Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsorganisationen i Danmark Årets kollektivarbejdsretlige emne: Social dumping Dansk forening for Arbejdsret den 29. maj 2012 v/Stephan Agger, LO.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsorganisationen i Danmark Årets kollektivarbejdsretlige emne: Social dumping Dansk forening for Arbejdsret den 29. maj 2012 v/Stephan Agger, LO."— Præsentationens transcript:

1 Landsorganisationen i Danmark Årets kollektivarbejdsretlige emne: Social dumping Dansk forening for Arbejdsret den 29. maj 2012 v/Stephan Agger, LO

2 Landsorganisationen i Danmark Definition og forventningsafstemning Definition fra LO’s rapport om social dumping (feb. 2011): drejer sig om unfair konkurrence på løn- og ansættelsesvilkår i EU (DK overenskomstdækning) både vandrende arbejdstagere og tjenesteydelser der skal være et grænseoverskridende moment (også udflytning af virksomheder) Forhold der er knyttet til det grænseoverskridende element og som forøger mulighed for unfair konkurrence på løn mv. altså i fokus M.a.o. Årets kollektiv-arbejdsretlige emne er bredere end netop kollektiv-arbejdsretligt.

3 Landsorganisationen i Danmark Tema 5 Problemer nuværende modtræk kommende tiltag alternative muligheder Grundlæggende Meta-problem Viden og data Men tilbagemeldingerne viser, at det største problemfelt er knyttet til tjenesteydelser leveret af udenlandske virksomheder.

4 Landsorganisationen i Danmark 1. Den danske model og skyggesiden (i dag) Udenlandske tjenesteydere er ikke overenskomstdækkede ved påbegyndelsen af opgaven. Nuværende modtræk: Fagligt arbejde – overenskomstindgåelse. IOK bilag 8, BYG 2010, Transport 2010, MF 2010. Møder med medvirken af hvervgiver bl.a. vedrørende overenskomstdækning. Udstationeringslovens § 6a – overenskomstkonvertering. RUT-register – nu med styrket kontrol. Håndhævelse af cabotageregler, så godskørselslovens krav om overenskomstmæssig aflønning ikke omgås.

5 Landsorganisationen i Danmark 2. Uigennemsigtighed i organiseringen af arbejdet Der anvendes i stigende grad underleverandører – de virksomheder, der tidligere var arbejdsgivere organiserer sig ud af dette ansvar ved at anvende underentrepriser, underleverandører, vikarbureauer og enkeltmandsvirksomheder (arme og ben). Nuværende modtræk og tendens: Medansvar: Vikarprotokollater og FV’er – OK og sol. hæftelse Underleverandørbestemmelser SBA og FV 8/12/2011 DA/LO 1992/2010 og BYG 2010 – OK-anbefaling og fagr. beh. Kommende tiltag: Håndhævelsesdirektivet - Sol. hæftelse i byg og anlæg

6 Landsorganisationen i Danmark 3. Interessefællesskab mellem LM og AG? Ofte oplever de faglige, at de udenlandske arbejdere er meget tilbageholdende. Den udsatte situation som udstationeret og de store økonomiske forskelle skaber et interessefællesskab. Det giver vanskeligheder med håndhævelsen af OK. Nuværende modtræk: Transport: OK 10/12 om udlevering af lønoplysninger. BYG 2007/10 bestemmelser om delt bevisbyrde IOK bilag 8 alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges

7 Landsorganisationen i Danmark 4. Transnationale mangler Transnational tvangsinddrivelse fungerer skidt. 40 mio. Forsøg på omgørelse af danske domme ved hjemlandets domstole Er forbindelseskontorerne forbundne? Kan man holde sig under radaren skattemæssigt? Nuværende modtræk: Særligt hurtigt fagretligt regime BYG 48-timers møder og IOK bilag 8. Hovedkonklusion: Hastighed er afgørende. Arbejdsrettens dom af 30. april 2008 Kommende tiltag: Håndhævelsesdirektivet - opstramninger af kravene til landenes samarbejde – svarfrister 2 uger - 24 timer Sort arbejde: synliggørelse – men hæftelse og digital betal.

8 Landsorganisationen i Danmark 5. Den EU-retlige usikkerhed Hvad karakteriserer en udstationeret arbejder og en udstationerende virksomhed. Afgørende, da besvarelsen i det konkrete tilfælde udstikker de EU-retlige rammer for løn og arbejdsvilkår. den fri bevægelighed for tjenesteydelser med dens grundlæggende forbud mod restriktioner eller etablering og fri bevægelighed for arbejdskraft med et grundlæggende krav om ligebehandling. Men overordentligt svært at besvare med sikkerhed og tilstrækkelig hurtighed Kommende tiltag: Håndhævelsesdirektivet kodificerer - usikkerheden

9 Landsorganisationen i Danmark Alternativer Manglende overenskomstdækning: ILO 94 – effektiv håndhævelse og maksimal udbredelse Absolut overenskomstmæssig forpligtelse til at anvende OK- dækkede underleverandører (Dansk Håndværk) Overenskomstmæssig forpligtelse til at indgå kontrakter, der muliggør overenskomstmæssig aflønning. SBA Almengøring Tværnationale mangler og uigennemsigtighed i organisering: solidarisk hæftelse Var den danske model uforandret gennem 100 år? NEJ, dens styrke er netop bl.a. tilpasningsevne.


Download ppt "Landsorganisationen i Danmark Årets kollektivarbejdsretlige emne: Social dumping Dansk forening for Arbejdsret den 29. maj 2012 v/Stephan Agger, LO."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google