Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovgivningsprocessen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovgivningsprocessen"— Præsentationens transcript:

1 Lovgivningsprocessen
Lovgivningsprocessens faser Initiativfasen Forberedelsesfasen Beslutningsfasen Iværksættelsesfasen Offentliggørelse Øvelser

2 Lovgivningsprocessens faser
Den danske lovgivningsproces kan opdeles i fire faser, som alle bliver gennemgået inden en lov bliver vedtaget af Folketinget  Initiativfasen  Forberedelsesfasen  Beslutningsfasen  Iværksætningsfasen

3 Initiativfasen Alle medlemmer af Folketinget kan tage initiativ til et lovforslag. Ofte vil udarbejdelsen af et lovforslag begynde i et ministerium Interesseorganisationer og partier kan gøre opmærksom på mangler og behov for lovgivning

4 Forberedelsesfasen Inden regeringen eller Folketinget fremsætter et lovforslaget Nedsættes et udvalg af eksperter fra ministerier eller organisationer, der undersøger det område, der skal lovgives om. I udvalgets betænkning er der råd og vejledninger, til hvordan lovforslaget skal udarbejdes. Lovforslaget formuleres og fremsættes

5 Beslutningsfasen Ifølge Grundloven skal et lovforslag behandles tre gange, før det kan blive vedtaget: 1. behandling, hvor de enkelte partier markerer deres holdninger til forslaget. Efter 1. behandlingen kommer forslaget til behandling i et udvalg 2. behandling, hvor forslaget bliver drøftet mere detaljeret, og der kan fremsættes ændringsforslag. 3. behandling, hvor lovforslaget med ændringsforslag atter diskuteres og vedtages endeligt

6 Iværksættelsesfasen Når en lov er endelig vedtaget, skal den iværksættes (implementeres). Dette gøres af ministeriet på området. Ministeriets embedsmænd og eksperter udformer ud fra loven en række mere præcise regler, som nedskrives i bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

7 Offentliggørelse Når Folketinget og ministerier har vedtaget en lov eller nogle regler som følge af en ny lovgivning, skal dette offentliggøres i fx Lovtidende, Ministerialtidende og Folketingstidende. Her kan du finde de præcise love og regler eller følge arbejdet i beslutningsfasen.

8 Øvelser På websiden findes en animation og et spil, hvor du kan prøve om du kan huske lovgivningsprocessen På Folketingets webside findes en beskrivelse af de forskellige loves tilblivelse. (tryk på menu-punktet dokumenter – vælg et ministerium – vælg en lov – beskriv lovgivningsprocessen ud fra det beskrevne forløb). Vurdér evt. hvorvidt den valgte lov fraveg den generelle procedure.


Download ppt "Lovgivningsprocessen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google