c f *4 aut 700 *a Dobusz *h Merete *4 aut 710 *a Konsulentkompagniet *4 aut

30 Biografier - selvbiografier
Typen, hvor kendte mennesker fortæller om deres liv i samarbejde med en anden person (sportsstjerner, politikere, skuespillere mv.) Funktionskoder eller ej – denne type har altid været vanskelige – valg mellem 100/700

31 Biografi - selvbiografi
Egentlige interviewbøger med spørgsmål/svar (reglernes 1. del, §14 Interviewere, referenter og refererede personer, type 1) Materialet SKAL være præsenteret som et referat – derfor relativ sjælden Koderne ivr (interviewer) og ive (interviewede) anvendes

32 Biografi - selvbiografi
Virkelige og nominelle ophav. Materiale skrevet af en person for en anden Materialet SKAL være præsenteret som sådan (f.eks. ordlyden fortalt til) (reglernes 1. del, §15 Virkelige og nominelle ophav) Hvis et af ophavene ved præsentationen fremtræder som hovedansvarligt ophav, får vedkommende koden aut – en ikke-hovedansvarlig får koden dkmed

33 Biografi - selvbiografi
Er der tale om, at den/de biograferede er præsenteret som værende med inde over? (= mængdemæssigt de fleste) Materiale med delt ansvarlighed (Reglernes 1. del, §3) Vi respekterer præsentationen højt Hovedansvarlig – øvrige ansvarlige (3A) - hvis den kendte er præsenteret som hovedforfatter respekteres dette. Den kendte får da koden aut (felt 100) og formidleren får koden dkmed (felt 700) hvis der lagt vægt på formidlerens rolle respekteres dette og formidleren får koden aut (felt 100) og den biograferede får koden dkmed (felt 700)

34 Biografi - selvbiografi
Delt ansvarlighed fortsat… hvis der er tvivl om, om den kendte er tillagt hovedansvaret, fordi den kendtes navn indgår i titlen eller er lig titlen ses på præsentationen i øvrigt – ryg, kolofon, omslagstekst mv., er bogen skrevet i ”jeg”-form? Hvis et hovedansvar ikke kan placeres udfra ovenstående er der tale om: Delt ansvarlighed – ligestillet ansvar (3B) begge får koden aut (felt 700) … MEN DENNE TYPE BLIVER ALDRIG NEMME!

35 Et par eksempler

36 Et par eksempler

37 Bidragydere Ved samlingsværker (008 *ts) anvendes koden ctb for bidragydere Ved monografier (008 *tm) anvendes koden dkmed for bidragydere (kan evt. ændre sig når koden dktek -forfatter til tekst i mindre dele indføres, men ingen aktuelle planer pt.)

38 Kunstbøger (gruppe 72) Kunstmalere m.fl. får koden art
Billedhuggere får koden scl Tekstforfattere får pt. koden aut (Vi vil også gerne kunne bruge koden dktek = forfatter til mindre tekstdele – koden er undervejs)

39 Koden oth Uspecificeret ophav (diverse eller andet)– alt det der ville være fejlagtigt at henføre til en bestemt kode, selvom vi tolker koderne bredt. + det vi afventer nye koder for Hovedprincippet er, at koden oth ikke må bruges for en primær ophavsfunktion. Hvis vi i nogle tilfælde bliver nødt til det, er det enten fordi funktionen er ekstrem sjælden eller fordi vi skal have en ny kode indført.

40 Problembørn

41 Det der står er Ender som: 700 00 *å 1 *a Bülow-Olsen *h Lena *4 aut
… Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup Billedbeskrivelser: Anne Sofie Aabenhus og Mette Klinkby Berndsen Filmudvalg og forslag til arbejde med film: Judith og Ulrich Breuning Uddybende læsninger af litteratur: Karen Lise Søndergaard Brandt Forfatterportræt, Bodil Bredsdorff: Eiler Jensen Vejledning til d’dansk Læseforståelse A og facit: Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia Svidén Ender som: *å 1 *a Bülow-Olsen *h Lena *4 aut *å 2 *a Harms *h Susanne Kjær *4 aut *h Vibeke *4 aut *4 oth *g 1 [uspecificerede specialafsnit registreres samlet – kun 720 på det førstnævnte ophav]

42 Opsamling - Funktionskoder
Som sagt tidligere var argumenterne for indførelsen af funktionskodning: Citation ikke længere så afgørende, når der er billede af dokumentet eller dokumentet er et klik væk. Funktionskoderne kan understøtte flere differentierede registre Biblioteksverdens krav om citation fra bestemte kilder kan være en hæmsko i evt. genbrugssamarbejde med verden udenfor bibliotekerne Overordnet: Fra observerende til formidlende Koderne fandtes allerede i MARC21 – og modellen var med i det første udkast til RDA

43 Funktionskoder – hvad mister man?
I vurderingen af forslaget indgik bl.a. følgende: ”Affotograferingen” i beskrivelsen af de centrale kilder Man kan ikke styre rækkefølgen af ophavsoplysninger Man kan ikke skelne mellem konstruerede oplysninger og hvad der har fremgået af materialet (eks. tidligere [tegninger]) Forskellig translitteration af f.eks. et russisk navn fra forlagets side contra vores standard for translitteration (Boris Yeltsin contra vores Boris Eltsin - løses i noter) Sprog i ophavsangivelser: Eksempelvis ender en tysk bog med angivelse af ophavsfunktioner på dansk. Sproget vil blive knyttet til valg i fremvisningen fremfor materialets sprog Fordelene ved funktionskoder vurderet at være større i det lange løb

44 Funktionskoder – hvordan opleves det?
Det er svært for garvede katalogisatorer, at ophavsangivelserne ikke altid afspejler materialet 100% - man føler ikke, man altid får præsenteret materialet med de facetter, det selv præsenterer sig med. Omvendt: Nogle synes den nye metode er mere rationel og nyansatte finder det ikke så vanskeligt som at lære at citere (kilderækkefølge, udeladelser, tilføjelser mv.) Det er en ny rolle: Vi kan ikke længere dække os ind under forlagets præsentation men skal mere aktivt formidle den - som f.eks. vist ved biografier Indkøringsvanskeligheder – på trods af stort forarbejde dukker der stadig ophavstyper op, der kræver forslag om nye funktionskoder

45 Funktionskoder - udeståender
Der skal i formatet samles bedre op på forholdet mellem MARC21-koder og udvalget i det danske Bilag J (BIR opgave, der er identificeret) – bl.a. aht. genbrug Videreudvikling af koder og definitioner Pt. er følgende på vej: dkfig: Figurer dkfvl: Farvelægger dkmdt: Medredaktør dkmon: Mønstre dkops: Opskrifter dktek: Tekstbidrag Når koderne er udmeldt tages de i brug – de er ikke omfattet af 3-mdr. varsel til systemleverandører m.fl.

46 Tak for god ro og orden!


Download ppt "Formatændringer / praksisændringer 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google