Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 16. april 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 16. april 2010."— Præsentationens transcript:

1 Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 16. april 2010

2 Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 2007 indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig iværksætter og en typisk mandlig iværksætter i 2007. Statistikken bygger på data fra Danmarks Statistik. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i statistikken.

3 1. Typisk iværksætter, 2007 38 årAlder38 år Kontor (erhvervsfaglig)Uddannelse9. klasse (uden udd.) Gift eller samboendeCivilstatusGift eller samboende 1 barnAntal børn1 barn LønmodtagerStilling året førLønmodtager Private sektorSektor året førPrivate sektor 10,1 årErhvervserfaring siden 198011,5 år 34,6 %Andel med branchekendskab39,8 % 194.900 kr.Lønindkomst, gennemsnit288.800 kr. 363.300 kr.Nettoformue, gennemsnit411.300 kr.  Nettoformue dækker over, at over halvdelen af iværksætterne har gæld, jf. slide 11.8. De rige iværksættere trækker gennemsnittet op.

4 2. Iværksættere efter region, 2007  Der er langt flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, - 37 pct. af de kvindelige iværksættere etablerede virksomhed i regionen.  Andelen er også højere i Region Hovedstaden, idet der er 28 pct. kvindelige iværksættere – mod 27 pct. for hele landet. RegionMændKvinderI altMændKvinderI alt --- pct. --- Hovedstaden5.0901.9817.0717228100 Midtjylland3.1511.0914.2427426100 Nordjylland1.3144651.7797426100 Sjælland2.2188293.0477327100 Syddanmark2.6401.0143.6547228100 Hele landet14.4135.38019.7937327100

5 3. Etableringshyppighed, 2007 - iværksættere pr. 1000 indbyggere (16-66 år)  Etableringshyppigheden blandt både mænd og kvinder er højest i Region Hovedstaden. Herefter følger Region Sjælland. RegionMændKvinderI alt Hovedstaden9,13,56,3 Midtjylland7,62,75,2 Nordjylland6,72,54,7 Sjælland8,23,15,6 Syddanmark6,62,64,7 Hele landet7,83,05,4

6 4. Branchefordeling, 2007  Der er en overvægt af mænd inden for bygge/anlæg  Der er en overvægt af kvinder inden for tjenesteydelser

7 5. Top 5 brancher i 2007, detaljeret  Mænd 1.Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 2.Virksomhedsrådgivning 3.Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejds-entreprenører) 4.Restaurationsvirksomhed 5.Udlejning af egen fast ejendom  Kvinder 1.Sundhedsvæsen i øvrigt 2.Frisør- og skønhedssaloner 3.Virksomhedsrådgivning 4.Restaurations- virksomhed 5.Anden detailhandel fra specialforretninger  Ud af ca. 500 brancher er knap 18 pct. af de kvindelige iværksættere i ”Sundhedsvæsen”. Godt 7 pct. af mændene er tømrere.  Konsulentvirksomhed/rådgivning og restauration ligger højt for begge køn.

8 6. Selskabsform, 2007  Andelen af mandlige iværksættere, der starter selskaber er næsten dobbelt så stor som den kvindelige andel. Mænd Kvinder

9 7. Alder (år) ved opstart, 2007  Der er en højere andel af unge mænd (primært håndværkere), der etablerer virksomhed.  Der er lidt mindre aldersmæssig spredning på de kvindelige iværksættere.  Gennemsnitligt set er kvindelige og mandlige iværksættere dog lige gamle (38 år).

10 8. Alder og højst fuldførte uddannelse, 2007  Mænd har i højere grad en erhvervsfaglig uddannelse, kvinder i højere grad en MVU.  Blandt iværksættere er flere kvinder end mænd med uddannelse, hvis man ser bort fra 50+ årige.  En højere andel af kvindelige iværksættere har en videregående uddannelse (KVU, MVU, LVU).

11 9. Uddannelse ift. befolkningen 20-64 år, 2007  Iværksættere har i højere grad end befolkningen en uddannelse.  Særligt er der en højere andel af de kvindelige iværksættere, der har en lang videregående uddannelse ift. befolkningen

12 10. Højst fuldført uddannelse for iværksættere, 2007 - Top 10 uddannelser  Mænd 1.9. klasse 2.10. klasse 3.Tømrer 4.Automekaniker 5.Murer 6.Uden/uoplyst 7.3. g matematisk 8.Elektriker, installationsteknik 9.Klejnsmed 10.Hhx højere handelseksamen  Kvinder 1.Kontor all round 2.10. klasse 3.9. klasse 4.Frisør 5.Pædagog, prof.bach. 6.Fysioterapeut, prof.bach. 7.Psykologi, cand.psych. 8.3. g sproglig 9.Sygeplejerske, prof.bach. 10. Uden/uoplyst  Top 10 dækker ca. en tredjedel af alle iværksættere. Der er relativt mange uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

