Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beretning 2005. Medlemsstatus Nettoafgang på 33 medlemmer i 2005 Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer Primo 2006: 270 medlemmer Stigende antal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beretning 2005. Medlemsstatus Nettoafgang på 33 medlemmer i 2005 Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer Primo 2006: 270 medlemmer Stigende antal."— Præsentationens transcript:

1 Beretning 2005

2 Medlemsstatus Nettoafgang på 33 medlemmer i 2005 Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer Primo 2006: 270 medlemmer Stigende antal henvendelser om medlemskab Rekrutteringstiltag sat i gang

3 Markedsføring/PR 2005 Ståsted En handel uden overraskelser Dagblade, Søndagsavisen, radio og internet I Go’ morgen Danmark hver 14. dag i efteråret PR

4 Markedsføring 2005 Aktiviteterne medførte stor stigning i antal besøgende på www.danskeboligadvokater.dk

5 Medlemsanalyse 2005 Medlemsanalyse fra 2004 gentaget i 2005! Atter har ca. 50 % svaret! Mange gode input – en god hjælp i planlægningen!

6 Omsætningsindberetning 2005 Indberetninger fra 168 firmaer med supplerende svar: Salærstørrelsen er: Stigende: 15 Status quo: 97 Faldende: 41 Ej besvaret: 15 Markedsandelen er: Stigende: 26 Status quo: 106 Faldende: 21 Ej besvaret: 15 Der er eksempler på modsatrettede indberetninger fra samme område Den enkeltes egen markedsføring, formidlerrolle etc. kan være en del af forklaringen – men det kræver en nøjere analyse.

7 Kurser 2005 46 godkendte kurser

8 Informationer 2005 45 nyhedsmails udsendt til medlemmerne i 2005

9 Audit 2005 50 udtrukket til audit Særligt kursusdeltagelsen volder problemer på trods af de mange forskellige godkendte kurser

10 Kundetilfredshed Audit viser, at kunderne er meget tilfredse, og at medlemmerne generelt giver rigtig god rådgivning Det årlige antal klager til foreningen er begrænset til en håndfuld. Om nødvendigt griber foreningen ind og tager hånd om konkrete sager

11 DBA-dokumenter BOLIGhandelsaftalen lanceret i maj Gav meget omtale Medførte også input til ændringer Opdateret version på vej

12 Boligagenten 2005 Boligagenten blev udvidet med faktiske handelspriser og et par andre nye funktioner. Flere bruger den – men fortsat for få!

13 Deltagelse i diverse udvalgsarbejder 2005 Følgegruppen for huseftersyn Udvalget vedr. digital tinglysning Referencegruppe for boligejer.dk Følgegruppe vedr. Realdanias analyse af Forbrugernes holdninger til Huseftersynsordningen (Afsluttet) Indledende deltagelse i projekt vedr. en europæisk standard for ejendomsmæglerydelser (DBA har ligesom Advokatsamfundet trukket sig ud) Privatretsudvalget

14 www.boligejer.dk Udbudsrunde i foråret hvor DBA var med som tilbudsgiver Med i opløb, men Rambøll vandt Fortsat med i referencegruppe Formentlig aftale om samarbejde på udvalgte områder

15 Politik - 2005 Breve til Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen: Vedr. budrunder Vedr. Lov om omsætning af fast ejendom - §15 Mæglernes dobbeltroller og LOFE Berigtigelse omkring Preben Bang Henriksen Herudover indkaldt til møde i ministeriet vedr. mæglernes dobbeltroller og LOFE

16 Fremtid

17 Ståsted – fortsat fundamentet i 2006

18 Mål for foreningen At blive den mest attraktive forening for advokater, der ønsker at specialisere sig i boligskift At blive opfattet som den mest professionelle af Advokatsamfundets medlemsforeninger At blive opfattet som de mest professionelle rådgivere på boligmarkedet At opbygge størst præference på markedet At gøre det attraktivt at være medlem af DBA

19 Konceptændringer 2006 Formål at være på forkant med: Ophævelse af vinkelskriverlov Papirløs tinglysning Øget fokus på at bankrådgivere er sælgere Rentestigninger Markedsføring fra gamle og nye aktører Forventet ophævelse af det obligatoriske medlemskab af Advokatsamfundet

20 Konceptændringer 2006 Minimalskøde Obligatoriske kurser i finansieringsrådgivning Kurssikringsnotat med regneeksempler Uanset evt. ophævelse af pligtmæssigt medlemskab af Advokatsamfundet vil det fortsat være et krav, at DBA medlemmer også er medlemmer af Advokatsamfundet.

21 Markedsføring/PR 2006 Central markedsføring: Dagblade Internet PR Styrkelse af lokal markedsføring Søndagsavisen PR-klippekort Praktisk hjælp til egen annoncering via annoncesystem

22 Markedsføring/PR 2006 Brug for ekstra markedsføringsmidler for at få tilstrækkelig synlighed i et marked hvor de øvrige aktører bruger mange markedsførings- kroner!

23 Rekruttering Fortsat fokus på rekruttering: - vil give foreningen øget markedsføringskraft - meningsløst at advokater bruger energi på egne boligkoncepter, når vi (advokaterne) hellere skulle samle kræfterne om konkurrencen fra andre aktører - opfordre til at alle gør en indsats for at få gode lokale kollegaer med!

24 www.danskeboligadvokater.dk Udviklingsplaner: -Udvikling af ”Find BOLIGadvokat” -Udvikling af medlemspræsentation -Udvikling/forbedring af boligdatabase -Opstramning af indhold

25 Nye produkter Igangværende drøftelser om nyt og spændende forsikringsprodukt Løbende drøftelser med eksterne aktører på boligmarkedet omkring nye muligheder, hvor BOLIGadvokaterne kan indgå til gavn for alle parter Fokus på elektroniske løsninger, der gør overgangen til papirløs tinglysning lettere

26 Politik Fortsat fokus på at præge udviklingen gennem deltagelse i udvalgsarbejder, kontakter til relevante politikere, udvalg m.m. Fortsat tæt samarbejde med Advokatsamfundet

27 2006 Masser af udfordringer! Masser af idéer og kampgejst! Vi vil kæmpe for at bevare vores markedsandel og helst udvide den!

28 2006 Men vi behøver din hjælp: opbakning til centrale tiltag opbakning til at vi kan styrke den lokale indsats og ikke mindst at du selv gør en indsats for at blive synlig som den lokale BOLIGadvokat!


Download ppt "Beretning 2005. Medlemsstatus Nettoafgang på 33 medlemmer i 2005 Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer Primo 2006: 270 medlemmer Stigende antal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google