Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cannabis og psykiske lidelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cannabis og psykiske lidelser"— Præsentationens transcript:

1 Cannabis og psykiske lidelser
Henrik Rindom

2 THC = Tetra-Hydro-Canabinol

3 Procent 16 – 44-årige der har prøvet Hash nogensinde og sidste måned
Sundhedsstyrelsen 2009

4 Stadier frem mod et misbrug
Man kommer sammen med andre som ryger hash Man prøver hash for første gang, fordi man har set de andre have de sjovt på hash 3. Man køber selv hash for første gang

5 Afhængighed debuterer i ungdomsårene
1.8% 1.8% TOBACCO 1.6% 1.6% CANNABIS ALCOHOL 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% % i hver aldersgruppe som udvikler førstegangs afhængighed 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 5 5 10 10 15 15 21 21 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Age National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, 2003.

6 Ændrings- processen

7 Hvad gør en forskel En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen

8 Hvorfor ryger man Hash ? Hashrusen får en til at slappe af
Hashrusen opdages ikke af voksne Hashrusen giver positiv respons fra voksne

9 Hvad gør en forskel En udredning af psykiske og sociale problemer
– også selve udredningsprocessen De bedste behandlingsformer taler aktivt om misbruget – kræver højt vidensniveau

10 Pot Hash Nol Joint Thillum Tju-bang Bong Spand JWH – 18 = syntetisk hash

11 Selvmedicinering 1. Personlighedsforstyrrelser
Skizoid personlighed Dyssocial personlighed Emotionel ustabil personlighed 2. Posttraumatisk Belastningsreaktion Angsttilstande Skizofrene Depression 6. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

12 Unge med begyndende skizofreni
% af unge indlagt med hashpsykose vil være diagnosticeret med skizofreni, inden der er gået 5 år Ved skizofreni ses positiv og negativ symptomer

13 Positiv symptomer Syns og høre hallucinationer Vrangforestillinger
Tankeforstyrrelser Megalomane symptomer

14 Negativsymptomer Kontakt – forringelse Sproglig fattigdom
Affekt – affladning Initiativløshed Passivitet Træghed Sløvhed Manglende fremskridt eller interesser Tom eller formålsløs adfærd Indsynken i sig selv Social tilbagetrækning eller ensomhedssøgen

15 Symptomer ved Hashmisbrug
Psykoser Angstanfald Nedsat social kompetence Tilstandsbetinget indlæring Nedsat kognitiv funktion Amotivation Virker beroligende Ændret søvnrytme Ændre oplevelsen af tid Øget sukkertrang Vægttab Røde øjne

16 Skizofreniforløb hos unge
Positiv Symptomer Negativ Symptomer 4 – 10 uger 1 – 6 måneder Mange måneder

17 Vekselvirkning mellem døgn- og ambulant behandling
Udredning Arbejdshypotese Ambulant behandling tilpasset den enkelte Teori og praksis Skades reduktion Vekselvirkning mellem døgn- og ambulant behandling

18 Hvad gør en forskel De bedste behandlingsformer taler aktivt om
misbruget – kræver højt vidensniveau Krav virker kun, når de modsvares af direkte belønning. En udredning af psykiske og sociale problemer – også selve udredningsprocessen

19 Den misbrugende unge Jeg ved hvad jeg har Jeg ved ikke hvad jeg får
Tangen til rusmidlet Ønsket om kontrol Den subjektive rus oplevelse Andre aktiviteter Miljøet hvor stoffet indtages Støtte til at holde op Frygten for abstinenser Ønsket om restriktioner Tab af venner Urinprøvekontrol

20 Institutions personalet
Forbud mod rusmidler Hjælp til misbrugs kontrol Restriktioner Pragmatiske regler Frustration Faglig indsigt Behandler sadisme Omsorg Bortvisning Rummelighed

21 Abstinenser Søvnbesvær Hidsighed Natlige svedetur Rastløshed

22 Google ”100 dage uden stoffer”
Henrik Rindom Google ”100 dage uden stoffer”


Download ppt "Cannabis og psykiske lidelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google