13 11.1 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Civilstatus og yngste barns alder  Hovedparten af iværksætterne er i et forhold.  De fleste kvinder har børn (ca. 58 pct.) mod godt 47 pct. af mændene.  Næsten 11 pct. af de kvindelige iværksættere er enlige mødre. Til sammenligning er under 2 pct. enlige fædre. Procent af alle kvinder/mænd Yngste barn 0-6 årYngste barn 7-17 årAndetI alt KvinderMændKvinderMændKvinderMænd Enlig4,10,36,71,318,128,328,9 Gift/samboende27,028,720,217,023,924,471,1 I alt31,129,026,818,342,052,7100,0

14 11.2 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Erhvervserfaring  En højere andel af de mandlige iværksættere – end de kvindelige – har mere end 5 år erhvervserfaring inden de etablere virksomhed. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Op til 5 års erfaring273228 Mere end 5 års erfaring736872 I alt100

15 11.3 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Branchekendskab  Mænd har i højere grad branchekendskab, men der er mange arbejdsløse/uden for arbejdsmarkedet (11 og 18 pct.). Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Branchekendskab403538 Ingen branchekendskab494749 Ukendt/uoplyst111813 I alt100

16 11.4 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Sektor  22 pct. af kvinderne var ansat i den offentlige sektor året før de etablerede egen virksomhed. Det var kun 7 pct. af mændene. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Offentlige sektor72211 Private sektor826076 Ukendt/uoplyst111813 I alt100

17 11.5 Iværksætternes udgangspunkt - før de etablerede virksomhed (november 2006) Beskæftigelse  Andelen af mandlige iværksættere, der har været i beskæftigelse året inden opstart er højere end den tilsvarende andel for kvinderne.  Ca. 11 pct. af mændene og 18 pct. af kvinderne var uden beskæftigelse året før opstart.  Mændene kommer i højere grad fra lederstillinger. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Leder211419 Lønmodtager68 Ledig364 Uden for arbejdsstyrken8129 I alt100

18 11.6 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Ledighed  Få iværksættere har haft ledighed over tre måneder.  En højere andel blandt kvinderne havde været arbejdsløse året før virksomhedsetableringen. 5 ud af 6 mænd var fuldt beskæftigede. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Ingen ledighed837280 Op til et kvart år91410 Mere end et kvart år81410 I alt100

19 11.7 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Lønindkomst  Kvinderne havde lavere løn end mænd.  En årsag er, at flere kvinder end mænd var helt uden lønindkomst (de var ledige eller udenfor arbejdsmarkedet).  Flere mandlige iværksættere havde en lønindkomst over 500.000 kr., ca. 13 pct. Det havde kun 5 pct. af kvinderne. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Under 100.000 kr.283730 100.000-199.999 kr.101611 200.000-499.999 kr.494248 500.000 kr. og derover13511 I alt100

20 11.8 Iværksætternes udgangspunkt - året inden de etablerede virksomhed (2006) Nettoformue  De fleste iværksættere (knap 51 pct.) har gæld.  Mændene har en mere spredt formuefordeling. Flere rige og fattige mænd.  Færre kvinder har stor gæld eller stor formue. Mandlige iværksættere Kvindelige iværksættere Alle iværksættere --- pct. --- Gæld større end 200.000 kr.242123 Gæld mindre end 200.000 kr.262927 0-199.999 kr.172118 200.000-499.999 kr.11 500.000 kr. og derover221921 I alt100

21 12. Anmærkninger 4. Branchefordeling, 2007  9-gruppering. Søjlerne summer til 98 pct., da 3 brancher (landbrug, energi og ukendt branche) er udeladt. 5. Top 5 brancher i 2007, detaljeret  Brancher er 4-cifrede NACE-koder, top 5 ud af 501 brancher.  ”Sundhedsvæsen i øvrigt” dækker specielt over psykologer og fysioterapeuter. 6. Selskabsform, 2007  Mindre end 1 pct. ”Andet” er udeladt.  ”Personligt ejede” er enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber. 8. Alder og højst fuldførte uddannelse, 2007 + 10. Højst fuldført uddannelse for iværksættere, 2007 - Top 10 uddannelser  ”Uden/uoplyst” dækker også over udenlandsk uddannelse. 11.3 Iværksætternes udgangspunkt - branchekendskab  Angiver hvorvidt iværksætterne har startet en virksomhed i den branche, hvor de senest var beskæftigede. Dannet på grundlag af de 2-cifrede branchekoder, der angiver 60 unikke hovedgrupper.


Download ppt "Kvindelige iværksættere – Et statistisk portræt 16. april 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google