Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ERFA GAFFELTRUCK 2010. TURs STRATEGI 2011-2012 ERFA GAFFELTRUCK 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ERFA GAFFELTRUCK 2010. TURs STRATEGI 2011-2012 ERFA GAFFELTRUCK 2010."— Præsentationens transcript:

1 ERFA GAFFELTRUCK 2010

2 TURs STRATEGI 2011-2012 ERFA GAFFELTRUCK 2010

3 KVALITET KOMPETENCE- UDVIKLING VÆKST ERFA GAFFELTRUCK 2010 TRANSPORTUDDANNELSERNE:

4 KVALITET Kvalitet i uddannelse bliver de enkelte skolers fremtidige ”vinder-parameter”. Branchen er yderst opmærksom!!! Transportbranchen har særlige fortrin: - Aktivt faglærermiljø på skolerne, som aktivt bidrager til fælles nationale standarder. ERFA GAFFELTRUCK 2010

5 AMU ERFA GAFFELTRUCK 2010

6 UDBUD ERFA GAFFELTRUCK 2010

7 UDBUD Med udbudsgodkendelsen følger en udbudsforpligtelse og herunder en forpligtelse til at samarbejde med andre institutioner med samme udbud. ”Og det kommer til at betyde, at virksomheder og kursister vil opleve langt færre aflyste kurser. Det har tidligere skabt stor frustration for brugerne, når planlagte kurser er blevet aflyst på grund af for få deltagere. Nu har vi hos TUR en forventning om, at alle væsentlige kurser udbydes – hele tiden. At annoncerede kurser også gennemføres. Det er en markant forbedring”, udtaler TURs formand Jan Aage Hansen. ERFA GAFFELTRUCK 2010

8 - Institutionsvejledning – principper for udlægning/udlicitering og markedsføring - VEU-centre - Nye administrative IT-systemer - Aktivitet på transportområdet: Stigning på ca. 35 % i 2009!!!! AMU ERFA GAFFELTRUCK 2010

9 AMU PAS GODT PÅ AMU!!!!!!!! AMU 50 ÅR ERFA GAFFELTRUCK 2010

10 LUU ERFA GAFFELTRUCK 2010

11 CHAUFFØRKONFERENCE 2010 LUU De lokale uddannelsesudvalg (LUU) Sikring af transportbranchens lokale forankring Beslutninger i TURs råd: - Registrering/procedure for udpegning/vedligeholdelse af oversigter. - Kommunikation mellem TUR og LUU bør forbedres - Styrkelse af LUU´s muligheder for at øve indflydelse lokalt og samtidig medvirke i transportbranchens (TURs) strategiske indsatsområder. - Inddragelse af LUU i centrale opgaver fra TUR (eksempelvis udviklingsopgaver) - En generel styrkelse af TURs censorkorps til styrkelse af den lokale uddannelses-politiske forankring.

12 MARKEDS- FØRING ERFA GAFFELTRUCK 2010

13 MARKEDSFØRING ERFA GAFFELTRUCK 2010

14 CHAUFFØRKONFERENCE 2010 MARKEDSFØRING Uddannelsesstrukturer til synliggørelse af uddannelsesmulighederne for de enkelte brugere Men også et markedsføringsredskab for skolerne

15 Lagerstyring Udd. nr. 45076 Varighed 2 dage Lagerarbejderen medvirker ved modtagelse, registrering og placering af varer/gods, samt ved ordremodtagelse, plukning, pakning, registrering og lastning af varer/gods. Der anvendes en række forskellige værktøjer og hjælpemidler, herunder gaffeltruck og særlige IT-systemer. Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Udd.nr. 43546 Varighed: 5 dage Edb-lagerstyring med e-handel Udd.nr. 43545 Varighed: 5 dage Grundlæggende Maj-10 Jobfunktion - Lagermedarbejder Lagerindretning og lagerarbejde Udd.nr. 45074 Varighed: 3 dage Stregkoder og håndterminaler Udd.nr. 45081 Varighed: 2 dage EDB-lagerstyring Udd.nr. 45109 Varighed: 3 dage Juli -10 Gaffeltruck B Udd.nr. 43686 Varighed: 7 dage Kundeservice Udd.nr. 45261 Varighed: 3 dage Enhedslaster Udd.nr. 45077 Varighed: 5 dage Opbevaring og for- sendelse af farligt gods Udd.nr. 40654 Varighed: 5 dage Anvendelse af RFID i lagerarbejdet Udd.nr. 40892 Varighed: 2 dage RFID som styreværktøj Udd.nr. 40436 Varighed: 2 dage Organisation og udvikling i transport- erhvervene Udd.nr. 45646 Varighed: 2 dage Udvikling og teknologi i transporterhvervene Udd.nr. 45647 Varighed: 2 dage Logistik og samarbejde Udd.nr. 45097 Varighed: 5 dage Lagerøkonomi Udd.nr. 40967 Varighed: 5 dage Endvidere - ofte relevante, grundlæggende Jobfunktioner - hvor der især arbejdes med IT Jobfunktioner - hvor der især arbejdes med praktisk lagerarbejde Jobfunktioner - hvor der er behov for teoretisk viden om mere generelle emner

16 Udd. nr.TitelMålgruppeVarighed (dage) FKB 40436RFID* som styreværktøj Servicemedarbejdere og speditører i speditions- og shippingvirksomheder samt medarbejdere i produktions- og handelsvirksomheder, der arbejder med indkøb og logistik. 22790 Målbeskrivelse: Deltageren kan afdække egen virksomheds behov for RFID, i forhold til at foreslå løsninger, der forbedrer den interne planlægning og optimerer forretningsprocesserne, og dermed skaber værdi både for egen virksomhed og virksomhedens samarbejdspartnere. Eksempelvis kan deltageren medvirke i tilpasning og optimering af forretningsgange i forbindelse med håndtering af varestrømmen i virksomheden. Deltageren kan medvirke i implementering af RFID i virksomheden. *(Radio Frequency Identification) For oplysninger om aktuelle uddannelser: Se www.ug.dk – og søg på uddannelsesnummeret, anført øverst til venstre på denne side.www.ug.dk

17 EUD ERFA GAFFELTRUCK 2010

18 EUD - Erhvervsuddannelsen post nedlægges - Ændringsbekendtgørelse og tilretning af uddannelsesordninger - Aktivitet: 2009 Samlet antal indgåede aftaler 2009 på alle skoler: 1227 aftaler (Ordinære, meritvej, VEUD, 2. vej, trin 1 og trin 3 aftaler) 60 GVU-aftaler er indgået Alle aftaletyper i alt: 1281 EUD (ordinære, meritvej, veud, 2. vej) : 1047 ERFA GAFFELTRUCK 2010

19 TRIN 3 ERFA GAFFELTRUCK 2010

20 TRIN 3 Uddannelse for kørselsdisponenter eller lager- og terminaldisponenter. (EUD) - En succes -Stort skoleengagement På vej: FKB transportservice (AMU): - Komplementerære AMU-moduler med EUD - Samlæsning mellem chauffør- og lagerområdet - Mulighed for direkte prøve til vognmandsuddannelsen - Udvikling af yderligere kurser for mellemledere i transportbranchen ERFA GAFFELTRUCK 2010

21 EUD ERFA GAFFELTRUCK 2010

22 TRAFIK- SIKKERHED ERFA GAFFELTRUCK 2010

23 TRAFIKSIKKERHED ERFA GAFFELTRUCK 2010

24 CERTIFIKAT UDDANNELSER SIKKERHED ERFA GAFFELTRUCK 2010

25 www.tur.dk ERFA GAFFELTRUCK 2010

26 Mogens Findalen Fonden Mogens Findalen Fonden er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der har ydet en særlig indsats for udvikling af faglige uddannelser. Sidste frist for indstilling af legatmodtagere i 2010 er fredag den 10. september. ERFA GAFFELTRUCK 2010


Download ppt "ERFA GAFFELTRUCK 2010. TURs STRATEGI 2011-2012 ERFA GAFFELTRUCK 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google